ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridiculously

R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridiculously-, *ridiculously*, ridiculous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridiculously(adv) อย่างน่าขำ, See also: อย่างน่าหัวเราะ, Syn. absurdly, laughably, insanely, humorously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uncomplicated guys and the next they're ridiculously rich arseholes who walk out on their families.แต่พอดังรวยล้นฟ้าก็ทอดทิ้งครอบครัว Goal! The Dream Begins (2005)
You do know I'm ridiculously fond of you?รู้ใช่มั้ยว่าผมหลงรักคุณอย่างมาก Faith Like Potatoes (2006)
This idiot is ridiculously light.เจ้าบ้านี่ตัวเบามากเลย Heavenly Forest (2006)
I know that that is ridiculously unorthodox i get that, and i know that it's my fault that we even have to do it, but, um, i mean it is our holiday.ผมรู้ว่ามันจะผิดประเพณี ผมเข้าใจ และเพราะผม เราถึงต้องทำกันใหม่ แต่มันคือ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Is he the ridiculously Old guy?ใช่คนแก่ๆตลกๆนั่นรึเปล่า? 97 Seconds (2007)
There's gotta be one we haven't thought of. That would say it all, not be ridiculously filthy and off putting.มันจะต้องมีสักอันสิที่เราคิดไม่ถึงอะ อันที่ไม่ค่อยจะขำ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ Dying Changes Everything (2008)
Big Mike a ridiculously out of his league hottie?ทำให้ความฮอตของบิ๊กไมค์กลับมา Chuck Versus the Suburbs (2009)
"I guess we wouldn't want to break any rules," he said, drinking his beer as he drove the stolen Mercedes ridiculously over the speed limit, and, look, no hands!งั้นเราจะไม่แหกอะไรเลยว่างั้น กินเบียร์ ขับเบนซ์ที่ขโมยมา บนถนนห่วยแตกนี่ ดูนี่ ขับรถปล่อยมือ Carriers (2009)
I'll go to some ridiculously expensive college and let you buy me a car.ชั้นจะยอมเข้ามหา'ลัยราคาแพง และยอมให้เธอซื้อรถให้ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
We have also determined that these garments fit ridiculously well.เรายังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุดทั้งสองนี้พอดีกับตัวของพวกเธออย่างเหมาะเจาะ The Uncanny Valley (2010)
[ whispering ] he is ridiculously hot!เขา ร้อนแรงมาก Children of the Damned (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก(adv) ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai Definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
เย้ยหยัน(adv) mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (adv) EN: ridiculously ; absurdly
เย้ยหยัน[yoēiyan] (adv) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDICULOUSLY R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridiculously (a) rˈɪdˈɪkjuləsliː (r i1 d i1 k y u l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large [Add to Longdo]
馬鹿に[ばかに, bakani] (adv) ridiculously; unusually; exceptionally [Add to Longdo]
馬鹿安値[ばかやすね, bakayasune] (n) ridiculously low price [Add to Longdo]
馬鹿高値[ばかたかね, bakatakane] (n) ridiculously high price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridiculous \Ri*dic"u*lous\, a. [L. ridiculosus, ridiculus, fr.
   ridere to laigh. Cf. {Risible}.]
   1. Fitted to excite ridicule; absurd and laughable; unworthy
    of serious consideration; as, a ridiculous dress or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       Agricola, discerning that those little targets and
       unwieldy glaives ill pointed would soon become
       ridiculous against the thrust and close, commanded
       three Batavian cohorts . . . to draw up and come to
       handy strokes.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving or expressing ridicule. [R.]
    [1913 Webster]
 
       [It] provokes me to ridiculous smiling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ludicrous; laughable; risible; droll; comical; absurd;
     preposterous. See {Ludicrous}.
     [1913 Webster] --- {Ri*dic"u*lous*ly}, adv. --
     {Ri*dic"u*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridiculously
   adv 1: so as to arouse or deserve laughter; "her income was
       laughably small, but she managed to live well" [syn:
       {laughably}, {ridiculously}, {ludicrously},
       {preposterously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top