ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*匚*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -匚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巨, jù, ㄐㄩˋ] large, huge, gigantic; chief
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [ideographic] A hand holding a large carpenter's square 工,  Rank: 913
[臣, chén, ㄔㄣˊ] minister, statesman, official, vassal
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,138
[汇, huì, ㄏㄨㄟˋ] to gather, to collect; confluence
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  匚 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 collected in a container 匚,  Rank: 1,187
[匠, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] artisan, craftsman, workman
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,110
[匪, fěi, ㄈㄟˇ] bandits, robbers, gangsters
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] basket,  Rank: 2,201
[匣, xiá, ㄒㄧㄚˊ] case, coffer, small box
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] box,  Rank: 3,061
[匡, kuāng, ㄎㄨㄤ] to correct, to revise; to restore
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] box,  Rank: 3,260
[匮, kuì, ㄎㄨㄟˋ] to lack; lacking, deficient; exhausted; empty
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  贵 (guì ㄍㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] box,  Rank: 3,727
[惬, qiè, ㄑㄧㄝˋ] satisfied, comfortable, cheerful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  匚 (fāng ㄈㄤ)  夹 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,976
[匝, zā, ㄗㄚ] full circle; to encircle
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,170
[叵, pǒ, ㄆㄛˇ] cannot; to be unable; improbable; thereupon
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,318
[匦, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] chest, casket, small box
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  轨 (guǐ ㄍㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] box,  Rank: 4,956
[箧, qiè, ㄑㄧㄝˋ] trunk, chest, box; portfolio
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  匚 (fāng ㄈㄤ)  夹 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ box 匚; 夹 provides the pronunciation,  Rank: 5,474
[匚, fāng, ㄈㄤ] box; basket
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,494
[匛, jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  久 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic]
[匧, qiè, ㄑㄧㄝˋ] trunk, suitcase; portfolio
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  夾 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] box
[匭, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] chest, casket, small box
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  軌 (guǐ ㄍㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] box
[匯, huì, ㄏㄨㄟˋ] to gather, to collect; confluence
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  淮 (huái ㄏㄨㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] box
[匱, kuì, ㄎㄨㄟˋ] to lack; lacking, deficient; exhausted; empty
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  貴 (guì ㄍㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] box
[櫃, guì, ㄍㄨㄟˋ] cabinet, cupboard, wardrobe; shop counter
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  匚 (fāng ㄈㄤ)  貴 (guì ㄍㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, ] box; basket, #33,535 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
構え[はこがまえ, hakogamae] (n) (uk) kanji "box-on-side" radical (radical 22) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top