ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dismiss*

D IH0 S M IH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismiss, -dismiss-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismiss(vt) ปลดจากตำแหน่ง, See also: ไล่ออก, Syn. banish, terminate, Ant. hire, employ
dismiss(vt) ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, มองข้าม, Syn. ignore, overlook, Ant. heed, regard
dismiss(vt) เลิก, See also: ยุบ
dismiss(vt) อนุญาตให้ออกไปได้, Syn. excuse, pardon, justify
dismissal(n) การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge
dismiss as(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่พิจารณา
dismiss for(phrv) ไล่ออกจาก (งาน, สถานที่) เพราะ, See also: ขับออกเพราะ
dismiss from(phrv) ไล่ออกจาก, See also: ขับออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก, เลิก, บอกให้เลิกแถว, ไม่พิจารณา, แย้งกลับ, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก, การบอกให้เลิก, การไม่พิจารณา, การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismiss(vt) ปล่อยไป, ไล่ออก, เลิก(แถว), ยกฟ้อง, ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป, การไล่ออก, การยกฟ้อง, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion to dismissคำขอให้ยกฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal of actionการยกฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismiss๑. ยก, เลิก (ก. วิ.)๒. ไล่ออก, เลิกจ้าง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair dismissalการให้ออกโดยชอบ (จากงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary dismissalการยกฟ้องโดยโจทก์สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dismissed.ไปได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
Dismissed!เลิกแถว! Akira (1988)
Prisoners dismissed.นำตัวไปได้ Casualties of War (1989)
You're not doing your job. Last time my lawyer got the charges dismissed.แน่นอน บริษัทชั้นล้มละลาย ชั้นตกงาน Hero (1992)
In the matter of Her Majesty... versus Gerard Patrick Conlon... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการเสด็จฯ ไป ... เมื่อเทียบกับ Patrick Conlon ... เจอราร์ด In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Paul Hill... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับพอลฮิลล์ ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับ Patrick Armstrong ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
In the matter of Her Majesty versus Carole Richardson... the case is hereby dismissed.ในเรื่องของการ เสด็จฯ ไปเมื่อเทียบกับ Carole Richardson ... กรณีขอออกเป็น In the Name of the Father (1993)
I'm going to find someone who's going to come clean... and we're going to dismiss your bullshit claim.ผมจะไปหาใครสักคนที่ไม่ได้แปดเปื้อนอยู่ในหนังสือนี่ ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง In the Mouth of Madness (1994)
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50, 000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)
That was another reason for his dismissal.นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาถูกไล่ออก. Ringu (1998)
The charges must be dismissed, and these innocent, young girls must be freed.ข้อหานี้ต้องถูกยกฟ้อง และสาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์... ...ต้องถูกปล่อยตัว Brokedown Palace (1999)
His Majesty has not dismissed you. Follow him.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดเธออกจากตำแหน่งพระครู ตามเขาไปสิ. Anna and the King (1999)
The prince has not yet been dismissed.เจ้าฟ้าชายยังไม่เสร็จสิ้นจาการทำโทษเพคะ Anna and the King (1999)
In the matter of The State vs. Brooke Windham... this case is dismissed.ในฐานะของรัฐฐะต่อบรูค วินด์แฮม ปิดคดี Legally Blonde (2001)
Dismiss them.ไปทำงานต่อ The Pianist (2002)
They died out by the early '80s, dismissed as hoaxes.แล้วก็เงียบไปเมื่อต้นยุค 80 โดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง Signs (2002)
Class dismissed.แยกย้ายไปได้ Mona Lisa Smile (2003)
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ Bringing Down the House (2003)
If Langlois is dismissed, we shouldn't do anything?ถ้า ลองกัวส์ โดนปลด พวกเราก็ไม่ควรทำอะไรเลยใช่มั้ย The Dreamers (2003)
Your case was automatically dismissed yesterdayYour case was automatically dismissed yesterday Oldboy (2003)
Well, don't dismiss me like that. Okay, I earned my jock strap.กึ๋นของคุณไง Yankee White (2003)
-Class dismissed! You and your bloody chicken!ยกเลิกคาบ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Possession of banned substances will mean immediate dismissal.หากครอบครองสิ่งผิดกฎหมายจะถูกไล่ออกในทันที Raise Your Voice (2004)
'Lnitial claims that the virus was caused by infected monkeys have been dismissed... 'ไม่เหมือนที่นี่ Shaun of the Dead (2004)
Dismissทำไมรออีกแค่แป๊บเดียวไม่ได้เหรอ? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Stand by at home. You're dismissedเตรียมพร้อมอยู่ที่บ้าน เลิกแถว Grave of the Fireflys (2005)
Dismiss him from the Ministry, and seize all his property.ไล่มันออกไปจากกระทรวง แล้วก้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของมัน The King and the Clown (2005)
Dismiss this nagging fool immediately!เลิกถากถางเรื่องงี่เง่าพวกนั่น เดี๋ยวนี้! The King and the Clown (2005)
If we're to be dismissed, at least there're some nice words for us.ถ้าถูกไล่ออก อย่างน้อยก็น่าจะมีคำพูดดีๆ บ้าง Smile Again (2006)
- Case dismissed. - Yes!กรณีไล่ออก ใช่! Cars (2006)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ X-Men: The Last Stand (2006)
We'll continue this tomorrow. Class dismissed.เราจะมาต่อกันพรุ่งนี้ เลิกชั้นได้ X-Men: The Last Stand (2006)
You above all people shouldn't be one to dismiss the influence of the past.คุณไม่ใช่คนประเภทมองข้ามอิทธิพลในอดีตอย่างแน่นอน The Da Vinci Code (2006)
It's quite enough you've been dismissed from Harvard, but your continuing lack of direction has become an embarrassment.โดนไล่ออกจากฮาร์เวิร์ดน่าจะเข็ด ไม่เลย การขาดไร้ทิศทางของแก กลายเป็นเรื่องน่าอาย Flyboys (2006)
That we can get your cases dismissed.ที่เราจะยกฟ้องคดีคุณ The Usual Suspects (2006)
You're dismissed.เจ้าไปได้ The Book of the Three Hans (2006)
You're dismissed.เจ้าออกไปได้ The Book of the Three Hans (2006)
Class dismissed.เลิกชั้นได้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You're dismissed.ไปได้แล้ว Chuck Versus the Alma Mater (2007)
That is all. Dismissed.ทั้งหมดมีแค่นี้ เลิกประชุม Appleseed Ex Machina (2007)
Sometimes people see things, but they dismiss it.บางครั้งผู้คนเห็นบางอย่าง แต่เขาไม่สนใจมัน Dr. Feelgood (2007)
That's good, that's good, be dismissiveดี / เป็นการตัดบทที่ดี Live Free or Die Hard (2007)
You've the right to dismiss my teacherคุณสามารถไล่อาจารย์ของผมออกได้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง Saw IV (2007)
Dismissed!ไปได้ ! 100 Million BC (2008)
Dismissed!เลิกแถว ! 100 Million BC (2008)
Dismissed.เลิกแถว... 100 Million BC (2008)
Any other questions? Good. Dismissed!มีคำถามอื่นไหม ดีแล้ว เลิกประชุม Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
dismissBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
dismissBetween you and me, he was dismissed for bribery.
dismissDismiss him from that post.
dismissDismiss the trouble from one's mind.
dismissFirst of all we must dismiss him.
dismissFirst of all we must dismiss the cook.
dismissHe dismissed his secretary, who was very idle.
dismissHe dismissed most of his men.
dismissHe dismissed the employee.
dismissHenry was dismissed by reason of his old age.
dismissHe was dismissed by the company for a misconduct.
dismissHe was dismissed from the army.
dismissHe was dismissed of the grounds that he was idle.
dismissHe was dismissed on the grounds that he was lazy.
dismissHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
dismissHe was dismissed without notice.
dismissHis employer dismissed him yesterday.
dismissI dismissed the protest.
dismissI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
dismissIt is strange for him to be dismissed.
dismissJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
dismissJim got dismissed for his misconduct in office.
dismissNo workers can be dismissed without previous notice.
dismissShe was dismissed for loafing on the job.
dismissShe was dismissed on the grounds of neglect of duty.
dismissThe clerk was dismissed on the grounds of her rude manners.
dismissThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.
dismissThe factory has dismissed some three hundred workers.
dismissThe leader dismissed the demonstrators in the park.
dismissThe manager threatened him with dismissal.
dismissThe police dismissed the people.
dismissThere is a good argument for dismissing him.
dismissThere is a good argument for dismissing you.
dismissThere is no reason why he should be dismissed.
dismissThe secretary was dismissed.
dismissThe short term contract employees were dismissed without notice.
dismissThe teacher dismissed his class when the bell rang.
dismissThey dismissed his criticism as hypocrisy.
dismissThis problem must not be dismissed out of hand.
dismissTom was dismissed without notice.
dismissYou can be dismissed for dishonesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นซองขาว(v) dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai Definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
โยกย้าย(v) remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
เฉดหัว(v) expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ไล่ออก(v) fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai Definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
ลอยแพ(v) lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai Definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
เด้ง(v) be dismissed, See also: be discharged, be fired, Example: ข้าราชการคนใดทำตัวเป็นอุปสรรคย่อมจะถูกเด้งเข้ากรุเพื่อยุติบทบาทเสียชั่วคราว, Thai Definition: ถูกบีบออกจากงาน
ยกฟ้อง(v) dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai Definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์
ปลด(v) discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai Definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลดออก(v) dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai Definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
เฉด(v) drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน
การถอดถอน(n) demotion, See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn, Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก, Example: การถอดถอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่งงานต่างๆ ต้องกระทำโดยความชอบธรรม, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
การขับ(n) dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่(n) expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
ให้ออกไป[hai-øk pai] (v) EN: dismiss  FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [ f ] ; renvoi [ m ]
การเลิกจ้าง[kān loēk jāng] (n) EN: dismissal  FR: licenciement [ m ] ; renvoi [ m ]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[kān loēk jāng dōi mai pen tham] (n, exp) EN: unfair dismissal  FR: licenciement abusif [ m ]
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action
การยกฟ้องคดีแพ่ง[kān yokføng khadī phaeng] (n, exp) EN: dismissal of a civil action
ไล่[lai] (v) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss  FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[lai-øk] (v) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off  FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากโรงเรียน[lai ... øk jāk rōngrīen] (v, exp) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school  FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่พนักงานออก[lai phanak ngān øk] (v, exp) EN: dismiss an employee ; fire an employee  FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
เลิกจ้าง[loēk jāng] (v, exp) EN: lay off ; dismiss ; fire
ลอยแพ[løiphaē] (v) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack
พิพากษายกฟ้อง[phiphāksā yokføng] (v, exp) EN: dismiss a case
ปลดออก[plot øk] (v, exp) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove  FR: détacher ; décrocher
สั่งยกฟ้อง[sang yokføng] (v, exp) EN: dismiss a case
ซองขาว[søng khāo] (n, exp) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal
ตัดสินยกฟ้อง[tatsin yokføng] (v, exp) EN: dismiss an action
ถอดออกจากตำแหน่ง[thøt øk jāk tamnaeng] (v, exp) EN: dismiss from office
ถูกเลิกจ้าง[thūk loēk jāng] (v, exp) EN: be dismissed ; be fired
โต้กลับ[tō klap] (v) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss
แย้งกลับ[yaēng klap] (x) EN: dismissed
ยื่นซองขาว[yeūn søng khāo] (v, exp) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge
ยกฟ้อง[yokføng] (v) EN: dismiss ; dismiss an action ; acquit
โยกย้าย[yōkyāi] (v) EN: remove ; dismiss ; send away  FR: transférer ; déplacer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISMISS D IH0 S M IH1 S
DISMISSAL D IH0 S M IH1 S AH0 L
DISMISSED D IH0 S M IH1 S T
DISMISSES D IH0 S M IH1 S IH0 Z
DISMISSALS D IH0 S M IH1 S AH0 L Z
DISMISSING D IH0 S M IH1 S IH0 NG
DISMISSIVE D IH0 S M IH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismiss (v) dˈɪzmˈɪs (d i1 z m i1 s)
dismissal (n) dˈɪzmˈɪsl (d i1 z m i1 s l)
dismissed (v) dˈɪzmˈɪst (d i1 z m i1 s t)
dismisses (v) dˈɪzmˈɪsɪz (d i1 z m i1 s i z)
dismissals (n) dˈɪzmˈɪslz (d i1 z m i1 s l z)
dismissing (v) dˈɪzmˈɪsɪŋ (d i1 z m i1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, / ] to stop; cease; dismiss; suspend; to quit; to finish #5,598 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline #5,667 [Add to Longdo]
辞退[cí tuì, ㄘˊ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to dismiss; to discharge; to fire #20,793 [Add to Longdo]
免职[miǎn zhí, ㄇㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] to dismiss; to depose; degradation #20,858 [Add to Longdo]
任免[rèn miǎn, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to appoint and dismiss #21,543 [Add to Longdo]
解雇[jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ, / ] to fire; to sack; to dismiss #22,246 [Add to Longdo]
解聘[jiě pìn, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄧㄣˋ, ] to dismiss on employee; to sack #29,931 [Add to Longdo]
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] recall; dismiss and replace #34,255 [Add to Longdo]
解职[jiě zhí, ㄐㄧㄝˇ ㄓˊ, / ] to dismiss from office; to discharge; to sack #39,429 [Add to Longdo]
遣散[qiǎn sàn, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄢˋ, ] to disband; to dismiss; demobilization #46,814 [Add to Longdo]
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] dismiss from office #55,827 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] dismiss; expel #56,621 [Add to Longdo]
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) #87,717 [Add to Longdo]
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, / ] dismiss from office; ban; reject #89,750 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] strip; deprive of; to discharge; dismiss; undress #95,428 [Add to Longdo]
付之一笑[fù zhī yī xiào, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄒㄧㄠˋ, ] to dismiss sth with a laugh (成语 saw); to laugh it off #98,984 [Add to Longdo]
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, ] get rid of; dismiss; brush aside #140,538 [Add to Longdo]
倪嗣冲[Ní sì chōng, ㄋㄧˊ ㄙˋ ㄔㄨㄥ, / ] Ni Sichong (1868-1924), Northern warlord of the Anhui faction, dismissed from army in 1920 #173,423 [Add to Longdo]
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ, / ] reject; dismiss #224,700 [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case #964,886 [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case #964,886 [Add to Longdo]
杯酒释兵权[bēi jiǔ shì bīng quán, ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] to dismiss military hierarchy using wine cups; cf Song founding Emperor Song Taizu 宋太祖 holds a banquet in 961 and persuades his senior army commanders to go home to their provinces [Add to Longdo]
海瑞罢官[Hǎi Ruì bà guān, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] Hai Rui dismissed from office, 1960 historical play by historian Wu Han 吳晗|吴晗 [Add to Longdo]
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, du2 zun1 ru2 shu4, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, <span class='pronunc-pinyin'>dú zūn rú shù</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ</span>, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweisung { f }dismissal [Add to Longdo]
Abweisung { f }; Einstellung { f }dismissal [Add to Longdo]
Amtsenthebung { f }; Entlassung { f }dismissal [Add to Longdo]
Entlassung { f }; Kündigung { f } | Entlassungen { pl }; Kündigungen { pl }dismissal | dismissals [Add to Longdo]
Kündigungsschutz { m }protection against unlawful dismissal [Add to Longdo]
Massenentlassung { f }mass dismissals [Add to Longdo]
Niederschlagung { f } (eines Verfahrens) [ jur. ]dismissal [Add to Longdo]
Verabschiedung { f }dismissal [Add to Longdo]
(etw.) ablehnen; abtun; verwerfen | etw. pauschal abtunto dismiss (sth.); to be dismissive (of sth.) | to dismiss sth. out of hand [Add to Longdo]
vom Amt absetzento dismiss; to depose [Add to Longdo]
abweisen | eine Klage abweisento dismiss | to dismiss a case [Add to Longdo]
abweisend { adj }dismissive [Add to Longdo]
auflösen; aufhebento dismiss [Add to Longdo]
entlässtdismisses [Add to Longdo]
entlassen; aufgeben | entlassend | entlassen | entließto dismiss | dismissing | dismissed | dismissed [Add to Longdo]
wegwerfend { adj } | wegwerfende Bemerkungdismissive | dismissive remark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解任[かいにん, kainin] (n, vs) dismissal; (P) #5,242 [Add to Longdo]
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P) #6,371 [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n, vs) discharge; dismissal; (P) #7,602 [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n, vs) rejection; dismissal; (P) #8,915 [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) #12,186 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) dismissal #15,149 [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] (v1, vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) #15,819 [Add to Longdo]
罷免[ひめん, himen] (n, vs) dismissal; discharge; (P) #18,505 [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp, v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp, v1) { comp } to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
永のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp, v5r) to be dismissed [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n, adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n, vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int, n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] (n, vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P) [Add to Longdo]
首が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp, v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp, v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]
首を切る[くびをきる, kubiwokiru] (exp, v5r) (1) to fire from a job; to dismiss; to discharge; (2) to behead [Add to Longdo]
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation [Add to Longdo]
首切る;首斬る;馘る;剄る[くびきる, kubikiru] (v5r) (1) to behead; to decapitate; (2) to fire; to dismiss [Add to Longdo]
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal [Add to Longdo]
笑殺[しょうさつ, shousatsu] (n, vs) laughing off; dismissing with a laugh [Add to Longdo]
断る(P);断わる[ことわる, kotowaru] (v5r, vt) (1) to refuse; to reject; to dismiss; to turn down; to decline; (2) to inform; to give notice; to tell in advance; (3) to ask leave; to excuse oneself (from); (P) [Add to Longdo]
懲戒免職[ちょうかいめんしょく, choukaimenshoku] (n) disciplinary dismissal (discharge) [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
任免[にんめん, ninmen] (n, vs) appointments and dismissal [Add to Longdo]
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment) [Add to Longdo]
罷免権[ひめんけん, himenken] (n) authority to dismiss someone (from a position) [Add to Longdo]
放課[ほうか, houka] (n) (See 放課後) dismissal of a class [Add to Longdo]
放逐[ほうちく, houchiku] (n, vs, adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P) [Add to Longdo]
免じる[めんじる, menjiru] (v1, vt) to dismiss; to exempt [Add to Longdo]
免ずる[めんずる, menzuru] (vz, vt) to dismiss; to exempt [Add to Longdo]
免官[めんかん, menkan] (n, vs) dismissal; discharge [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] (n, vs) dismissal; sacking; discharge; (P) [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n, vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]
免黜[めんちゅつ, menchutsu] (n, vs) dismissal [Add to Longdo]
馘首[かくしゅ, kakushu] (n, vs) beheading; dismissal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, n.
   Dismission. [Obs.] --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismissed}; p. pr. &
   vb. n. {Dismissing}.] [L. dis- + missus, p. p. of mittere to
   send: cf. dimittere, OF. desmetre, F. d['e]mettre. See
   {Demise}, and cf. {Dimit}.]
   1. To send away; to give leave of departure; to cause or
    permit to go; to put away.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed the assembly.      --Acts xix.
                          41.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss their cares when they dismiss their flock.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though he soon dismissed himself from state affairs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To discard; to remove or discharge from office, service,
    or employment; as, the king dismisses his ministers; the
    matter dismisses his servant.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay aside or reject as unworthy of attentions or
    regard, as a petition or motion in court.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismiss
   v 1: bar from attention or consideration; "She dismissed his
      advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside},
      {brush off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]
   2: cease to consider; put out of judicial consideration; "This
     case is dismissed!" [syn: {dismiss}, {throw out}]
   3: stop associating with; "They dropped her after she had a
     child out of wedlock" [syn: {dismiss}, {send packing}, {send
     away}, {drop}]
   4: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   5: end one's encounter with somebody by causing or permitting
     the person to leave; "I was dismissed after I gave my report"
     [syn: {dismiss}, {usher out}]
   6: declare void; "The President dissolved the parliament and
     called for new elections" [syn: {dissolve}, {dismiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top