ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

加工厂

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加工厂-, *加工厂*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ] processing plant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you guys doin' workin' at a friggin' meat packing plant?[CN] 你们为什么会在该死的冷冻肉类加工厂上班? - 斯麦克探员? The Boondock Saints (1999)
I work in a chicken factory.[CN] 我在一家鸡肉加工厂里工作 Facing Windows (2003)
Darby runs his meth lab out of a diesel yard in Pope.[CN] Darby的冰毒加工厂就在 位于Pope的柴油卡车停车场外. The Pull (2008)
Supposed to be like a factory up there.[CN] 上面应该有个加工厂才对 Shaft (2000)
Let's start this fake college. And then we'll go start a meth lab somewhere.[CN] 我们可以先伪造一个学校 然后就可以开个毒品加工厂 Accepted (2006)
No... cured at a meat-packing plant. I have to flavor my French stew with them.[CN] 不 肉类加工厂做的 我要用它做法式炖菜 Lover Boy (1975)
With the top scarers, the best refineries, and research into new energy techniques.[CN] 我们拥有恐吓高手 最好的加工厂 还有对新能源技术的研究 Monsters, Inc. (2001)
Do they think they're having a picnic on the algae processing plant or munitions or waste processing?[CN] 并且工作繁重 这我们知道 他们是以为自己在海藻加工厂... Dirty Hands (2007)
I'm gonna take you to the largest poultry factory... on the East Coast.[CN] 我要带你去东海岸 最大的家禽加工厂 Pink Flamingos (1972)
We're ready in the processing plant, sir.[CN] 加工厂准备好了 先生 We're ready in the processing plant, sir. This Gun for Hire (1942)
- I will. And you have a meeting - at the factory, right?[CN] 你不是要参加工厂基层会议吗? The Best of Youth (2003)
Ladies and gentlemen, we will first visit the processing plant.[CN] 女士们先生们 我们先参观加工厂 Ladies and gentlemen, we will first visit the processing plant. This Gun for Hire (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top