ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขึ้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขึ้น-, *ขึ้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เทื้อคาเรือน(vt, adj) ขึ้นคาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น(phrase)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้น(v) be in luck, See also: have good luck, prosper, flourish, Syn. รุ่ง, รุ่งโรจน์, Example: ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็รวยไปหมด, Thai Definition: มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล
ขึ้น(v) develop, Syn. เกิด, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา
ขึ้น(v) depend on, See also: subject to, Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่, Thai Definition: อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น
ขึ้น(v) get on, See also: get in a car, board a train, Ant. ลง, Example: เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง, Thai Definition: เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ
ขึ้น(v) grow, Ant. ตาย, Example: หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด, Thai Definition: อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน
ขึ้น(v) increase, See also: raise, go up in price, Syn. เพิ่ม, Ant. ลด, Example: เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น, Thai Definition: เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี
ขึ้น(v) go up, See also: up, rise, Ant. ลง, ลด, Example: ขณะที่ธงกำลังขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องยืนตรงเคารพธงชาติ, Thai Definition: ไปสู่เบี้องบน เบื้องสูง, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง
ขึ้น(v) be lucky, See also: be in luck, have good luck, Syn. รุ่ง, รุ่งโรจน์, Ant. ตก, Example: ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด, Thai Definition: มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล
ขึ้น(v) come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา
ขึ้น(adv) more, Syn. เพิ่มขึ้น, Ant. ลง, ลด, Example: เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ, Thai Definition: เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้น ๆ ล่อง ๆก. เดินทางไป ๆ มา ๆ.
ขึ้นก. ไปสู่เบื้องบน เบื้องสูง หรือเบื้องหน้า, ไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับลง
ขึ้นเขยิบชั้นหรือตำแหน่งฐานะสูงขึ้นไปกว่าเดิม เช่น จบชั้นประถม ขึ้นชั้นมัธยม มีฝีมือขึ้นชั้นครู
ขึ้นเพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ขึ้นค่าตัว ราคาขึ้น ภาษีขึ้น
ขึ้นเริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่
ขึ้นเอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทำเนียบ
ขึ้นเกิด, มี, เช่น ฝีขึ้น สนิมขึ้น
ขึ้นนิยมนับถือ, เลื่อมใส, เช่น อาจารย์คนนี้มีคนขึ้นมาก
ขึ้นอยู่ในสังกัด เช่น กรมศิลปากรขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรม
ขึ้นอืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruderalขึ้นตามที่ร้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mesoclinalขึ้นที่ลาดชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
assurgent; ascendingขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glareousขึ้นบนดินปนกรวด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rupestral; epilithic; epipetric; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saxicolous; epilithic; epipetric; rupestralขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epilithic; epipetric; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epipetric; epilithic; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dose Dependentขึ้นกับขนาดของยา [การแพทย์]
Dose-Dependentขึ้นอยู่กับขนาดยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
truck!ขึ้นรถ! Scan (2006)
Get up.ลุกขึ้น Page Turner (2008)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? You're Undead to Me (2009)
Get in!ขึ้นมา! Logorama (2009)
Upลุกขึ้น Ip Man 2 (2010)
Get in.ขึ้นมาสิ Sense Memory (2011)
Get up!ลุกขึ้น! Real Steel (2011)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? Engagement (2013)
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What's the matter?เกิดอะไรขึ้น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on, perk up.มาสิ เงยขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้น[kheun] (v) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb  FR: monter ; gravir
ขึ้น[kheun] (v) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price  FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ขึ้น[kheun] (v) EN: grow ; get taller  FR: croître ; pousser ; s'élever
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
ขึ้น[kheun] (v) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with  FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้น ๆ ลง ๆ[kheun-kheun long-long] (v, exp) FR: fluctuer
ขึ้นครองราชย์[kheun khrøngrāt] (v, exp) EN: ascend the throne
ขึ้นฉ่าย = ขึ้นไช่[kheunchāi = kheunchai] (n) EN: celery ; celeriac ; turnip-rooted celery  FR: céleri [ m ]
ขึ้นชั้น[kheun chan] (v, exp) FR: passer dans la classe supérieure

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
nucleate(vi, vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [ つなみ, tsunami, สึนามิ ] <p> รายละเอียดเพิ่มเติม: <A HREF=http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html>http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html</A>, Syn. tidal wave
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) ขึ้นครองอำนาจ, See also: ขึ้นครองราชย์
ahead(adj) ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead(adv) ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า, Syn. forward, onward
appreciate(vt) ขึ้นราคา
arise(vi) ขึ้นสูง, See also: เคลื่อนที่ขึ้น, Syn. ascend
ascend(vi) ขึ้น, See also: ขึ้นสูง, Syn. upward, go up
ascend(vt) รับตำแหน่ง, See also: ขึ้นครองราชย์
ascendant(adj) ขึ้น, Syn. ascending, rising
ascending(adj) ขึ้น, Syn. ascendant, rising
begin(vi) ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession

English-Thai: Nontri Dictionary
acclivity(n) เนิน, ทางขึ้น
accrete(vi, vt) โต, ขยาย, งอก, เพิ่มขึ้น, เกาะ, จับ, พอก
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม, รวบรวม, เพิ่มพูน, เพิ่มขึ้น
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม
advance(vi, vt) ให้ล่วงหน้า, ก้าวหน้า, เจริญ, ขึ้นหน้า, ส่งไปข้างหน้า, เลื่อน(ตำแหน่ง, ยศ, ขั้น)
aggravate(vt) ทำให้เลวลง, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น, การทำให้รุนแรงขึ้น
ahead(adv) ล่วงหน้า, นำหน้า, ก่อน, ขึ้นหน้า, ตรงไปข้างหน้า
aloft(adv) เบื้องบน, สูงขึ้น, บนสวรรค์
arise(vi) เกิดขึ้น, ลุกขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
is subject to(phrase) ขึ้นอยู่กับ, Syn. depends on
subject toขึ้นอยู่กับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
に応じて[におうじて, nioujite] (phrase) ขึ้นอยู่กับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] TH: ขึ้นอยู่กับ  EN: to depend on
生える[はえる, haeru] TH: ขึ้น  EN: to spring up
登録[とうろく, touroku] TH: ขึ้นทะเบียน  EN: entry
依る[よる, yoru] TH: ขึ้นกับ  EN: to depend on
乗る[のる, noru] TH: ขึ้น(ยานพาหนะ)  EN: to get on
上がる[あがる, agaru] TH: ขึ้นไปข้างบน  EN: to go up

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
frei(adj, adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top