ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสมอไป

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสมอไป-, *เสมอไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอไป[ADV] always, See also: invariably, regularly, steadily, often, Syn. เสมอ, เป็นนิจศีล, ร่ำไป, เป็นนิตย์, Example: การมีสุขภาพกายดีไม่ได้รับประกันว่า จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People with ropes around their necks don't always hang.คนที่มีเชือกพันรอบคอ ไม่ถูกแขวนคอเสมอไปหรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, can't be right all the time.ถูกต้องเสมอไป ก็ไม่ได้ Labyrinth (1986)
Mom and Dad,... ..They said... ..that I could write you...ไม่เสมอไปหรอกครับ Big (1988)
Things aren't always what they seem.สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นเสมอไป Aladdin (1992)
It doesn't always work. Doesn't always work.ซึ่งไม่ได้ผลเสมอไป The Bodyguard (1992)
Not always.ไม่เสมอไป In the Name of the Father (1993)
The boys always go fishing with first-timers.ชายเสมอไปตกปลากับครั้งแรกนับ The Shawshank Redemption (1994)
And you people are supposed to be sensitive?เป็นเกย์นี่จะต้อง อ่อนไหวเสมอไปเหรอ As Good as It Gets (1997)
That's why people don't always like or understand me.ผู้คนจึงไม่ชอบ ไม่เข้าใจผมเสมอไป Bicentennial Man (1999)
Just because you win doesn't make you right.การที่คุณชนะในเกมส์ ไม่ได้หมายความว่าคุณถูกต้องเสมอไปหรอก Hothead (2001)
You're just creatin' more work for me.มันไม่ได้มีความหมายเสมอไป I Heart Huckabees (2004)
Of course, you and I know that's not the truth.แน่นอน คุณกับผมรู้่ว่ามันไม่จริงเสมอไป Crash (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 1(เอ) adv. ตลอดไป, เสมอไป, Syn. aye)
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top