ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*舟*

   
179 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -舟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[船, chuán, ㄔㄨㄢˊ] ship, boat, vessel
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 614
[般, bān, ㄅㄢ] sort, manner, kind, class
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [ideographic] Using a tool 殳 to sort items on a tray 舟,  Rank: 629
[航, háng, ㄏㄤˊ] vessel, craft; to sail, to navigate
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  亢 (kàng ㄎㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 773
[舰, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 851
[盘, pán, ㄆㄢˊ] tray, plate, dish; to examine
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 1,049
[艇, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] dugout, punt, small boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 1,372
[艘, sōu, ㄙㄡ] measure word for ships or vessels
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  叟 (sǒu ㄙㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 1,470
[舱, cāng, ㄘㄤ] cabin, ship's hold
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  仓 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [ideographic] A ship's 舟 cabin 仓; 仓 also provides the pronunciation,  Rank: 1,846
[舟, zhōu, ㄓㄡ] boat, ship
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] A boat,  Rank: 2,224
[舶, bó, ㄅㄛˊ] large ship, ocean-going vessel
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 2,318
[舵, duò, ㄉㄨㄛˋ] helm, rudder
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 3,088
[舷, xián, ㄒㄧㄢˊ] bulwarks, gunwhale
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 3,109
[舫, fǎng, ㄈㄤˇ] yacht, fancy boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 4,469
[艄, shāo, ㄕㄠ] the stern of a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 4,898
[舸, gě, ㄍㄜˇ] barge, large boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 4,936
[舻, lú, ㄌㄨˊ] the prow of a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  卢 (lú ㄌㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 5,308
[舢, shān, ㄕㄢ] sampan, wooden boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 5,346
[艉, wěi, ㄨㄟˇ] the aft of a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  尾 (wěi ㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] The back 尾 of a ship 舟; 尾 also provides the pronunciation,  Rank: 5,556
[艏, shǒu, ㄕㄡˇ] the prow of a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  首 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] The head 首 of a ship 舟; 首 also provides the pronunciation,  Rank: 5,560
[舨, bǎn, ㄅㄢˇ] sampan, wooden boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 5,683
[舾, xī, ㄒㄧ] equipment onboard a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 5,924
[艚, cáo, ㄘㄠˊ] ship, junk
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  曹 (cáo ㄘㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 6,017
[艟, chōng, ㄔㄨㄥ] ancient warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  童 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 6,100
[舯, zhōng, ㄓㄨㄥ]
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,172
[舳, zhú, ㄓㄨˊ] the stern of a ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 6,227
[艨, méng, ㄇㄥˊ] a long narrow war-boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  蒙 (méng ㄇㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,252
[舴, zé, ㄗㄜˊ] dinghy, small boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,309
[舭, bǐ, ㄅㄧˇ] bilge
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,512
[艋, měng, ㄇㄥˇ] small boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  孟 (mèng ㄇㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 6,513
[舡, chuán, ㄔㄨㄢˊ] boat, ship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 7,071
[舲, líng, ㄌㄧㄥˊ] houseboat; a small boat with windows
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 7,327
[艦, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 7,708
[舣, yǐ, ㄧˇ] to moor a boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  义 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 8,377
[艎, huáng, ㄏㄨㄤˊ] fast boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  皇 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 8,532
[艙, cāng, ㄘㄤ] cabin, ship's hold
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [ideographic] A ship's 舟 cabin 倉; 倉 also provides the pronunciation,  Rank: 9,483
[艅, yú, ㄩˊ] dispatch boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 boat 舟; 余 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn zhóu, ㄕㄣ ㄓㄡˊ, ] name of Chinese manned rocket series "divine boat", #8,514 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] boat, #10,216 [Add to Longdo]
[fāng zhōu, ㄈㄤ ㄓㄡ, ] ark, #17,085 [Add to Longdo]
[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
[Zhōu shān, ㄓㄡ ㄕㄢ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #22,404 [Add to Longdo]
共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal, #45,297 [Add to Longdo]
破釜沉[pò fǔ chén zhōu, ㄆㄛˋ ㄈㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄡ, ] lit. to break the cauldrons and sink the boats (成语 saw); fig. to cut off one's means of retreat; to burn one's boats, #46,417 [Add to Longdo]
风雨同[fēng yǔ tóng zhōu, ㄈㄥ ㄩˇ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] lit. in the same boat under wind and rain (成语 saw); fig. to stick together in hard times, #47,266 [Add to Longdo]
顺水推[shùn shuǐ tuī zhōu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄓㄡ, / ] lit. to push the boat with the current; fig. to take advantage of the situation for one's own benefit, #54,293 [Add to Longdo]
山市[Zhōu shān shì, ㄓㄡ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #54,514 [Add to Longdo]
逆水行[nì shuǐ xíng zhōu, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, ] lit. a boat going against the current (成语 saw); fig. you must work harder, #66,480 [Add to Longdo]
独木[dú mù zhōu, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄓㄡ, / ] canoe, #67,049 [Add to Longdo]
山群岛[Zhōu shān qún dǎo, ㄓㄡ ㄕㄢ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Zhoushan Island, #74,528 [Add to Longdo]
赛龙[sài lóng zhōu, ㄙㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] to race dragon boats, #81,496 [Add to Longdo]
求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances, #108,584 [Add to Longdo]
[Zhōu qǔ, ㄓㄡ ㄑㄩˇ, ] (N) Zhouqu (place in Gansu), #159,331 [Add to Longdo]
[lán zhōu, ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] lit. boat made of lily magnolia wood; a poetic term for boat, #377,202 [Add to Longdo]
吴越同[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together, #919,729 [Add to Longdo]
[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, ] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座) [Add to Longdo]
学如逆水行,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 退 / 退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back [Add to Longdo]
学海泛[xué hǎi fàn zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄈㄢˋ ㄓㄡ, / ] sailing on the sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イカの;烏賊の[イカのふね(イカの);いかのふね(烏賊の), ika nofune ( ika no fune ); ikanofune ( ika no fune )] (n) (See イカの甲) cuttlebone [Add to Longdo]
ノアの箱;ノアの方[ノアのはこぶね, noa nohakobune] (n) Noah's ark [Add to Longdo]
曳船;曳き船;引船;引き船;引[えいせん(曳船);ひきふね;ひきぶね, eisen ( eisen ); hikifune ; hikibune] (n,vs) tugboat; towing; towage [Add to Longdo]
丸太船;丸太[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe [Add to Longdo]
丸木;丸木船;独木[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe [Add to Longdo]
[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
[きょしゅう, kyoshuu] (n) empty boat [Add to Longdo]
橋脚[きょうきゃくしゅう, kyoukyakushuu] (n) pontoon [Add to Longdo]
[けいしゅう, keishuu] (n) light boat; skiff [Add to Longdo]
[こしゅう, koshuu] (n) solitary boat [Add to Longdo]
呉越同[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] (n) bitter enemies (placed by fate) in the same boat; (P) [Add to Longdo]
高瀬[たかせぶね, takasebune] (n) flatboat [Add to Longdo]
[ささぶね, sasabune] (n) toy bamboo-leaf boat [Add to Longdo]
を出す[ふねをだす, funewodasu] (exp,v5s) to take out a boat; to put out a boat [Add to Longdo]
[しゅううん, shuuun] (n) transportation by water (i.e. by ship) [Add to Longdo]
歌;船歌;[ふなうた, funauta] (n) sailor's song; boat song; shanty [Add to Longdo]
[ふなはし, funahashi] (n) pontoon [Add to Longdo]
形;船形[ふながた;せんけい(船形), funagata ; senkei ( funagata )] (n,adj-no) navicular; boat-shaped [Add to Longdo]
[ふなけん;しゅうけん, funaken ; shuuken] (n) boat race betting ticket [Add to Longdo]
[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing [Add to Longdo]
[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing; navigation [Add to Longdo]
[しゅうじょう, shuujou] (n,adj-no) boat-shaped; scaphoid [Add to Longdo]
状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone) [Add to Longdo]
盛り[ふなもり, funamori] (n) boat-wrap sushi [Add to Longdo]
棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]
[しゅうてい, shuutei] (n) boat; watercraft; (P) [Add to Longdo]
嚢炎;とう嚢炎[とうのうえん, tounouen] (n) navicular disease; navicular syndrome [Add to Longdo]
[ふねへん, funehen] (n) kanji "boat" radical at left [Add to Longdo]
助け船;助け[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help [Add to Longdo]
(P);小船[こぶね, kobune] (n) boat; small craft; (P) [Add to Longdo]
上陸用[じょうりくようしゅうてい, jourikuyoushuutei] (n) landing craft [Add to Longdo]
精霊;精霊船[しょうりょうぶね, shouryoubune] (n) straw boat for one's ancestral spirits to sail in [Add to Longdo]
の筆[せっしゅうのふで, sesshuunofude] (n) work of Sesshu [Add to Longdo]
船(P);;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, only) ( is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) [Add to Longdo]
船を漕ぐ;を漕ぐ;船をこぐ;をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off [Add to Longdo]
船貝;[ふねがい;フネガイ, funegai ; funegai] (n) (uk) Arca avellana (species of ark shell) [Add to Longdo]
船場;[ふなば, funaba] (n) (arch) wharf; quay; dock [Add to Longdo]
船人;[ふなびと, funabito] (n) sailor; boatman; passenger [Add to Longdo]
船足;船脚;足;[ふなあし;せんきゃく(船脚), funaashi ; senkyaku ( funaashi )] (n) (1) speed of a boat; (2) (ふなあし only) draft; draught [Add to Longdo]
船大工;大工[ふなだいく, funadaiku] (n) shipwright; boatbuilder [Add to Longdo]
船着き場;着き場;船着場;着場[ふなつきば, funatsukiba] (n) harbour; harbor; landing place; wharf; anchorage [Add to Longdo]
船腹;[せんぷく(船腹);ふなばら, senpuku ( senpuku ); funabara] (n) side or bottom of a ship; ship's hold; bottoms; shipping; tonnage; freight space [Add to Longdo]
船遊び;遊び[ふなあそび, funaasobi] (n) boating; sailing [Add to Longdo]
;早船;舸[はやぶね;はやふね, hayabune ; hayafune] (n) (1) (arch) fast-moving rowboat; (2) (See 関船) type of fast military ship [Add to Longdo]
猪牙[ちょきぶね, chokibune] (n) long, thin, roofless small boat (used as a river taxi during the Edo period) [Add to Longdo]
釣り船;釣船;釣り;釣[つりぶね;つりふね, tsuribune ; tsurifune] (n) fishing boat [Add to Longdo]
;泥船[どろぶね, dorobune] (n) (1) boat to transport mud; (2) (fictional) boat made of (dried) mud [Add to Longdo]
渡し船(P);渡し[わたしぶね, watashibune] (n) ferry; ferryboat; (P) [Add to Longdo]
湯船;湯;湯槽;湯ぶね[ゆぶね, yubune] (n) (1) bathtub; (2) boat with a bathtub rented to customers (Edo period) [Add to Longdo]
[どうしゅう, doushuu] (n,vs) shipmates; fellow passengers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you know Noah's ark?あなたはノアの箱を知っていますか。
The boat is to leave for England this evening.そのは、今晩イギリスに向けて出港することになっている。
The Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.ドジャースとジャイアンツが呉越同でやってきた。
Kaishuu made nothing of hardship.は、苦難を何とも思わなかった。
There are many ships in the harbor.港には、たくさんのがいる。
When I didn't know how to answer the question he gave me a hint.私が質問に答えられないでいると、彼が助けを出してくれた。
We made much effort to build the boat.私たちはを作るのに非常に努力した。
The boat is lost.は行方不明だ。
The little boat bobbed on the rough sea.は荒波で激しく揺れた。
I feel as if I were aboard a great ship.に乗った気持ちがする。
His boat is at sea for two hours.彼のは2時間、海に出ている。
They rowed up the river.彼らは川ををこいで上った。
The wind and tide impelled the ship to the shore.風と潮の流れがそのを岸に押しやった。
To burn one's boats.#A: を焼く。
#B: 船{} を 焼く[1]
Of course there were several hundred boats moving around on the water but not just any old one would do.むろん、は何百艘も水面を動きまわっているが、どれでもいいというわけにはいかない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a dinghy, not a lifeboat.[JA] あれは小で 救命ボートじゃないわ The Light Between Oceans (2016)
The ark, the beasts, and all of your women are now mine.[JA] 箱、動物と女達は 俺のものだ Noah (2014)
I've become the anchor of her existence.[CN] 我已经成为她生命之的锚 Through a Glass Darkly (1961)
It was in reference to the myth of Noah and... I got it.[JA] ああ 箱 The Heiress in the Hill (2014)
Off in the pub with that old fool of a ferryman.[JA] あの渡しの おバカ船長と パブで飲んでたんだろ。 Song of the Sea (2014)
What's done is done.[CN] 木已成 Fiddler on the Roof (1971)
HATSUFUNE RESTAURANT[CN] 初饭店 The Bad Sleep Well (1960)
Fear not. The Lord hath spoken and said:[CN] 带两个进方... The Bible: In the Beginning... (1966)
Shenzhou, in the blind, this is Houston. Indicate FM frequency.[JA] 神 ヒューストンだ FM周波数に Gravity (2013)
We take the ark![JA] 箱を奪うのだ! Noah (2014)
And the ark rested in the seventh month, of the 1 7th day of the month upon the mountains of Ararat.[CN] 方停在亚拉腊山上 The Bible: In the Beginning... (1966)
A Noah's Ark for the rich and powerful.[JA] 金持ちと権力者の ノアの方 Resident Evil: The Final Chapter (2016)
You should be on one of those boats.[JA] に乗るべきです Hardhome (2015)
Punting on the Thames.[CN] 在泰晤士河上泛 Mary Poppins (1964)
Noah had his ark, I got mine.[JA] ノァは箱に... 我々は我々の船に Machete Kills (2013)
You dream about the ship before a battle, usually.[JA] あなたはいつも戦いの前に の夢を見る Lincoln (2012)
Untie the skiff.[JA] 小の綱を解いて King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Like Noah after the flood.[JA] 洪水の後の ノアの方のように。 Better Angels (2016)
I think we can save ourselves considerable hardship if we just backwater, talk it out before we make our move.[CN] 如果我们只用倒浆行 估计能节省大量力气 出发前先谈定了再说 Deliverance (1972)
Like an overturned canoe[CN] 你就像翻了的独木 Calamity Jane (1953)
... thenweshallknow. We shall be alone on the Earth.[CN] 方会带我们到哪里去 The Bible: In the Beginning... (1966)
We're sticking together, like it used to be.[CN] 我们要同共济 跟过去一样 The Wild Bunch (1969)
- Call me Ritt. We're all in the same boat. - Yes, sir.[CN] 叫我瑞特我们现在是同共济 是的 先生 Lifeboat (1944)
He was there with Noah... in the great Flood.[JA] 大洪水の中の ノアの箱にもおられた Son of God (2014)
You ever been in a boat before?[JA] 小に乗ったことは? Mhysa (2013)
- The other kids are out on the lake.[CN] 到湖边玩的孩子都拿着 自己的桨划独木 The Seven Year Itch (1955)
"Look at taxi receipts from Hatsufune's regular company. "[CN] "查从初发车的出租车发票..." The Bad Sleep Well (1960)
And what's good enough for Keyes is good enough for me.[CN] 既然如此 我就来个顺水推 Double Indemnity (1944)
You join the Navy 'cause you had such a good goddamn time on Noah's ark? - How old are you, boy?[JA] 方で遊びたいから 海軍か? American Sniper (2014)
I want him.[JA] あいつが良い を出せ Captain Phillips (2013)
Maybe a canoe or a bicycle. Yes, sir.[CN] 可能只是小或者自行车 是的,先生 The Palm Beach Story (1942)
- Not today. Or we could go to the Bois and row around the lake.[CN] 或者我们可以去波依斯湖上泛 Irma la Douce (1963)
And after all is said and done[CN] *木已成 米已成炊* Detour (1945)
Did you see how He made the forest to give us wood for the ark?[JA] 神が森林を作った 箱を作らす為に Noah (2014)
Water can support a ship.[CN] 亦能覆 55 Days at Peking (1963)
We build an ark.[JA] 箱を建造するんだ Noah (2014)
He can sail a shingle in a hurricane.[CN] 他能在风暴中架一叶扁 Away All Boats (1956)
At the radius, scaphoid and trapezium.[JA] 橈骨、状骨、大多角骨です The Purging of the Pundit (2014)
And everything that is in the Earth shall die.[CN] 要用歌斐木造一只方 The Bible: In the Beginning... (1966)
Swinging from a chandelier. Standing up in a canoe.[CN] 跟着枝形吊灯摇 站在独木 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Which I didn't think was a big deal until I found similar abrasions on the scaphoid.[JA] 状骨に類似した擦り傷が あるので気がつきました The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
Look, I just needed a favor.[JA] これが助けになる Bad Country (2014)
The biological materials from Dr. Bell's Ark have been cryogenically quarantined for future study.[JA] 箱の生物は 研究のため隔離された Brave New World: Part 2 (2012)
In those memorable days, the city lived together with the rebellious battleship.[CN] 在那些值得纪念的日子里 城市与起义的战舰同共济 Battleship Potemkin (1925)
So that's it, then.[CN] 那么木已成 Come Dance with Me! (1959)
That was a fine talk you gave the boys about sticking together.[CN] 那个同共济的说法非常好 The Wild Bunch (1969)
Rooms shalt thou make and shalt pitch it within and without with pitch.[CN] 方的造法乃是这样 要长三百肘... The Bible: In the Beginning... (1966)
Hey, Skinny, I can steer your boat.[JA] ムセ なら操縦できる Captain Phillips (2013)
Japheth, help them find their way. Ham, Shem, load hay and grain.[CN] 把马儿有秩序地带上方 The Bible: In the Beginning... (1966)
♪ I walk around like Noah's ark ♪[CN] 我昂首阔步就像诺亚方 What's the Matter with Helen? (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越同[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
[こぶね, kobune] -Kahn, -Boot [Add to Longdo]
[ふね, fune] -Boot [Add to Longdo]
[ふなうた, funauta] Seemannslied [Add to Longdo]
[しゅうてい, shuutei] Wasserfahrzeug, -Boot [Add to Longdo]
遊び[ふなあそび, funaasobi] Kahnfahrt, das_Rudern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top