ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประทับใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประทับใจ-, *ประทับใจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทับใจ(v) impress, See also: be impressive, Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ, Example: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทับใจก. ติดอกติดใจ, ฝังอยู่ในใจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ? 12 Angry Men (1957)
- I was very impressed.- ผมประทับใจมาก - ผมคิดว่าเขา ... 12 Angry Men (1957)
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด How I Won the War (1967)
And now, for my next impression, Jesse Owens!พบความประทับใจต่อไป เจสซี่ โอเวน Blazing Saddles (1974)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด Oh, God! (1977)
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก First Blood (1982)
I am very much impressed.ข้าประทับใจจริงๆ. Return of the Condor Heroes (1983)
That was a novel experience.น่าประทับใจมากเลย Return to Oz (1985)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทับใจ[prathapjai] (v) EN: impress ; be impressive  FR: impressionner ; marquer

English-Thai: Longdo Dictionary
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual., See also: imposed, Syn. very impressive
killer(adj, slang) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be struck with(phrv) ติดใจ, See also: ประทับใจ
engrave on(phrv) ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon(phrv) ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave(vt) ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
impress(vi) ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
print(vt) ประทับใจ
touched(adj) ประทับใจ, See also: ซาบซึ้ง, จับใจ, Syn. moved, impressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivate(แคพ'ทิเวท) { captivated, captivating, captivates } vt. จับใจ, ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
charm(ชาร์ม) { charmed, charming, charms } n. เสน่ห์, เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม, การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ, ใช้เวทมนตร์คาถา, ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ, หลงเสน่ห์, ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ, สลัก, จารึก, ฝัง, ประทับใจ, ตรึงใจ, กัดบล๊อก, ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. very impressive
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence

English-Thai: Nontri Dictionary
imposing(adj) สง่างาม, ภูมิฐาน, โอ่อ่า, น่าประทับใจ
impress(n) รอยกด, ตรา, ความประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก
impression(n) ร่องรอย, ความรู้สึก, ความประทับใจ, รอยพิมพ์
impressive(adj) เร้าความรู้สึก, ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, สิ่งที่ประทับใจ, ข้อเท็จจริง, ความประหลาด
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น, น่าดู, ประทับใจ
striking(adj) น่าประทับใจ, น่าตะลึง, ยอดเยี่ยม
touching(adj) น่าส่งสาร, น่าเวทนา, ประทับใจ, มีผลกระทบ

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: hübsch, Syn. nett

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top