ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ด่วนมาก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่วนมาก-, *ด่วนมาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must speak to Mr Scott Blair. It is very urgent.ผมต้องพูดคุยกับนายสก็อตแบลร์ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก The Russia House (1990)
It's urgent. Thank you.มันด่วนมาก ขอบคุณค่ะ Mean Girls (2004)
As a matter of urgency.มันเป็นเรื่องด่วนมาก Pride & Prejudice (2005)
Please? It's real urgent. I'm telling you.โปรดเถอะ มันด่วนมากจริงๆ The City of Violence (2006)
It's really urgent--มันเป็นเรื่องด่วนมากจริง ๆ-- Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
There's so much to do, I have to goมันด่วนมาก ฉันต้องรีบไป Eternal Summer (2006)
An I'm sorry about crashing your sunday morning, but I wouldn't do it if it wasn't an emergency.ฉันขอโทษที่โทรมารบกวน แต่เช้าวันอาทิตย์ แต่ฉันคงไม่ทำ ถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนมาก Fever (2007)
Gentlemen, this is a priority one situation!ทุกท่าน นี่คือเหตุด่วนมาก The Bourne Ultimatum (2007)
- I'll be grateful for any guidance, of course... but, uh, I really need the money soon.เรื่องนั้นผมก็ยินดีครับ ได้เลยแต่.. ผมต้องการใช้เงินด่วนมาก Cassandra's Dream (2007)
It's a very urgent, high-level Stuff.ประชุมด่วนมาก เรื่องใหญ่เลย Back in Business (2008)
Well,she got into surgery very quick,so that's good.เธอต้องเข้าผ่าตัดอย่างด่วนมาก ซึ่งก็ดีแล้ว All by Myself (2008)
There's someone we need to meet urgently.มีคนที่เราต้องไปพบ ด่วนมาก Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่วนมาก[X] (duan māk) EN: very urgent   FR: très urgent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top