ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โต้กลับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต้กลับ-, *โต้กลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ[V] respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You talk to the crowd. "Talk to the crowd"? I don't want to.เขาโต้กลับมา นั่นล่ะคือข้อมูล Punchline (1988)
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ The Matrix Reloaded (2003)
This is your chance to counterattack.ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เธอจะโต้กลับ Spin Kick (2004)
A battalion is headed north and we are fighting back along the west ridge.กองกำลังข้าศึกมุ่งขึ้นเหนือ.. เรากำลังโต้กลับตามที่มั่นแนวด้านตะวันตก Letters from Iwo Jima (2006)
But now they can counter. Picked up by Vicente, taken down by Santi Munez.คราวนี้วาเลนเซียได้โต้กลับเร็ว บิเซนเต้พาบอลขึ้นไป มูเนซเสียบเขาล้มลงไป Goal II: Living the Dream (2007)
Well, it's just that in our church, people don't talk back to the minister.ก็มันเป็นแบบนั้นในโบสถ์ของเรา ผู้คนไม่พูดโต้กลับนักเทศน์ Sunday (2008)
I'll give you some guys to watch your back in case they retaliate, but we've got to let this shit calm down before we make our next move.ฉันจะให้ลูกน้องกับนายสักคนเพื่อเฝ้าระวังให้นาย ถ้าเกิดพวกมันโต้กลับ แต่พวกเราต้องปล่อยให้เรื่องแก้แค้นห่านี้ เงียบลงก่อนที่เราจะลงมือในครั้งต่อไป Seeds (2008)
We're gonna find out how to stop hiding and start fighting back.เราจะช่วยกันหาหนทางที่จะเลิกซ่อนตัวและเริ่มตอบโต้กลับ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
How do we fight back?เราจะโต้กลับยังไง Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We will meet resistance, which we must counter quickly.เราจะถูกสกัด, นั่นคือเราต้องโต้กลับอย่างเร็ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We die... if we don't start fighting back.เราตาย... ถ้าเราไม่เริ่มตอบโต้กลับ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
'cause it's just a reaction.เพราะมันเป็นการเเค่ตอบโต้กลับ Balm (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react   
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
hit back[VI] โต้กลับ, See also: ตีกลับ, ตอกกลับ, Syn. retaliate
kick back at[PHRV] โจมตีกลับ, See also: โต้กลับ
rejoin[VI] ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
retroact[VI] โต้ตอบ, See also: โต้กลับ
strike back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ, Syn. hit back
talk back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top