Search result for

การปลด

(64 entries)
(0.313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปลด-, *การปลด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
releaseการปลด, การปลดเปลื้อง, การปล่อยชั่วคราว, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankrupt, discharge ofการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of bankruptการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial releaseการปลดจำนองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release of the obligationการปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear decapitationการปลดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]
Cell Release, Intracellularการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์ [การแพทย์]
Cell to Cell Releaseการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์ [การแพทย์]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
solar flaresการระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์, การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคอย่างรุนแรงและรวดเร็วใกล้บริเวณจุดดับบนดวงอาทิตย์  จึงทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าและทำให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Leachingการปลดปล่อย, วิธีชะสี, การปลดปล่อย, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
Out town was liberated on October 15, 1944.เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487 Idemo dalje (1982)
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง The Princess Bride (1987)
You talk peace and disarmament to the world, and here you are, wiping out a race of people.แกพูดถึงสันติสุขและการปลดอาวุธให้กับชาวโลก แต่ที่นี่ แกกำลังฆ่าล้างผู้คน Rambo III (1988)
Well, I think it's kind of hip in a rad sort of way.ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฮิปนะ เป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งไง Mannequin: On the Move (1991)
[ Horse Snorts ]พวกท่านได้รับการปลดปล่อย... Schindler's List (1993)
But clearly the fact that this is being explored is a vindication...แต่ชัดเจน ความจริงที่ว่านี้จะ ถูกสำรวจคือการปลดปล่อย Contact (1997)
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย Seven Years in Tibet (1997)
Serving others is my path to liberation.การรับใช้ผู้คนเป็นวิธี ที่จะพาเราไปสู่การปลดปล่อย Seven Years in Tibet (1997)
Because you are my path to liberation.เพราะพระองค์คือหนทางสู่ การปลดปล่อยของกระหม่อม Seven Years in Tibet (1997)
Lily's releases are timed, so they don't conflict with Yellow Fellows.เวลาแห่งการปลดปล่อยของลิลี่,พวกเขาเลยไม่ต่อสู้ Yelow Fellows. All About Lily Chou-Chou (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion   
การปลดหนี้[n. exp.] (kān plot nī) EN: debt relief   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon    [N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
animal liberation    [N] การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
catharsis    [N] การปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรง (โดยอาจได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง) เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลง
decolonization    [N] การให้เอกราช, See also: การปลดปล่อย
degradation    [N] การปลดตำแหน่ง
demobilization    [N] การปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม, See also: การถอนกำลังทหาร, Syn. disbandment, dispersion
deposal    [N] การขับออกไป, See also: การปลดออก, การเนรเทศ, การย้ายออกไป, Syn. deposition, dethronement
deposition    [N] การปลดออกจากตำแหน่ง, See also: การขับจากอำนาจ, Syn. dethronement
deprivation    [N] การปลดจากตำแหน่ง, See also: ภาวะที่ถูกถอดถอน
disarmament    [N] การลดอาวุธ, See also: การปลดอาวุธ, Syn. demobilization, peace movement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen

English-Thai: Nontri Dictionary
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解放[かいほう, kaihou] การปลดเปลืองจากภาระหน้าที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top