Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pardon

P AA1 R D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pardon-, *pardon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pardon(vt) ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon(n) การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon(n) การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon(int) ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for(phrv) ยกโทษให้
pardon for(phrv) ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย, ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย, อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้, พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ ดู grace ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me, but to work this...ประทานโทษ ครับท่าน มันใช้ยังไงเหรอ... The Great Dictator (1940)
You'll pardon me.คุณจะยกโทษให้ผม The Great Dictator (1940)
One night, a long time-- Pardon me.คืนหนึ่งเป็นเวลานานประทาน โทษ Pinocchio (1940)
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
- Pardon me, sir. You forgot this.ขอประทานอภัยครับ ท่านลืมนี่ Rebecca (1940)
Pardon me, madam. Is there anything I can do for you?ขออภัยคะ คุณผู้หญิง มีอะไรให้ฉันรับใช้อีกมั้ยคะ Rebecca (1940)
Pardon me.ประทานโทษ 12 Angry Men (1957)
Pardon me.ประทานโทษ ผมได้ทำบันทึกบางที่นี่ 12 Angry Men (1957)
- Pardon me, but... don't you ever sweat?- ประทานโทษ แต่ ... คุณไม่เคยเหงื่อ? 12 Angry Men (1957)
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that. 12 Angry Men (1957)
Pardon me, sir.ประทานโทษครับ นั่นคือที่น่าสนใจ มาก Help! (1965)
Let me go and I'll pardon you.ปล่อยฉันไป แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardonHe asked for my pardon.
pardonHe asked my pardon.
pardonHe asked our pardon for making a mistake.
pardonHe prostrated himself and begged my pardon.
pardonI asked pardon for making a mistake.
pardonI beg your pardon?
pardonI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardonI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardonI beg your pardon. I didn't think this was your seat.
pardonI entreat your pardon.
pardonI must ask your pardon.
pardonI must beg your pardon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้(v) forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย(v) pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ(v) forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ(v) forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai Definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย(n) forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai Definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [ m ] ; excuse [ f ] ; amnistie [ f ]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[hai aphaiyathōt] (v, exp) EN: pardon ; grant an amnesty
เฮ่ย[hoeī] (interj) EN: what !  FR: pardon !
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARDON P AA1 R D AH0 N
PARDONS P AA1 R D AH0 N Z
PARDONED P AA1 R D AH0 N D
PARDONING P AA1 R D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon (v) pˈaːdn (p aa1 d n)
pardons (v) pˈaːdnz (p aa1 d n z)
pardoned (v) pˈaːdnd (p aa1 d n d)
pardoner (n) pˈaːdənər (p aa1 d @ n @ r)
pardoners (n) pˈaːdənəz (p aa1 d @ n @ z)
pardoning (v) pˈaːdənɪŋ (p aa1 d @ n i ng)
pardonable (j) pˈaːdnəbl (p aa1 d n @ b l)
pardonably (a) pˈaːdnəbliː (p aa1 d n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) #44,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzeihung { f }; Begnadigung { f } | um Verzeihung bitten fürpardon | to ask pardon for [Add to Longdo]
Verzeihung!Pardon me! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
許容[きょよう, kyoyou] (n, vs, adj-no) permission; pardon; (P) #7,787 [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] (n, vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) #8,590 [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) #9,074 [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) #16,147 [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n, vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n, vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int, n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pardon \Par"don\ (p[aum]r"d'n), n. [F., fr. pardonner to pardon.
   See {Pardon}, v. t.]
   1. The act of pardoning; forgiveness, as of an offender, or
    of an offense; release from penalty; remission of
    punishment; absolution.
    [1913 Webster]
 
       Pardon, my lord, for me and for my tidings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But infinite in pardon was my judge. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Usage: Used in expressing courteous denial or contradiction;
      as, I beg your pardon; or in indicating that one has
      not understood another; as, I beg pardon; or pardon
      me?.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. An official warrant of remission of penalty.
    [1913 Webster]
 
       Sign me a present pardon for my brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being forgiven. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A release, by a sovereign, or officer having
    jurisdiction, from the penalties of an offense, being
    distinguished from {amnesty}, which is a general
    obliteration and canceling of a particular line of past
    offenses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Forgiveness; remission. See {Forgiveness}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pardon \Par"don\, v. t. [imp. & p. p. {Pardoned} (p[aum]r"d'nd);
   p. pr. & vb. n. {Pardoning}.] [Either fr. pardon, n., or from
   F. pardonner, LL. perdonare; L. per through, thoroughly,
   perfectly + donare to give, to present. See {Par-}, and
   {Donation}.]
   1. To absolve from the consequences of a fault or the
    punishment of crime; to free from penalty; -- applied to
    the offender.
    [1913 Webster]
 
       In this thing the Lord pardon thy servant. --2 Kings
                          v. 18.
    [1913 Webster]
 
       I pray you, pardon me; pray heartily, pardon me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To remit the penalty of; to suffer to pass without
    punishment; to forgive; -- applied to offenses.
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, pardon my sin.      --1 Sam. xv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Apollo, pardon
       My great profaneness 'gainst thine oracle! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To refrain from exacting as a penalty.
    [1913 Webster]
 
       I pardon thee thy life before thou ask it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give leave (of departure) to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Even now about it! I will pardon you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Pardon me}, forgive me; excuse me; -- a phrase used also to
    express courteous denial or contradiction, or to request
    forgiveness for a mild transgression, such as bumping a
    person while passing.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: To forgive; absolve; excuse; overlook; remit; acquit.
     See {Excuse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pardon
   n 1: the act of excusing a mistake or offense [syn:
      {forgiveness}, {pardon}]
   2: a warrant granting release from punishment for an offense
     [syn: {pardon}, {amnesty}]
   3: the formal act of liberating someone [syn: {amnesty},
     {pardon}, {free pardon}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant a pardon to; "Ford pardoned Nixon"; "The Thanksgiving
     turkey was pardoned by the President"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pardon /pɑrdɔn/
  excuseme

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pardon /paʀdɔ̃/ 
  absolution; pardon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top