ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตลก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลก-, *ตลก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มุกตลก[mool talok] (n) a pun, a joke Even many Thais confused with the spelling of มุกตลก to มุขตลก. According to ROYIN, the correct spelling is มุกตลก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก(adv) ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai Definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
ตลก(v) fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai Definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก(n) joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก(adj) farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลกฝืด(v) be not funny, See also: be not amusing, Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด, Example: ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ, Thai Definition: พยามทำตลก แต่ไม่ขัน
ตลกบาตร(n) cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl, Syn. ถลกบาตร, Example: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่, Thai Definition: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ตลกขบขัน(adj) humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai Definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ตลกคะนอง(adv) crack jokes, See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke, Example: คนบางคนพูดจาตลกคะนองตามใจชอบ, Thai Definition: แสดงอาการที่พูดหรือทำให้ผู้อื่นขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
ตลกโปกฮา(adj) uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
ตลกบริโภค(v) be a joke for eating, Syn. หลอกกิน, Example: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ, Thai Definition: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลก(ตะหฺลก) ก. ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตลกโดยปริยายหมายความว่า แกล้งทำหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน เช่น เล่นตลก.
ตลก(ตะหฺลก) ว. ขบขัน, ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น เช่น หนังตลก, เรียกผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขัน ว่า ตัวตลก, เรียกเรื่องที่ทำให้ขบขันหรือเข้าใจผิด ว่า เรื่องตลก.
ตลกคะนองว. อาการที่พูดหรือทำให้ขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
ตลกบาตร(ตะหฺลก-) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ถลกบาตร ก็ว่า.
ตลกหัวเราะน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ตลกโปกฮาว. อาการที่พูดชวนให้ขบขันเฮฮา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โหล่ตลก [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funny...ตลกนะ Lazarus Rising (2008)
Funny.- ตลกดีนะ There's No 'I' in Team (2008)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)
At such a time I think it ill-advised.ตอนนี้หรอครับ ผมว่า มันตลกสิ้นดี The Great Dictator (1940)
What's the meaning of this?นี่มันไม่ตลกนะ The Great Dictator (1940)
Funny. I wish I understand it.น่าตลก หวังผมคงเข้าใจนะ The Great Dictator (1940)
Little funny face.หน้าตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Gee, you're funny. Do it again!จี คุณตลก ทำมันอีกครั้ง! Pinocchio (1940)
Oh, that is very comical!โอ้ว่ามันตลกมาก! Pinocchio (1940)
- Ya mean it's funny?ยา หมายความว่ามันตลก? Pinocchio (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (n) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool  FR: comique [ m ] ; plaisantin [ m ] ; amuseur [ m ] ; farceur [ m ] ; bouffon [ m ] (litt.)
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลก[talok] (adv) EN: ridiculously ; absurdly
ตลก[talok-talok] (adj) EN: comical
ตลกขบขัน[talok khopkhan] (adj) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke
ตลกคะนอง[talok khanøng] (v, exp) EN: be a joker ; be a comedian
ตลกคาเฟ่[talok khāfē] (n, exp) EN: slapstick ; low comedy  FR: grosse farce [ f ]
ตลกดี[talok dī] (x) EN: very comical ; funny ; amusing  FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusing(adj) ขบขัน, See also: ตลกขบขัน, Syn. humorous, comical
bawdy(adj) ตลกลามก, Syn. lewd
comic(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
funny(adv) น่าขบขัน, See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ, Syn. amusing, comical, humorous
gallows humor(n) ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย), Syn. gallows humour
hilarious(adj) ตลกขบขัน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, Syn. amusing, funny, lively
jocose(adj) ที่ตลกขบขัน, See also: ตลกน่าขัน, Syn. funny, droll, comical, Ant. sober, serious
pleasant(adj) สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
ribaldry(n) ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n., adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร, ตัวตลก, วิตถาร, เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous, Ant. serious
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก, ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon, buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
burlesque(เบอร์เลสค์') { burlesqued, burlesquing, burlesques } n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก, การล้อเลียน, ภาพล้อ adj. ล้อเลียน, เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
card(คาร์ด) n. บัตร, คนตลก, ไพ่, แผนการ, การดำเนินการ vt. ใส่บัตร, ให้บัตร, ติดบนบัตร, เขียนลงบนบัตร
chestnutn. ลูกเกาลัด, ต้น (ไม้) เกาลัด, สีน้ำตาลแก่, คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
clown(เคลานฺ) { clowned, clowning, clowns } n. ตัวตลก, คนหยาบคาย, ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก, การแสดงเป็นตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก, ประหลาด, น่าขัน, ตลก
antic(n) การเล่นตลก, ตัวตลก
antics(n) การแสดงกล, การแสดงตลก
buffoon(n) ตัวตลก
buffoonery(n) การเล่นตลก, การแสดงตลก
bumpkin(n) คนบ้านนอก, ตัวตลก
burlesque(adj) ชวนหัว, ตลก, ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ, ละครตลก, ละครชวนหัว
cartoon(n) ภาพล้อ, ภาพตลก, ภาพการ์ตูน, ภาพเปรียบ
clown(n) ตัวตลก, คนโง่, คนบ้านนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา, See also: A. humorlos

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top