ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*singly*

S IH1 NG G L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: singly, -singly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singly(adv) เดี่ยว, See also: ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย, Syn. alone, separately, solely, one by one, individually, Ant. together
musingly(adv) อยางครุ่นคิด
amusingly(adv) อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างตลกขบขัน, Syn. funny, amusive
guessingly(adv) อย่างคาดคะเน, See also: อย่างคาดเดา
pleasingly(adv) อย่างน่าพอใจ, See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี, Syn. agreeably, gladly, pleasantly
pressingly(adv) อย่างรีบด่วน, Syn. urgently
unceasingly(adv) ซึ่งต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, Syn. continuously, Ant. discontinuously, noncontinuously
decreasingly(adv) อย่างลดลง, See also: อย่างน้อยลง
depressingly(adv) อย่างผิดหวัง, See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ, Syn. unhappily, gloomily
increasingly(adv) อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more
surprisingly(adv) อย่างแปลกใจ, See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully
distressingly(adv) อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
uncompromisingly(adv) โดยไม่ยืดหยุ่น, See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น, Syn. rigidly, obstinately, firmly, steadfastly, Ant. compromisingly, conciliatorily, flexibly

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น, อย่างทวีคูณ, อย่างเพิ่มพูน
singly(adv) ทีละอย่าง, โดยลำพัง, ข้างเดียว, เดียวดาย, โดดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"he handled the news surprisingly well.เขารับมือกับข่าวนี้ได้ดีทีเดียว The Princess Bride (1987)
Yet you're surprisingly upbeat.แต่เธอก็ยังดีอกดีใจ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
The options then were depressingly few.ทางเลือกในขณะนั้นดูน้อยนัก The Red Violin (1998)
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
Send an embarrassingly big car and I'll be there. (Crowd laughing) It's gonna be a very good Christmas.ส่งรถคันยาวๆมาสิ แล้วผมจะไป มันจะต้องเป็นคริสต์มาสที่ดีแน่ๆ Love Actually (2003)
- Surprisingly, no.- ประหลาดใจ แต่ไม่ A Cinderella Story (2004)
- Surprisingly, yes.- น่าประหลาดใจเช่นกัน ใช่ A Cinderella Story (2004)
Pretending like nothing was wrong turned out to be surprisingly easy.ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น / แกล้งทำเป็นตกใจไป Mean Girls (2004)
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ.. The Great Raid (2005)
lncreasingly today.เพิ่มขึ้น วันนี้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It's my instinct that if you don't tell me where I can find this man, your life will become increasingly uncomfortable.ถ้าหากคุณไม่ยอมบอกว่า ไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน ผมคงต้องมารบกวนคุณอีกเรื่อยๆ House of Fury (2005)
It looks like he may get increasingly violent with some women.มันดูเหมือนโจรอาจจะทำอะไรกับผู้หญิงมากกว่านี้ Episode #1.1 (2006)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
Surprisingly.อย่างน่าแปลกใจ Chapter Four 'Collision' (2006)
Actually, the research paper is on libraries and how during the digital age they're becoming increasingly obsolete for our generation.ที่จริงแล้ว เป็นรายงาน เกี่ยวกับ ห้องสมุด กับการค่อยๆ หมดสมัยไป ของมันในยุคดิจิตอล ต่อรุ่นของเรา Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Surprisingly, no. So...อย่างแปลกใจไม่.ดังนั้น Out of the Past (2007)
Surprisingly, I am not so enthusiastic than you, - it minuahan this intimidation.น่าตกใจจริงๆที่ฉันไม่ได้จริงจัง มากกว่าคุณ ก็มันจะมารบกวนเราหนิ Paranormal Activity (2007)
It's tantalisingly close now for Arsenal.ดูกันว่าอาร์เซนอล จะรั้งสกอร์นี้ไว้จนจบได้หรือเปล่า Goal II: Living the Dream (2007)
I'm surpisingly good at hosting you know.- ฉันมั่นใจว่าฉันเป็นพิธีกรที่ดี เธอก็รู้ Operation Proposal (2007)
The bottom line is it's a surprisingly simple process, but the difficulty has been within calculating the space time relation.มันน่าแปลกใจ ที่ทำได้ง่ายๆ แต่ที่ยากคือ การคำนวนความสัมพันธ์ของเวลาอวกาศ 100 Million BC (2008)
Surprisingly it wasn't me.น่าแปลกใจที่ไม่ใช่ฉัน Go Your Own Way (2008)
but around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว Pilot (2008)
Yeah, it's huge. Surprisingly profoundล้ำลึกอย่างน่าประหลาด Pilot (2008)
His vitals are surprisingly strong.สัญญาณชีวิตเขา แข็งแรงอย่างน่าประหลาด Pilot (2008)
All of them surprisingly legal. So they wouldn't have harmed him?ทั้งหมดได้รับการรับรองทางกฏหมาย The Dreamscape (2008)
Each scenario has been increasingly complex.สถา๊ณที่แต่ละที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทุกที Brothers in Arms (2008)
Not to mention surprisingly risky behavior being pursued.ยังไม่พูดถึงพฤติกรรมเสี่ยง อย่างน่าตกใจของการถูกติดตาม 52 Pickup (2008)
I found that sermon surprisingly thought-provoking--ผมว่าบทไว้อาลัยมันช่างน่าประทับใจ ฟังดูมีอำนาจ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The art of abduction is surprisingly difficult.ไว้กับเด็กส่งเอกสารมารยาททรามหรอก. ตามให้ทันหล่ะ Committed (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
Nathan Petrelli was, surprisingly, gunned downนาธาน พิเทรลลี่ ถูกยิงอย่างคาดไม่ถึง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ The Other Boleyn Girl (2008)
Actually it's surprisingly affordable. Yeah?ถ้านายเก็บเงินเดือนของนายทุกเดือนตลอดชีวิต Bedtime Stories (2008)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง, ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
They are increasingly concerned.พวกเขากังวลมากขึ้น Home (2009)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)
It is increasingly stronger.มันดังขึ้นเรื่อยๆ Drag Me to Hell (2009)
And even more surprisingly, the owner of the car in question didn't seem to notice.และช่างน่าประหลาดใจ ที่เจ้าของรถคันปัญหา ไม่เคยสังเกตเห็น Mama Spent Money When She Had None (2009)
Surprisingly, no.น่าแปลกใจมาก ที่ไม่ Scratches (2009)
It will become increasingly difficultมันยากเกินกว่าที่ Air: Part 1 (2009)
That's very rare, though surprisingly not unique in this town.หายากมาก แต่ไม่พิเศษเท่าไหร่ในเมืองนี้ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
it's surprisingly physical.คือเป็นเรื่องทางกาย อย่างน่าประหลาดใจ The End (2009)
And really, really, specifically, surprisingly, and gratuitously critical of Israel.แล้วก็โคตรๆๆ โคตรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเลย Spanish 101 (2009)
Surprisingly little.น่าแปลกที่พบน้อยมาก Reckoner (2009)
Resulting in a surprisingly predictableคือภาวะอารมณ์ปะทุ หรือจุดปรอทแตก Social Psychology (2009)
My raft had grown increasingly grotesque reflecting my own transformation.My raft had grown increasingly grotesque... ...reflecting my own transformation. Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singlyHanako turned out to be a surprisingly nice person.
singlyI bear in mind that misfortunes never come singly.
singlyIn recent years electronic computers have become increasingly important.
singlyI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
singlyMisfortunes never come singly. [ Proverb ]
singlyMisfortunes seldom come singly.
singlyModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
singlyShe has a boyfriend she's been going out with since high school but feels their relationship has become a matter of habit and is increasingly dissatisfied.
singlySurprisingly enough, he turned out to be a thief.
singlySurprisingly, he did his last job in one-third the time it would take me.
singlySurprisingly, he is the type that worries about being in the public eye.
singlySurprisingly, he swims even on cold days.
singlyThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
singlyThe stock market was surprisingly quiet today.
singlyThe talk made me buy the car increasingly.
singlyThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.
singlyThis book is surprisingly easy to read, isn't it?
singlyThis is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.
singlyWhat he said there was surprisingly difficult.
singlyWhen you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญ(adv) more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าอัปยศอดสู(adv) shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
พร่ำพูด(v) be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai Definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ยิ่งขึ้น(adv) more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ยิ่งขึ้นไป(adv) increasingly, Syn. มากขึ้นไป, Example: หากเรามีกำลังคนมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก
เปิ่น(adv) embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai Definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
เบาบาง(adv) decreasingly, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: กระแสต้านการยุบสหภาพรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างเบาบาง
อย่างรวดเร็ว(adv) increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ยิ่งนัก(adv) exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
ขัน(adv) amusingly, See also: funnily, ridiculously, absurdly, Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน, Ant. เศร้า, Example: เขาหัวเราะขันๆ กับตัวเองและรู้สึกสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่ตลก, ที่น่าหัวเราะ
เป็นรายบุคคล(adv) individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai Definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
อีหลุกขลุกขลุ่ย(adv) engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai Definition: ง่วนอยู่
ตาปีตาชาติ(adv) forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai Definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ต่อเนื่อง(adv) continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ถูกอกถูกใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ
เจริญใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ, Example: คนไทยกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ
เจริญตา(adv) lovely, See also: pretty, pleasingly, Example: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง
เจริญตาเจริญใจ(adv) pleasingly, See also: lovely, pleasurably, delightfully, Example: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ
กะหนอกะแหน(adv) pleasingly and lively (talk), Syn. กระหนอกระแหน, Example: หล่อนพูดจากระหนอกระแหนน่าฟัง, Thai Definition: เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.
จับจิต(adv) pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai Definition: อย่างเป็นที่พอใจ
เจื่อน(adv) sheepishly, See also: embarrassingly, Example: ผู้เฒ่ายิ้มเจื่อนพรางความรู้สึกที่ฝังลึกในใจ, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
ติดพัน(adv) continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai Definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
หัวชนฝา(adv) stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai Definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)
เหนียม(adv) shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ
เป็นที่พอใจ(adv) pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
หงอย(adv) listlessly, See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly, Syn. เหงา, หงอยเหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง, Example: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน
เพลิดเพลิน(adv) pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลิน, Thai Definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น
เป็นที่พอใจ(adv) pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
ขึ้น(adv) increasingly, See also: to a higher degree, Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Ant. ลง, ลด, Example: เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ, Thai Definition: เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม
ด่วนจี๋(adv) most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai Definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
ไพเราะ(adv) beautifully (for something heard or read), See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read), Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นอกจากเธอจะมีหน้าตาสวยแล้ว ยังพูดจาไพเราะอีกด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (adv) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure
สนุกปาก[sanukpāk] (adv) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably
อย่างรวดเร็ว[yāng rūatreo] (adv) EN: rapidly ; fast ; increasingly  FR: rapidement
ยิ่ง[ying] (x) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many  FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[ying kheun] (adv) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further  FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[ying kheun pai] (adv) EN: increasingly
ยิ่งนัก[ying-nak] (adv) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: become increasingly arrogant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SINGLY S IH1 NG G L IY0
AMUSINGLY AH0 M Y UW1 Z IH0 NG L IY0
ACCUSINGLY AH0 K Y UW1 Z IH0 NG L IY0
PLEASINGLY P L IY1 Z IH0 NG L IY0
SUPRISINGLY S UW2 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
CONFUSINGLY K AH0 N F Y UW1 Z IH0 NG L IY0
SUPRISINGLY S ER2 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
SURPRISINGLY S AH0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
INCREASINGLY IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0
DEPRESSINGLY D IH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0
SURPRISINGLY S ER0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0
DISTRESSINGLY D IH0 S T R EH1 S IH0 NG L IY0
EMBARRASSINGLY IH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG L IY0
UNSURPRISINGLY AH2 N S ER0 P R AY1 Z IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singly (a) sˈɪŋgliː (s i1 ng g l ii)
musingly (a) mjˈuːzɪŋliː (m y uu1 z i ng l ii)
amusingly (a) ˈəmjˈuːzɪŋliː (@1 m y uu1 z i ng l ii)
teasingly (a) tˈiːzɪŋliː (t ii1 z i ng l ii)
accusingly (a) ˈəkjˈuːzɪŋliː (@1 k y uu1 z i ng l ii)
imposingly (a) ˈɪmpˈouzɪŋliː (i1 m p ou1 z i ng l ii)
pleasingly (a) plˈiːzɪŋliː (p l ii1 z i ng l ii)
pressingly (a) prˈɛsɪŋliː (p r e1 s i ng l ii)
caressingly (a) kˈərˈɛsɪŋliː (k @1 r e1 s i ng l ii)
promisingly (a) prˈɒmɪsɪŋliː (p r o1 m i s i ng l ii)
unceasingly (a) ˈʌnsˈiːsɪŋliː (uh1 n s ii1 s i ng l ii)
increasingly (a) ˈɪnkrˈiːsɪŋliː (i1 n k r ii1 s i ng l ii)
surpassingly (a) sˈəpˈaːsɪŋliː (s @1 p aa1 s i ng l ii)
surprisingly (a) sˈəprˈaɪzɪŋliː (s @1 p r ai1 z i ng l ii)
displeasingly (a) dˈɪsplˈiːzɪŋliː (d i1 s p l ii1 z i ng l ii)
distressingly (a) dˈɪstrˈɛsɪŋliː (d i1 s t r e1 s i ng l ii)
embarrassingly (a) ˈɪmbˈærəsɪŋliː (i1 m b a1 r @ s i ng l ii)
enterprisingly (a) ˈɛntəpraɪzɪŋliː (e1 n t @ p r ai z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, ] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day, #3,160 [Add to Longdo]
哭诉[kū sù, ㄎㄨ ㄙㄨˋ, / ] to lament; to complain tearfully; to wail accusingly, #27,198 [Add to Longdo]
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, / ] increasingly; more and more; ever more; all the more, #50,994 [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy), #70,351 [Add to Longdo]
虱多不痒[shī duō bù yǎng, ㄕ ㄉㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, / ] many fleas, but unconcerned (成语 saw); no point in worrying about one debt when one has so many others; Troubles never come singly.; It never rains but it pours., #271,807 [Add to Longdo]
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] surprisingly [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm { adv }pleasingly [Add to Longdo]
anschuldigend { adv }accusingly [Add to Longdo]
aufziehend { adv }teasingly [Add to Longdo]
aussichtslos { adv }unpromisingly [Add to Longdo]
einzeln { adv }singly [Add to Longdo]
erbärmlich { adv }depressingly [Add to Longdo]
fesselnd { adv }engrossingly [Add to Longdo]
hervorragend { adv }surpassingly [Add to Longdo]
imponierend { adv }imposingly [Add to Longdo]
kompromisslos { adv }uncompromisingly [Add to Longdo]
immer leistungsfähigerincreasingly powerful [Add to Longdo]
lobend { adv }praisingly [Add to Longdo]
peinlich { adv }distressingly [Add to Longdo]
peinlich { adv }embarrassingly [Add to Longdo]
pressend { adv }pressingly [Add to Longdo]
quälend { adv }harassingly [Add to Longdo]
quälend { adv }obsessingly [Add to Longdo]
repräsentabel { adv }imposingly [Add to Longdo]
sinnend { adv }musingly [Add to Longdo]
überraschend; überraschenderweise { adv }surprisingly [Add to Longdo]
unangenehm { adv }displeasingly [Add to Longdo]
unaufhörlich { adv }unceasingly [Add to Longdo]
unternehmungslustig; tatendurstig; rührig; mit Unternehmensgeist { adv }enterprisingly [Add to Longdo]
vergnüglich { adv }amusingly [Add to Longdo]
verwirrend { adv }confusingly [Add to Longdo]
vielversprechend { adv }promisingly [Add to Longdo]
zunehmend; sich vergrößernd { adv }increasingly [Add to Longdo]
Ein Unglück kommt selten allein.Misfortunes never come singly. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv, adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp, v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
弱り目に祟り目[よわりめにたたりめ, yowarimenitatarime] (exp) misfortunes never come singly [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv, adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly [Add to Longdo]
弥;愈[いや(弥);いよ(弥);よ(弥);いよよ, iya ( ya ); iyo ( ya ); yo ( ya ); iyoyo] (adv) (1) (arch) (See 愈々・いよいよ・1) more and more; increasingly; (2) (いや only) (arch) extremely; very [Add to Longdo]
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singly \Sin"gly\, adv.
   1. Individually; particularly; severally; as, to make men
    singly and personally good.
    [1913 Webster]
 
   2. Only; by one's self; alone.
    [1913 Webster]
 
       Look thee, 't is so! Thou singly honest man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Without partners, companions, or associates;
    single-handed; as, to attack another singly.
    [1913 Webster]
 
       At omber singly to decide their doom. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Honestly; sincerely; simply. [R.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. Singularly; peculiarly. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singly
   adv 1: one by one; one at a time; "they were arranged singly"
       [ant: {multiply}]
   2: apart from others; "taken individually, the rooms were, in
     fact, square"; "the fine points are treated singly" [syn:
     {individually}, {separately}, {singly}, {severally}, {one by
     one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top