ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดพัน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดพัน-, *ติดพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดพัน[V] be infatuated with, See also: fall in love with, Example: เขากำลังติดพันนักร้องที่ผับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท, Thai definition: รักใคร่ชอบพอ, เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมีความชอบพอ
ติดพัน[ADV] continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา
ติดพัน[V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดพันก. เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่องกัน, เช่น การรบติดพัน
ติดพันรักใคร่ชอบพอ เช่น ติดพันนักร้อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
Sarah told me. I'm sorry. I couldn't break away.ใช่ๆ ซาร่าบอกผมแล้ว โทษที พอดีงานติดพัน มีอะไรกินมั่ง Day of the Dead (1985)
There is a small matter. Round about five dollars.เรามีปัญหาติดพันกันแค่ 5 ดอลลาร์ The Legend of Bagger Vance (2000)
wrapped up in a job right now.กำลังทำงานติดพันอยู่น่ะครับ Phantom Traveler (2005)
As you know, our French and British pilots are engaged at Pont-? Mousson.คุณคงทราบฝูงบินฝรั่งเศส และอังกฤษ ติดพันการรบที่ปงต์ ตา มูสซง Flyboys (2006)
Okay, great, you know who he hangs around with now.โอเค ดี คุณรู้แล้วว่าเขาไปติดพันใครตอนนี้ We're So Happy You're So Happy (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
He's going to the Cyclone Club. He loves the Russian girls.เขากำลังจะไปไซโคลน คลับ เพราะติดพันสาวรัสเซียอยู่ Body of Lies (2008)
I'm sorry, he's tied up right now.ขอโทษนะ เค้าติดพันอยู่ตอนนี้ Release Me (2009)
Is it because how much pussy I get?หรือเพราะฉันมีสาวๆ ติดพันFrenzy (2009)
I got caught in a text flurry with dorota. i'm sorry.ฉันติดพันกับการคุยกับดดโรต้าน่ะ ขอโทษที Enough About Eve (2009)
It sort of seemed like they were, um... [chuckles] in the middle of something.ดูเหมือนว่าพวกเขา... กำลังติดพันอะไรอยู่ Hammer of the Gods (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with   
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to   FR: courtiser ; faire la cour
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be unable to stop ; be attracted to   
ติดพัน[adj.] (titphan) EN: unfinished ; still going on   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top