Search result for

เศร้า

(78 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศร้า-, *เศร้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้า[ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าใจ[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น
เศร้าซึม[V] be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม[ADJ] depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
เศร้าโศก[V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์, Example: เหตุใดคุณจึงเศร้าโศกขนาดนั้น, Thai definition: เศร้ามากเพราะต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก เป็นต้น
เศร้าหมอง[V] sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. หมองมัว, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: กิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องทำจิตใจให้เศร้าหมอง, Thai definition: ไม่ผ่องใส
เศร้าสร้อย[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้า(เส้า) ก. สลด, ระทด, หมอง, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์, เหี่ยวแห้ง, เช่น หน้าเศร้า ใจเศร้า ตามีแววเศร้า เรื่องเศร้า.
เศร้าสร้อยว. มีความรู้สึกสะเทือนใจชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง เช่น เขาสอบไม่ผ่านเลยเดินกลับบ้านอย่างเศร้าสร้อย ลูกนั่งเศร้าสร้อยคอยแม่กลับบ้าน, สร้อยเศร้า ก็ว่า.
เศร้าสลดว. มีความรู้สึกรันทดใจ เช่น อุบัติเหตุตายหมู่ทำให้ผู้พบเห็นเศร้าสลด.
เศร้าหมองว. หมองมัว, ไม่ผ่องใส, เช่น ผิวพรรณเศร้าหมอง หน้าตาเศร้าหมอง เครื่องนุ่งห่มเศร้าหมอง.
เศร้าโศกว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มาก เช่น พ่อตายทำให้เขาเศร้าโศกเสียใจมาก, โศกเศร้า ก็ว่า.
เศร้าใจว. มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ เช่น เห็นป่าถูกบุกรุกทำลายแล้วเศร้าใจ.
น้ำตาตกในเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.
พิลาลสเศร้าโศก, เสียใจ
ลาลสเศร้าโศก, เสียใจ, เขียนว่า ลาลด หรือ ลาลศ ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depress, Severelyเศร้ารุนแรง [การแพทย์]
Depression, Maskedเศร้าซึม,อาการเศร้าแฝง,ภาวะซึมเศร้าชนิดซ่อนเร้น [การแพทย์]
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey. hey. do you know what happened? why is blair so upset?เฮ้ เธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมแบลร์ดู เศร้า ๆ? Pret-a-Poor-J (2008)
Give me the all hope is lost speech another time.เอาไว้พูดเรื่องเศร้าที่หลังได้ไหม Dead Space: Downfall (2008)
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
I'm in the same grief counseling group.ฉันก็เหมือนกัน กลุ่มซึมเศร้ากังวล Not Cancer (2008)
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น Not Cancer (2008)
You look sad.คุณดูเศร้า Not Cancer (2008)
Can be easily regretted.ทำให้เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นง่ายๆ Adverse Events (2008)
Call your mother back and tell her that you're sick with grief,โทรกลับแม่คุณ และบอกเธอว่า คุณกำลังโศกเศร้าเสียใจ Birthmarks (2008)
- This is sad.มันเป็นเรื่องเศร้า.. Birthmarks (2008)
They're anhedonic, incapable of experiencing pleasure.พวกเขาเป็นโรคซึมเศร้า ไม่สามารถรับความกดดันได้ Joy (2008)
Most common cause of anhedonia is schizophrenia. Sure, in white folk.ปกติส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้า จะเห็นภาพหลอน Joy (2008)
Causes anhedonia, seizures, kidney failure, even lactose intolerance.มีอาการซึมเศร้า ชัก และไตวาย กระทั่งแพ้ แลคโตส Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic   FR: triste ; mélancolique
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าสลด[adj.] (sao salot) FR: attristé ; affligé
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad   FR: tragique ; dramatique
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เศร้าใจ[adj.] (saojai) FR: morose ; sombre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggrieved[ADJ] ซึ่งเสียใจ, See also: เศร้าโศก
bewail[VT] เศร้าโศกเสียใจ, See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ, Syn. grieve, lament, mourn
blue[ADJ] เศร้าใจ, See also: เสียใจ, Syn. depressed
brooding[ADJ] เศร้าสร้อยและดูลึกลับ
crestfallen[ADJ] เศร้าซึม, See also: สลด, คอตก, Syn. disheartened, dejected
cast down[PHRV] เสียใจกับ, See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
disconsolate[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad
doleful[ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
dolorous[ADJ] เศร้าโศก, See also: เสียใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triste (adj ) เศร้า เสียใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悲しい[かなしい, kanashii] (adj) เศร้าโศก, เสียใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top