ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -式-, *式*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工
Rank: 303

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: style; ceremony; rite; function; method; system; form; expression
On-yomi: シキ, shiki
Radical: , Decomposition:     
Rank: 251

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] type; form; pattern; style #1,330 [Add to Longdo]
[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ,  ] way (of life); pattern; style; mode; manner #348 [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ,  ] formal; official #767 [Add to Longdo]
[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ,  ] mode; method #956 [Add to Longdo]
[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ,  ] form; shape; situation; circumstance #1,004 [Add to Longdo]
[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ,   /  ] ceremony #2,435 [Add to Longdo]
[gé shì, ㄍㄜˊ ㄕˋ,  ] form; specification; format #5,432 [Add to Longdo]
开幕[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ,    /   ] opening ceremony #6,164 [Add to Longdo]
[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ,  ] style #6,507 [Add to Longdo]
生活方[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ,    ] way of life; lifestyle #6,913 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[しきてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
[しきてん, shikiten] (n) ceremony; rites; (P) #6,043 [Add to Longdo]
[しきぶ, shikibu] (n) (Meiji era) official responsible for court ceremonies; (P) #17,852 [Add to Longdo]
を挙げる[しきをあげる, shikiwoageru] (exp, v1) to hold a ceremony [Add to Longdo]
を立てる[しきをたてる, shikiwotateru] (exp, v1) to formularize (a theory); to formularise [Add to Longdo]
[しきがく, shikigaku] (n) ceremonial music [Add to Longdo]
構え[しきがまえ, shikigamae] (n) kanji "ceremony" radical (radical 56) [Add to Longdo]
叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san [Add to Longdo]
[しきじ, shikiji] (n) program of a ceremony; programme of a ceremony [Add to Longdo]
次第[しきしだい, shikishidai] (n) program of a ceremony (programme) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株市場の崩壊で全てを失った。
I'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.1月30日、31日は葬のため休みます。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株会社は横浜の新社屋に移転します。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚について何も知らないとは不思議だ。
You need not prepare a formal speech.あなたの正なスピーチを用意する必要はありません。
You had better set some money apart for your wedding.あなたは結婚のためにお金を別に取っておいたほうがいい。
You will soon accommodate yourself new ways of living.あなたは新しい生活様にすぐ慣れるでしょう。
You need not prepare a formal speech.あなたは正なスピーチを用意する必要がありません。
That car is quite up to date.あの車はなかなか最新だ。
That university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.あの大学はマークシート方で入学試験を行っている。
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚で花嫁にプレゼントすることがよくあります。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公に訪問した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's only going to ask.[JP] な話話は未だだ Tikhiy Don (1957)
Yet I have an officially recorded IQ of 183.[JP] 因みに、私の公記録 知能指数は183だ Forbidden Planet (1956)
How about that chop suey place we was at the other night?[CN] 我們那晚去過的美中餐廳怎麼樣? Applause (1929)
- Where to, boys?[JP] 親類の洗礼だよ Tikhiy Don (1957)
That Swedish movement of hers has been laying'em in the aisles ever since I was a pup.[CN] 我還是個小屁孩時 她的瑞典滑步已經炙手可熱了 Applause (1929)
That time you got into your first formal and your beau came down with the measles.[JP] なダンスパーティに 初めて行った時も 相手の子が 麻疹で寝込んじまったな Kansas City Confidential (1952)
Patterns![CN] ! Once Upon a Time in High School: The Spirit of Jeet Kune Do (2004)
Shut up, vermin! You dirty louse![JP] 止めろよ コサックは通用しないぞ Tikhiy Don (1957)
No, how about this? "Crowned Head?" Huh?[JP] いや これでどうだ "王冠授与" Roman Holiday (1953)
Ann flew to Amsterdam, where she dedicated the new International Aid Building and an ocean liner. Then she went to Paris, attending many official functions to cement trade relations between her country and the Western European nations.[JP] アムステルダムへ移動し 遠洋定期船の進水にご出席 パリでは貿易促進のため 多くの会議にご出席されました 永遠の都ローマでは 軍隊パレードの歓迎を受け 軍楽隊もご観覧 Roman Holiday (1953)
After the funeral...[JP] 後・・ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"She worries so about the situation between him and his wife, but she mustn't know the truth."[CN] 如今她饱受已 证实的他与妻子之间的关系方 持续的焦虑的折磨 但你不能把这个告诉她" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しき, shiki] FEIER, ZEREMONIE, STIL, FORM, METHODE, FORMEL [Add to Longdo]
[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top