ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซุ่มซ่าม

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซุ่มซ่าม-, *ซุ่มซ่าม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุ่มซ่ามว. กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย ซุ่มซ่ามเข้าไปในห้องที่กำลังประชุม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh... How awkward of me.โอ้ ฉันนี่ซุ่มซ่ามเสียจริง Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
Clumsy fool!- ไอ้ซุ่มซ่าม - ขอโทษครับ Blazing Saddles (1974)
I'm a little accident-prone.ผมซุ่มซ่ามนิดหน่อย Clue (1985)
I'm afraid I'm a little bit accident-prone.ผมกลัวนิดหน่อย แล้วผมก็เป็นพวกซุ่มซ่ามด้วย Clue (1985)
- Uh-huh. Come on, rubber legs.เร็วเข้าไอ้ซุ่มซ่าม Nothing to Lose (1997)
You know, I´m such a klutz. I spilled beer all over my dress earlier.ฉันซุ่มซ่ามจังเลย ทำเบียร์หกรดเสื้อผ้า Nothing to Lose (1997)
You're such a klutzแม่จอมซุ่มซ่าม Spirited Away (2001)
I know I called you a klutz!ข้ารู้ ว่าเคยเรียกเจ้าว่ายัยซุ่มซ่ามSpirited Away (2001)
I was wrong to think of you as inept, clumsy, imbecilic... Don't mention it.ฉันคิดผิดที่คุณ โง่บัดซบ ซุ่มซ่าม บ้าๆ บอๆ... Inspector Gadget 2 (2003)
Oh, I'm so sorry, sir. I'm such a... rutabaga sometimes.ขอโทษค่ะ ฉันซุ่มซ่ามประจำเลย Around the World in 80 Days (2004)
Because I'm slow and clumsy. I'll never catch anybody.เพราะว่า ฉันช้า และก็ซุ่มซ่าม ฉันไม่เคยจับใครได้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsy[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
gawky[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
groping(โกร'พิง) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ., See also: gropingly adv.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top