ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระปรี้กระเปร่า

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระปรี้กระเปร่า-, *กระปรี้กระเปร่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระปรี้กระเปร่า[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระปรี้กระเปร่าว. แคล่วคล่องว่องไว เพราะมีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง, ไม่เนิบนาบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, come on, boys, where's your spirit? I don't hear no singing.กระปรี้กระเปร่าหน่อยสิ ไม่เห็นร้องเพลงกันเลย Blazing Saddles (1974)
Come on, you're single. Have some hormones.เอาน่า นายเป็นโสดแล้ว น่าจะกระปรี้กระเปร่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า... Malèna (2000)
- Indeed. Most invigorating.-จริงด้วย ทำให้กระปรี้กระเปร่าดี Pride & Prejudice (2005)
They bless him with news to lift the heartพวกเค้าอวยพรให้มันสำหรับข่าวเพื่อให้หัวใจกระปรี้กระเปร่า Delicate Things (2010)
The stamina can be quite invigorating.ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากเลยล่ะ A Humiliating Business (2010)
Booted up.ผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่า. . Limitless (2011)
I'm so sorry. I've been snappy all day.ฉันขอโทษ วันนี้ฉันรู้สึกกระปรี้กระเปร่าทั้งวันเลย Me and the Devil (2011)
I don't know, she's pretty feisty since they put her on hormone-replacement therapy.ไม่รู้สิ ท่านกระปรี้กระเปร่าทีเดียว ตั้งแต่บำบัดเปลี่ยนโฮร์โมน The Roommate Transmogrification (2011)
Nothing.ไม่มีอะไร ก็แค่บางคน ดูจะกระปรี้กระเปร่า From Childhood's Hour (2011)
Now that I've taken off formal attire, I feel so much more light-hearted.ตอนนี้ข้าถอดชุดทางการออก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Princess' Man (2011)
He begins every night really excited.เขาจะกระปรี้กระเปร่าก่อนออกเที่ยวในทุกๆ เย็น The Perks of Being a Wallflower (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at ease[IDM] กระปรี้กระเปร่า, See also: มีชีวิตชีวา, สบายใจ
get up[PHRV] กระปรี้กระเปร่า, See also: กระตือรือร้น
irrepressible[ADJ] ร่าเริง, See also: กระปรี้กระเปร่า, กระตือรือร้น, Syn. buoyant, effervescent
refreshing[ADJ] ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating
rough and ready[SL] กระปรี้กระเปร่า, See also: กระฉับกระเฉง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
dynamo(ได'นะโม) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ผู้ที่กระปรี้กระเปร่า
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
life(n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top