Search result for

ยุบ

(59 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุบ-, *ยุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ[V] go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ยุบ[V] abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
ยุบตัว[V] subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai definition: ทรุดลง, ยอบลง
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ยุบสภา[V] dissolve the parliament, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหารคว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง, Thai definition: ปิดสภาเพื่อให้สมาชิกหมดสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุบก. ทรุด เช่น ดั้งจมูกยุบ, บุบเข้าไป เช่น หัวกะโหลกยุบ หน้าหม้อรถยนต์ยุบ, ลด, ลดลง, เช่น พุงยุบ ฝียุบ, เรียกจังหวะรำของโขนละครเมื่อทำตัวให้เตี้ยลงหลังจากยืดตัวขึ้นก่อนแล้ว
ยุบเลิก, ยกเลิก, เช่น ยุบกระทรวง ยุบตำแหน่ง
ยุบทำให้หลอมละลายเพื่อทำให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ยุบกำไลทำแหวน.
ยุบข้อน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, ภาษาปากว่า วิดพื้น.
ยุบยอบก. น้อยลง, จนลง, ขัดสนลง, เช่น ใช้เท่าไร ๆ เงินก็ไม่ยุบยอบ.
ยุบยับว. อาการที่เสียแล้วเสียอีก, ย่อยยับ, เช่น เสียเงินยุบยับ.
ยุบยิบว. ละเอียดเกินไป, ถี่ถ้วนเกินไป, เช่น ตรวจยุบยิบ คิดยุบยิบทุกบาททุกสตางค์
ยุบยิบอาการคันน้อย ๆ ทั่วทั้งตัวหรือเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น คันยุบยิบไปทั้งตัว คันจมูกยุบยิบ.
ยุบน. ข้อความ, เรื่องราว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sinkhole.หลุมยุบ This Is the End (2013)
Luckily, Thirteen figured out the problem and was there to re-inflate her lung.โชคดี.. 13 ช่วยเอาไว้ทัน ปัญหาอยู่ที่การทำให้ปอดเธอยุบ Lucky Thirteen (2008)
it collapse and then we burn it... togetherมันยุบ แล้วเราจะเผาไหม้ ... ด้วยกัน Gas Pills (2008)
What do you know about radiological materials?นายรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุบ้างมั้ย Body of Lies (2008)
Been taking Vicodin. Doesn't really take swelling down.ฉันกินไวโคดินแล้ว แต่มันไม่ยุบลงเลย Pineapple Express (2008)
The radio says these attacks started happening in the cities then went to the towns and now the roads.วิทยุบอกว่าการโจมตีนี้เริ่มเกิดขึ้นในเมือง แล้วก็ไปที่ตามเขต แล้วตอนนี้ก็ถนน The Happening (2008)
The ice is bringing it down, though. But I don't know if I should wear a bra.ใช้น้ำแข็งช่วยเลยยุบไปนิดนึง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่บราไปดีมั้ย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There are going to shut us downเค้าจะยุบหน่วยของเรา Fast & Furious (2009)
DHS is trying to take us down, and all we have is a 17-year-old boy.หน่วยความมั่นคงพยายามจะยุบพวกเรา แล้วที่เราได้ก็แค่เด็ก 17 ขวบ Chapter Three 'Building 26' (2009)
- Whoa, friend, you are the case that shut down Sector 7.- เพื่อนเก่า, เธอนั่นแหละ เคสที่ทำให้เค้ายุบ เซ็คเตอร์ เซเว่น. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Her clearances were also revoked when CTU was decommissioned.สิทธิ์ของเธอถูกเพิกถอน หลังจาก CTU ถูกยุบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Please don't tell me you're thinking of killing the show.ขอร้องล่ะค่ะ อย่าบอกน่ะว่า คุณกำลังจะยุบรายการ The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside   FR: s'effondrer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind   FR: abolir ; dissoudre
ยุบ[v.] (yup) EN: go down ; flatten ; reduce   FR: se contracter ; désenfler
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; cave in ; sink   
ยุบตำแหน่ง[v. exp.] (yup tamnaeng) EN: abolish a post/position/rank   
ยุบพรรค[v. exp.] (yup phak) FR: dissoudre un parti politique
ยุบยอบ[v.] (yupyøp) EN: be depleted   
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily   
ยุบลง[v. exp.] (yup long) EN: drop   
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament   FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
disband[VT] เลิกล้ม, See also: ยุบ, สลายตัว, ทำให้เล็กลง, Syn. dispel, scatter, break up, disperse
dismiss[VT] เลิก, See also: ยุบ
knock through[PHRV] ยุบ (ห้อง) มารวมกัน, See also: ต่อย (กำแพง) ออก
take a nosedive[SL] ยุบลงไป, See also: ทรุดตัว, ตกฮวบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
mental ageระดับความสามารถของสมองหรือความสามารถของบุคคล เพื่อเปรียบเทียบกับอายุบุคคลนั้น
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凹み[へこみ, hekomi] (adj ) ยุบ, บุบ, เป็นหลุมเล็กๆ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top