ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -组-, *组*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[组, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 358

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue, #262 [Add to Longdo]
[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] component; part; element; constitute; make up, #1,293 [Add to Longdo]
[xiǎo zǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ, / ] a group, #1,663 [Add to Longdo]
[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial, #1,926 [Add to Longdo]
[chóng zǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] reorganize; recombine, #3,005 [Add to Longdo]
[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane), #6,677 [Add to Longdo]
[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] group leader, #6,884 [Add to Longdo]
[fēn zǔ, ㄈㄣ ㄗㄨˇ, / ] to divide into groups; subgroup, #8,394 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
right?[JA] 今まで話したことは 訓練兵の時に教わってるはずだ 400)blur6}本字幕由诸神字幕(kamigami. org)制作,仅供交流学习,禁止用于任何商业用途 Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
Captain.[JA] 400)blur6}本字幕由诸神字幕(kamigami. 兵長 今日はよく喋りますね Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
I understand. a spy infiltrated our ranks...[JA] うん そういうことなら仕方ない 400)blur6}本字幕由诸神字幕(kamigami. 5年前 つまり最初に壁を壊された時に Erwin Smith: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 4 (2013)
He's warning the whole 39 Steps.[CN] 他还警告了三十九级台阶 The 39 Steps (1935)
How can they launch co-op attacks like that without even speaking to each other?[JA] しかも 声かけなしでいきなりあんな連係が取れるなんて 400)blur6}本字幕由诸神字幕(kamigami. Iron Hammer: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 5 (2013)
Good.[CN] 我去织防线 Aletheia (2014)
ForthesalvationoftheRepublic, the Petrograd Soviet has resolved that the working masses and the soldiers be drawn into the struggle against speculators and marauders.[CN] 为了拯救共和国,彼得堡苏维埃决定, 革命群众和红军战士要织起来,与投机与抢劫斗争 Baltic Deputy (1937)
I'll organize revolt. Exact a death for a death.[CN] 我要以死来织反抗 The Adventures of Robin Hood (1938)
We'd better get the Mob. Go on, scram.[CN] 我们最好和织会合 走 开溜 'G' Men (1935)
A cello player in the opera, and a streetcar conductor.[CN] 一个是剧大提琴演奏者 另外一个是路面 电车售票员 Ninotchka (1939)
- The same Mob that Leggett's in.[CN] - 莱格特也在这个织里 'G' Men (1935)
Boss![CN] 长 不好了 Why Don't You Play in Hell? (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top