ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถูกอกถูกใจ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถูกอกถูกใจ-, *ถูกอกถูกใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกอกถูกใจ[V] content, See also: please, satisfy, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ
ถูกอกถูกใจ[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถูกอกถูกใจก. ชอบ, ต้องใจ, ถูกใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you really think that I'm a Simpatico here for your complaints about Trevorพวกเธอคิดหรือว่าฉันถูกอกถูกใจ ที่นี่ กับข้อข้องใจเกี่ยวกับ Trevor Æon Flux (2005)
If things weren't done to his immediate satisfaction... he had a fit.ถ้ามีอะไรไม่ถูกอกถูกใจเขา... เขาจะปรี๊ดแตก! The Boss Baby (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top