Search result for

ตลก

(59 entries)
(0.0706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลก-, *ตลก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก    [ADV] ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
ตลก    [V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก    [N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก    [ADJ] farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลกฝืด    [V] be not funny, See also: be not amusing, Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด, Example: ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ, Thai definition: พยามทำตลก แต่ไม่ขัน
ตลกบาตร    [N] cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl, Syn. ถลกบาตร, Example: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่, Thai definition: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ตลกขบขัน    [ADJ] humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ตลกคะนอง    [ADV] crack jokes, See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke, Example: คนบางคนพูดจาตลกคะนองตามใจชอบ, Thai definition: แสดงอาการที่พูดหรือทำให้ผู้อื่นขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
ตลกโปกฮา    [ADJ] uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
ตลกบริโภค    [V] be a joke for eating, Syn. หลอกกิน, Example: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ, Thai definition: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลก(ตะหฺลก) ก. ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตลกโดยปริยายหมายความว่า แกล้งทำหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน เช่น เล่นตลก.
ตลก(ตะหฺลก) ว. ขบขัน, ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น เช่น หนังตลก, เรียกผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขัน ว่า ตัวตลก, เรียกเรื่องที่ทำให้ขบขันหรือเข้าใจผิด ว่า เรื่องตลก.
ตลกคะนองว. อาการที่พูดหรือทำให้ขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
ตลกบาตร(ตะหฺลก-) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ถลกบาตร ก็ว่า.
ตลกหัวเราะน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ตลกโปกฮาว. อาการที่พูดชวนให้ขบขันเฮฮา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โหล่ตลก [ศัพท์วัยรุ่น]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลก[adv.] (talok) EN: ridiculously ; absurdly   
ตลก[adj.] (talok-talok) EN: comical   
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   
ตลกคะนอง[X] (talok khanøng) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke   
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanøng) EN: be a joker ; be a comedian   
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy   FR: grosse farce [f]
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing   FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusing    [ADJ] ขบขัน, See also: ตลกขบขัน, Syn. humorous, comical
bawdy    [ADJ] ตลกลามก, Syn. lewd
comic    [ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical    [ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
funny    [ADV] น่าขบขัน, See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ, Syn. amusing, comical, humorous
gallows humor    [N] ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย), Syn. gallows humour
hilarious    [ADJ] ตลกขบขัน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, Syn. amusing, funny, lively
jocose    [ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ตลกน่าขัน, Syn. funny, droll, comical, Ant. sober, serious
pleasant    [ADJ] สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
ribaldry    [N] ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
antic(n) การเล่นตลก,ตัวตลก
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
buffoon(n) ตัวตลก
buffoonery(n) การเล่นตลก,การแสดงตลก
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?

Go to Top