ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซองขาว

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซองขาว-, *ซองขาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซองขาว[N] resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซองขาวน. จดหมายแจ้งให้ออกจากงาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have the option of buying you out of the company.ฉันมีสิทธิ์ที่จะ... แจกซองขาวให้กับนาย Ordinary World (2016)
- Buying me out?- เเจกซองขาวเหรอ Ordinary World (2016)
Are you thinking about buying me out of the family business?นี่นายคิดจะยื่นซองขาวให้ฉันออก จากบริษัทครอบครัวจริงๆ เหรอ Ordinary World (2016)
I can see that coming. I don't need to wait for the fucking letter.แค่ดูก็รู้แล้ว ไม่ต้องรอให้ซองขาวมาถึง T2 Trainspotting (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซองขาว[n. exp.] (søng khāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal   

English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top