ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brush off

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brush off-, *brush off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush off[PHRV] (แปรง) ทำความสะอาด
brush off[PHRV] ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you always brush off everything with your jokes.ทุกทีเลยคุณมักจะปฏิเสธทุกอย่างด้วยเรื่องตลกของคุณ Episode #1.7 (2010)
Did he just give me the brush off?นี่เขาเพิ่งจะเขี่ยฉันทิ้งใช้มั่ย Something Wicked This Fae Comes (2011)
- brush off your shoulders, dude.ทำเหมือนมันไม่มีอะไร พวก โอ้ พวก The 23rd (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brush offBrush off the dust from your shoes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
払い落とす[はらいおとす, haraiotosu] (v5s) to brush off; to shake off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brush off
   v 1: bar from attention or consideration; "She dismissed his
      advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside},
      {brush off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top