ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหงา

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหงา-, *เหงา*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ง่อม (vt adj ) เหงา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
หงอยเหงาน. มิทฺธ(นปุ.), วิปฺผาร(ปุุ.)
หงอยเหงาค. ทนฺธ, มนฺท, นิรีห, อุทาสีน, ทีนจิตฺต
หงอยเหงาก. นิชฺฌายติ, ปชฺฌายติ, วิปฺผรติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหงา[V] feel lonely, See also: feel lonesome, Syn. หงอย, เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, เหงาหงอย, Example: เขารู้สึกเหงาเลยออกไปเที่ยวนอกบ้านแทบทุกวัน
เหงาใจ[V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
เหงาหงอย[V] feel lonesome, See also: be dispirited, be depressed, be melancholic, Syn. หงอยเหงา, เศร้าซึม, เหงา, เปล่าเปลี่ยว, Example: เด็กที่ขาดมารดามักจะเหงาหงอยบ่อยๆ แล้วจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหงา(เหฺงา) ว. เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, ไม่คึกคัก.
เหงา(เหฺงา) น. ชื่อลายกระหนกตัวแรก.
เหงาปั้นลมน. ตัวไม้ชายปั้นลมที่หักกลับโค้งเข้ามาคล้ายลายกระหนกตัวแรก.
เหงาหงอยว. เปลี่ยวใจไม่กระปรี้กระเปร่า, หงอยเหงา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, she's my employer. I'm what is known as "a paid companion. "หล่อนเป็นนายจ้างของฉันค่ะ จ้างฉันให้เป็นเพื่อนเเก้เหงา Rebecca (1940)
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ Rebecca (1940)
But he had taken it down because it made him too lonely to see it.เพราะมันทำให้เขาเหงาเกินไป ที่จะเห็นมัน The Old Man and the Sea (1958)
# Cause I will treat her right and thenเพราะว่าฉันจะรักษาเธอแล้ว คุณจะคือคนเหงา Help! (1965)
# I'm lonely as can beฉันเหงาคือได้ ฉันต้องการคุณ Help! (1965)
Ah, look at all the lonely peopleอา มองที่ทุกคนเหงา Yellow Submarine (1968)
Ah, look at all the lonely peopleอา มองที่ทุกคนเหงา Yellow Submarine (1968)
All the lonely peopleทุกคนเหงา Yellow Submarine (1968)
All the lonely people, where do they all belong?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดอยู่ไหน Yellow Submarine (1968)
All the lonely people, where do they all come from?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดมาจากไหน Yellow Submarine (1968)
All the lonely people, where do they all belong?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดอยู่ใน Yellow Submarine (1968)
Ah, look at all the lonely peopleอา มองที่ทุกคนเหงา Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome   FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forlorn[ADJ] เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded

English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
slumbrous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ , See also: S. 寂しい,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top