ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人間工学

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人間工学-, *人間工学*
Japanese-English: EDICT Dictionary
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] (n,adj-no) ergonomic (engineering); human engineering [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
oversized ergonomic pens, a book holder.[JA] 人間工学に基づいたサイズの大きいペン ブックホルダー Flight Risk (2012)
You can apply for an ergonomic chair if you have back issues, but you'll have to get a doctor's note.[JA] 本題に戻るわ 人間工学的な椅子を請求することは出来るけど 医師の書類が必要よ White Lines (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top