ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阶-, *阶*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill
Variants: , Rank: 745
[, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  皆 [jiē, ㄐㄧㄝ]
Etymology: [pictophonetic] hill
Variants: , Rank: 6466

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] rank or step; stairs #3,750 [Add to Longdo]
[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] stage; section; phase; period #1,067 [Add to Longdo]
无产[wú chǎn jiē jí, ㄨˊ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] proletariat #2,982 [Add to Longdo]
[jiē jí, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,   /  ] (social) class #4,665 [Add to Longdo]
资产[zī chǎn jiē jí, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] the capitalist class; the bourgeoisie #4,739 [Add to Longdo]
[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ,   /  ] hierarchy #6,431 [Add to Longdo]
级斗争[jiē jí dòu zhēng, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ,     /    ] the class struggle #7,842 [Add to Longdo]
[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ,   /  ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation #8,479 [Add to Longdo]
工人[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] working class #8,495 [Add to Longdo]
[xiàn jiē duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,    /   ] at the present stage #10,132 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 14 steps down and the unbroken seals were thrilling.[CN] 14级向下的梯 还有未被解开的封印 非常惊悚 The Mummy (1932)
Part four. "THE ODESSA STAIRCASE."[CN] 第四章 "奥德萨梯" Battleship Potemkin (1925)
He's warning the whole 39 Steps.[CN] 他还警告了三十九级台组织 The 39 Steps (1935)
From this mood, the manic depressive might gradually change until they reach this state.[CN] 但他的情绪会逐渐改变 直到达到这个 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- The very brilliant agent... of a certain foreign power... is on the point of obtaining a secret vital to your air defense.[CN] -一个高层的情报员 他来自外国的秘密机构 正准备窃取 The 39 Steps (1935)
How much would bowls and dishes sell for?[CN] 一个值多少钱 如果我们崔允在现 Episode #1.2 (2004)
What are the 39 Steps?[CN] 三十九级台"到底是什么 The 39 Steps (1935)
The 39 Steps is an organization of spies... collecting information on behalf of the foreign office of...[CN] 三十九级台 是一个专门收集情报的间谍组织 The 39 Steps (1935)
- A lot of stuff about the 39 Steps.[CN] 很多 关于"三十九级台"的事 The 39 Steps (1935)
- Have you ever heard of the 39 Steps? - No.[CN] 有没有听说过"三十九 级台 The 39 Steps (1935)
Come on, answer up! What are the 39 Steps?[CN] 快回答"三十九级台"是什么 The 39 Steps (1935)
- It's a step.[CN] - 是一个 The Mummy (1932)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top