ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

together

T AH0 G EH1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -together-, *together*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
together(adv) พร้อมกับคนอื่น, See also: ร่วมกัน, Syn. at the same time, concurrently
together(adv) รวมกัน, See also: รวม, Syn. collectively, commonly, unitedly
together(adv) อย่างเชื่อมโยงกัน, See also: อย่างสัมพันธ์กัน
together(adv) อย่างเห็นพ้องร่วมกัน
together(adv) อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
together(adv) อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งงานกัน
together(adj) ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
together with(phrv) พร้อมด้วย, See also: พร้อมทั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวข้องกัน, ภราดรภาพ, มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)

English-Thai: Nontri Dictionary
together(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน, พร้อมกัน, ติดๆกัน
altogether(adv) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, โดยสิ้นเชิง, พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Yes! We are all together again!เราทุกคนร่วมกันอีกครั้ง! Pinocchio (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ Rebecca (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
Now we are joined together and have been since noon.ตอนนี้เรามีร่วมกัน และได้รับตั้งแต่เที่ยง The Old Man and the Sea (1958)
Now we'll fish together again.ตอนนี้เราจะตกปลาด้วยกันอีก ครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
- All in together now, sir. - Now. - Ah!อา ชิลลิง ชิลลิง? Help! (1965)
And we're together again.เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Right, all together now. - Mr Goodbody, sir. - (all) Mr Goodbody, sir.นาย กุดบอดี ครับ นาย กุดบอดี ครับ How I Won the War (1967)
All together nowด้วยกันทั้งหมด Yellow Submarine (1968)
All together now (all together now), all together now (all together now)ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้) Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
together2. Sew together the shoulder of the garment body.
togetherAfter we finished working, we enjoyed talking together.
togetherAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
togetherAll of the students stood up together.
togetherAll the church bells started ringing together.
togetherAll the money put together still won't be enough.
togetherAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
togetherAnd had spent hours talking together.
togetherAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
togetherAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
togetherAnn and Zachary want to run off together.
togetherA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน(adv) together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai Definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พร้อมกับ(conj) together with, Syn. กับ, พร้อมด้วย, พร้อมทั้ง, Example: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน
พร้อมด้วย(conj) together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง(conj) together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai Definition: กับ
โดยพร้อมเพรียง(adv) together, Syn. พร้อมกัน, Example: ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง
คลอ(adv) side by side, See also: together, alongside, by the side, Example: หญิงสาวเดินคลอไปกับชายอื่นอย่างไม่แยแส, Thai Definition: เคียงคู่กันไปอย่างสนิทสนม
กัน(adv) together, See also: jointly, Syn. ด้วยกัน, Example: นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา
ควบกัน(adv) concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai Definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ด้วยกัน(adv) together, See also: in company with, together with, along, Syn. พร้อมกัน, Example: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน
รวมกัน(adv) altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[batkrī] (v) EN: solder ; weld ; fuse together  FR: souder ; braser
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ได้กัน[dāikan] (v, exp) EN: become husband and wife ; live together
โดยพร้อมเพรียง[dōi phrømphrīeng] (adv) EN: together
ด้วยกัน[dūaykan] (adv) EN: together ; in company with ; together with ; along  FR: ensemble ; conjointement
อิงแอบ[ing-aēp] (v) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOGETHER T AH0 G EH1 DH ER0
TOGETHERS T AH0 G EH1 DH ER0 Z
TOGETHERNESS T AH0 G EH1 DH ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
together (a) tˈəgˈɛðər (t @1 g e1 dh @ r)
togetherness (n) tˈəgˈɛðənəs (t @1 g e1 dh @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一起[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together, #213 [Add to Longdo]
一道[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together, #2,448 [Add to Longdo]
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] together with; along with, #12,973 [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place, #17,396 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] together; same, #104,484 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Gemeinschaft mittogether with; jointly with [Add to Longdo]
samt; mitsamt { prp; +Dativ } | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t, adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おそろ[osoro] (n, adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
ぐるみ[gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こすり合わせる;擦り合わせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
ごっこ[gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n.
   {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to
   put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke,
   thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v.
   i.]
   1. To move in any direction; to impel; to thrust; to push; --
    nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put
    by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put
    forth = to thrust out).
    [1913 Webster]
 
       His chief designs are . . . to put thee by from thy
       spiritual employment.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a position or place; to place; to lay; to set;
    figuratively, to cause to be or exist in a specified
    relation, condition, or the like; to bring to a stated
    mental or moral condition; as, to put one in fear; to put
    a theory in practice; to put an enemy to fight.
    [1913 Webster]
 
       This present dignity,
       In which that I have put you.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I will put enmity between thee and the woman. --Gen.
                          iii. 15.
    [1913 Webster]
 
       He put no trust in his servants.   --Job iv. 18.
    [1913 Webster]
 
       When God into the hands of their deliverer
       Puts invincible might.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In the mean time other measures were put in
       operation.              --Sparks.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong
    construction on an act or expression.
    [1913 Webster]
 
   4. To lay down; to give up; to surrender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       No man hath more love than this, that a man put his
       life for his friends.         --Wyclif (John
                          xv. 13).
    [1913 Webster]
 
   5. To set before one for judgment, acceptance, or rejection;
    to bring to the attention; to offer; to state; to express;
    figuratively, to assume; to suppose; -- formerly sometimes
    followed by that introducing a proposition; as, to put a
    question; to put a case.
    [1913 Webster]
 
       Let us now put that ye have leave.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Put the perception and you put the mind. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       These verses, originally Greek, were put in Latin.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All this is ingeniously and ably put. --Hare.
    [1913 Webster]
 
   6. To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige.
    [1913 Webster]
 
       These wretches put us upon all mischief. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Put me not use the carnal weapon in my own defense.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Thank him who puts me, loath, to this revenge.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To throw or cast with a pushing motion "overhand," the
    hand being raised from the shoulder; a practice in
    athletics; as, to put the shot or weight.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining) To convey coal in the mine, as from the working
    to the tramway. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Put case}, formerly, an elliptical expression for, put or
    suppose the case to be.
    [1913 Webster]
 
       Put case that the soul after departure from the body
       may live.               --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {To put about} (Naut.), to turn, or change the course of, as
    a ship.
 
   {To put away}.
    (a) To renounce; to discard; to expel.
    (b) To divorce.
 
   {To put back}.
    (a) To push or thrust backwards; hence, to hinder; to
      delay.
    (b) To refuse; to deny.
      [1913 Webster]
 
         Coming from thee, I could not put him back.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To set, as the hands of a clock, to an earlier hour.
    (d) To restore to the original place; to replace.
 
   {To put by}.
    (a) To turn, set, or thrust, aside. "Smiling put the
      question by." --Tennyson.
    (b) To lay aside; to keep; to sore up; as, to put by
      money.
 
   {To put down}.
    (a) To lay down; to deposit; to set down.
    (b) To lower; to diminish; as, to put down prices.
    (c) To deprive of position or power; to put a stop to; to
      suppress; to abolish; to confute; as, to put down
      rebellion or traitors.
      [1913 Webster]
 
         Mark, how a plain tale shall put you down.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Sugar hath put down the use of honey. --Bacon.
      [1913 Webster]
    (d) To subscribe; as, to put down one's name.
 
   {To put forth}.
    (a) To thrust out; to extend, as the hand; to cause to
      come or push out; as, a tree puts forth leaves.
    (b) To make manifest; to develop; also, to bring into
      action; to exert; as, to put forth strength.
    (c) To propose, as a question, a riddle, and the like.
    (d) To publish, as a book.
 
   {To put forward}.
    (a) To advance to a position of prominence or
      responsibility; to promote.
    (b) To cause to make progress; to aid.
    (c) To set, as the hands of a clock, to a later hour.
 
   {To put in}.
    (a) To introduce among others; to insert; sometimes, to
      introduce with difficulty; as, to put in a word while
      others are discoursing.
    (b) (Naut.) To conduct into a harbor, as a ship.
    (c) (Law) To place in due form before a court; to place
      among the records of a court. --Burrill.
    (d) (Med.) To restore, as a dislocated part, to its place.
      
 
   {To put off}.
    (a) To lay aside; to discard; as, to put off a robe; to
      put off mortality. "Put off thy shoes from off thy
      feet." --Ex. iii. 5.
    (b) To turn aside; to elude; to disappoint; to frustrate;
      to baffle.
      [1913 Webster]
 
         I hoped for a demonstration, but Themistius
         hoped to put me off with an harangue. --Boyle.
      [1913 Webster]
 
         We might put him off with this answer.
                          --Bentley.
      [1913 Webster]
    (c) To delay; to defer; to postpone; as, to put off
      repentance.
    (d) To get rid of; to dispose of; especially, to pass
      fraudulently; as, to put off a counterfeit note, or an
      ingenious theory.
    (e) To push from land; as, to put off a boat.
 
   {To put on} or {To put upon}.
    (a) To invest one's self with, as clothes; to assume.
      "Mercury . . . put on the shape of a man."
      --L'Estrange.
    (b) To impute (something) to; to charge upon; as, to put
      blame on or upon another.
    (c) To advance; to promote. [Obs.] "This came handsomely
      to put on the peace." --Bacon.
    (d) To impose; to inflict. "That which thou puttest on me,
      will I bear." --2 Kings xviii. 14.
    (e) To apply; as, to put on workmen; to put on steam.
    (f) To deceive; to trick. "The stork found he was put
      upon." --L'Estrange.
    (g) To place upon, as a means or condition; as, he put him
      upon bread and water. "This caution will put them upon
      considering." --Locke.
    (h) (Law) To rest upon; to submit to; as, a defendant puts
      himself on or upon the country. --Burrill.
 
   {To put out}.
    (a) To eject; as, to put out and intruder.
    (b) To put forth; to shoot, as a bud, or sprout.
    (c) To extinguish; as, to put out a candle, light, or
      fire.
    (d) To place at interest; to loan; as, to put out funds.
    (e) To provoke, as by insult; to displease; to vex; as, he
      was put out by my reply. [Colloq.]
    (f) To protrude; to stretch forth; as, to put out the
      hand.
    (g) To publish; to make public; as, to put out a pamphlet.
    (h) To confuse; to disconcert; to interrupt; as, to put
      one out in reading or speaking.
    (i) (Law) To open; as, to put out lights, that is, to open
      or cut windows. --Burrill.
    (j) (Med.) To place out of joint; to dislocate; as, to put
      out the ankle.
    (k) To cause to cease playing, or to prevent from playing
      longer in a certain inning, as in base ball.
    (l) to engage in sexual intercourse; -- used of women; as,
      she's got a great bod, but she doesn't put out.
      [Vulgar slang]
 
   {To put over}.
    (a) To place (some one) in authority over; as, to put a
      general over a division of an army.
    (b) To refer.
      [1913 Webster]
 
         For the certain knowledge of that truth
         I put you o'er to heaven and to my mother.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To defer; to postpone; as, the court put over the
      cause to the next term.
    (d) To transfer (a person or thing) across; as, to put one
      over the river.
 
   {To put the hand to} or {To put the hand unto}.
    (a) To take hold of, as of an instrument of labor; as, to
      put the hand to the plow; hence, to engage in (any
      task or affair); as, to put one's hand to the work.
    (b) To take or seize, as in theft. "He hath not put his
      hand unto his neighbor's goods." --Ex. xxii. 11.
 
   {To put through}, to cause to go through all conditions or
    stages of a progress; hence, to push to completion; to
    accomplish; as, he put through a measure of legislation;
    he put through a railroad enterprise. [U.S.]
 
   {To put to}.
    (a) To add; to unite; as, to put one sum to another.
    (b) To refer to; to expose; as, to put the safety of the
      state to hazard. "That dares not put it to the touch."
      --Montrose.
    (c) To attach (something) to; to harness beasts to.
      --Dickens.
 
   {To put to a stand}, to stop; to arrest by obstacles or
    difficulties.
 
   {To put to bed}.
    (a) To undress and place in bed, as a child.
    (b) To deliver in, or to make ready for, childbirth.
 
   {To put to death}, to kill.
 
   {To put together}, to attach; to aggregate; to unite in one.
    
 
   {To put this and that} (or {two and two}) {together}, to draw
    an inference; to form a correct conclusion.
 
   {To put to it}, to distress; to press hard; to perplex; to
    give difficulty to. "O gentle lady, do not put me to 't."
    --Shak.
 
   {To put to rights}, to arrange in proper order; to settle or
    compose rightly.
 
   {To put to the sword}, to kill with the sword; to slay.
 
   {To put to trial}, or {on trial}, to bring to a test; to try.
    
 
   {To put trust in}, to confide in; to repose confidence in.
 
   {To put up}.
    (a) To pass unavenged; to overlook; not to punish or
      resent; to put up with; as, to put up indignities.
      [Obs.] "Such national injuries are not to be put up."
      --Addison.
    (b) To send forth or upward; as, to put up goods for sale.
    (d) To start from a cover, as game. "She has been
      frightened; she has been put up." --C. Kingsley.
    (e) To hoard. "Himself never put up any of the rent."
      --Spelman.
    (f) To lay side or preserve; to pack away; to store; to
      pickle; as, to put up pork, beef, or fish.
    (g) To place out of sight, or away; to put in its proper
      place; as, put up that letter. --Shak.
    (h) To incite; to instigate; -- followed by to; as, he put
      the lad up to mischief.
    (i) To raise; to erect; to build; as, to put up a tent, or
      a house.
    (j) To lodge; to entertain; as, to put up travelers.
 
   {To put up a job}, to arrange a plot. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To place; set; lay; cause; produce; propose; state.
 
   Usage: {Put}, {Lay}, {Place}, {Set}. These words agree in the
      idea of fixing the position of some object, and are
      often used interchangeably. To put is the least
      definite, denoting merely to move to a place. To place
      has more particular reference to the precise location,
      as to put with care in a certain or proper place. To
      set or to lay may be used when there is special
      reference to the position of the object.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Together \To*geth"er\, adv. [OE. togedere, togidere, AS.
   t[=o]g[ae]dere, t[=o]g[ae]dre, t[=o]gadere; t[=o] to + gador
   together. [root]29. See {To}, prep., and {Gather}.]
   1. In company or association with respect to place or time;
    as, to live together in one house; to live together in the
    same age; they walked together to the town.
    [1913 Webster]
 
       Soldiers can never stand idle long together.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. In or into union; into junction; as, to sew, knit, or
    fasten two things together; to mix things together.
    [1913 Webster]
 
       The king joined humanity and policy together.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. In concert; with mutual cooperation; as, the allies made
    war upon France together.
    [1913 Webster]
 
   {Together with}, in union with; in company or mixture with;
    along with.
    [1913 Webster]
 
       Take the bad together with the good. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 together
   adv 1: in contact with each other or in proximity; "the leaves
       stuck together"
   2: assembled in one place; "we were gathered together"
   3: in each other's company; "we went to the movies together";
     "the family that prays together stays together"
   4: at the same time; "we graduated together"
   5: with cooperation and interchange; "we worked together on the
     project" [syn: {together}, {unitedly}]
   6: with a common plan; "act in concert" [syn: {in concert},
     {together}]
   adj 1: mentally and emotionally stable; "she's really together"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top