ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邛-, *邛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邛, qióng, ㄑㄩㄥˊ] mound; in distress
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 4,885

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Qióng lái, ㄑㄩㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] Qionglai city in Chengdu 成都 prefecture, Sichuan, #57,354 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] mound; place name, #71,525 [Add to Longdo]
崃山[Qióng lái shān, ㄑㄩㄥˊ ㄌㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Qionglai in west Sichuan, the watershed between Minjiang 岷江 and Daduhe 大渡河, #223,070 [Add to Longdo]
崃山脉[Qióng lái shān mài, ㄑㄩㄥˊ ㄌㄞˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Qionglai mountains on the boundary of the Sichuan basin 四川盆地, #230,987 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top