ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกฟ้อง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกฟ้อง-, *ยกฟ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฟ้อง[V] dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกฟ้องก. พิพากษาให้คดีตกไป มีผลให้ผู้ฟ้องแพ้คดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
The charges must be dismissed, and these innocent, young girls must be freed.ข้อหานี้ต้องถูกยกฟ้อง และสาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์... ...ต้องถูกปล่อยตัว Brokedown Palace (1999)
similar circumstantial evidence. Case was thrown out.พยานแวดล้อมลักษณะเดียวกัน คดีถูกยกฟ้อง Bringing Down the House (2003)
the Appeals Court today threw that case out saying Ms. Akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion.วันนี้ศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า คุณเอเครไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย whistle blower ที่จะฟ้องร้องสถานีว่าบิดเบือนข่าว The Corporation (2003)
That we can get your cases dismissed.ที่เราจะยกฟ้องคดีคุณ The Usual Suspects (2006)
The good news is the department is dying to drop the charge.ข่าวดีคือ ทางหน่วยก็อยากยกฟ้องจะตายอยู่แล้ว The British Invasion (2007)
I've already signed la's affidavit. The charges are being dismissed.ฉันเซ็นในใบคำให้การของ IA แล้ว ข้อกล่าวหาต่างๆ ถูกยกฟ้อง Saw IV (2007)
My office will drop all charges, effective immediately.ออฟฟิศของเราจะขอยกฟ้องข้อกล่าวหาทุกข้อ มีผลทันที Sona (2007)
1,000 pula. No claim, no pay.1,000ปูล่า เรียกฟ้องร้องไม่ชนะไม่ต้องจ่าย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No claim, you pay me 1,000 pula.เรียกฟ้องร้องไม่ชนะนายต้องจ่ายฉัน1,000ปูล่า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Motion denied.ยกฟ้อง Hey! Mr. Pibb! (2009)
Motion denied.ยกฟ้อง I Agree, It Wasn't Funny (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกฟ้อง[v.] (yokføng) EN: dismiss ; dismiss an action ; acquit   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top