ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัน-, *ขัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัน(n) bowl, See also: water dipper, Syn. ขันน้ำ, Example: แม่เตรียมข้าวสารใส่ขันไว้ตักบาตรอาหารแห้งในวันปีใหม่, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ
ขัน(v) tighten, See also: screw tight, wrench, Ant. คลาย, ผ่อน, Example: อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ, Thai Definition: ทำให้ตึงหรือให้แน่น
ขัน(v) crow, See also: coo, Example: ไก่ขันรับกันเสียงดัง ทำให้เขาต้องงัวเงียลุกขึ้นมาทั้งๆ ที่ยังไม่อยากตื่น, Thai Definition: อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิด
ขัน(v) laugh, Syn. ขบขัน, หัวเราะ, Ant. ร้องไห้, Example: เจ้าพ่ออดขันกับตัวเองไม่ได้ที่เผลอทำอะไรเซ่อๆ ลงไป, Thai Definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น
ขัน(adv) amusingly, See also: funnily, ridiculously, absurdly, Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน, Ant. เศร้า, Example: เขาหัวเราะขันๆ กับตัวเองและรู้สึกสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่ตลก, ที่น่าหัวเราะ
ขันติ(n) patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai Definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันตี(n) patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai Definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันที(n) eunuch, Example: เราสามารถค้นคว้าเรื่องของขันทีได้จากประวัติศาสตร์จีน, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ถูกตอน
ขันธ์(n) group, Syn. หมู่, หมวด, กอง, พวก, Example: มนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5, Thai Definition: ส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ขันต่อ(v) gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai Definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขันน. ภาชนะสำหรับตักหรือใส่นํ้า มีหลายชนิด.
ขันก. ทำให้ตึงหรือให้แน่นด้วยวิธีหมุนกวดเร่งเข้าไป เช่น ขันชะเนาะ ขันเกลียว.
ขันว. แข็งแรง, กล้าหาญ, เช่น กูนี้คนขัน จะขามคนใด (สมุทรโฆษ).
ขันก. อาการร้องอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิด เฉพาะในตัวผู้ เช่น ไก่ ไก่ฟ้า นกเขา ใช้เป็นสัญญาณติดต่อสื่อสารในสัตว์ประเภทเดียวกัน จะร้องมากในระหว่างฤดูผสมพันธุ์ หรือในเวลาจำเพาะเช่นเช้าตรู่.
ขันก. หัวเราะ, นึกอยากหัวเราะ.
ขันว. น่าหัวเราะ, ชวนหัวเราะ, ขบขัน ก็ว่า.
ขัน<i>ดู คัน ๓</i>.
ขันกว้าน(-กฺว้าน) ก. ฉุดด้วยกว้าน, กว้าน ก็เรียก.
ขันข้าวบาตรน. ขันเชิงสำหรับใส่ข้าวตักบาตร.
ขันชะเนาะก. บิดลูกชะเนาะให้ตึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eunuchsขันที [TU Subject Heading]
Patienceขันติ [TU Subject Heading]
Skandhasขันธ์ [TU Subject Heading]
Eunuchoidขันที [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patience.ขันติ Heart Monitor (2011)
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน The Great Dictator (1940)
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
- The bridge tournament. I played bridge.- การแข่งขันสะพาน ผมเล่นสะพาน 12 Angry Men (1957)
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
It keeps the lads amused.มันทำให้นักเตะในทีมขบขัน How I Won the War (1967)
And very humorous the laughs can be.มีบางหนังสืออารมณ์ขันมาก เป็น How I Won the War (1967)
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ How I Won the War (1967)
- Did you have many humorous incidents?คุณไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนมากอารมณ์ขัน? ใช่เราทำ. How I Won the War (1967)
I have to talk to Mrs. Kintner. Because this is turning into a contest.ผมต้องคุยกับคุณนายคินท์เนอร์ เพราะมันจะกลายเป็นการเเข่งขันไป Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัน[khan] (n) EN: dipping bowl ; water dipper
ขัน[khan] (v) EN: crow ; coo  FR: chanter ; roucouler
ขัน[khan] (v) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist  FR: resserrer ; visser
ขัน[khan] (adj) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular  FR: drôle ; amusant
ขันชะเนาะ[khan chanǿ] (v, exp) EN: twist a rope tight by means of a stick  FR: garroter ; poser un garrot
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer
ขันติธรรม[khantītham] (n) EN: toleration ; tolerance
ขันตี[khantī] (n) EN: patience ; forbearance
ขันทองพยาบาท[khan thøng phayābāt] (n, exp) EN: ?  FR: ?
ขันที[khanthī] (n) EN: eunuch  FR: eunuque [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., Syn. play-off
whip-round(n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
heat(n) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coo(vi) ขัน (เสียงนกพิราบ)
crow(vt) ขัน
eunuch(n) ขันที, See also: บัณเฑาะก์
forbearance(n) ความอดกลั้น, See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ, Syn. patience, tolerance, Ant. impatience
screw(vt) ขันสกรู, Syn. tighten, turn, twist
screw down(phrv) หมุนปิด, See also: ขันสกรูปิด
screw on(phrv) หมุนตะปูควงบน, See also: ขันสกรูบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden, Ant. expected, smooth
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง, ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ , นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining, Ant. boring
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก, ตรากตรำ, อย่างแรง, ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult, laborious
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก, หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้, คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน, ล่วงละเมิด, ก้าวร้าว, แข็งขัน
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน, ความอภิรมย์, สันทนาการ, ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ
antic(adj) แปลก, ประหลาด, น่าขัน, ตลก
austere(adj) เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด, อย่างกวดขัน
bout(n) การแข่งขัน
braid(vt) ขันเกลียว, ถักเปีย
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ, ถังส้วมซึม, ที่เก็บขยะ

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา, See also: A. humorlos
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, Syn. besiegen
Wahlkampf(n) |der, pl. Wahlkämpfe| การแข่งขันเลือกตั้ง
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft, Syn. WM

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top