ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mint*

M IH1 N T   
280 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mint, -mint-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mint[N] ใบมินท์, See also: ใบสะระแหน่
mint[ADJ] ซึ่งมีรสมินท์
mint[N] โรงกษาปณ์, See also: โรงผลิตเหรียญกษาปณ์
mint[N] เงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
mint[VT] ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
mint[VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
mint[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
minty[N] ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์
minted[ADJ] ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
minted[ADJ] ซึ่งมีรสมิ้นต์
mintage[N] การทำเหรียญกษาปณ์
helminth[N] พยาธิ, See also: หนอนพยาธิ
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
spearmint[N] สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม
peppermint[N] พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม
anthelmintic[ADJ] ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
anthelmintic[N] ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
helminthology[N] พยาธิวิทยา
in mint condition[IDM] อยู่ในสภาพสมบูรณ์, See also: อยู่ในสภาพเยี่ยม, อยู่ในสภาพดี
be up to the mintue[IDM] ทันสมัย, Syn. be up to date

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
minty(มิน'ที) adj. กลิ่นใบสะระแหน่
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

English-Thai: Nontri Dictionary
mint(n) โรงกษาปณ์
mint(vt) ทำเงิน,ผลิตเงิน,ผลิตเหรียญ
peppermint(n) สะระแหน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
platyhelminthพยาธิตัวแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scolecology; helminthologyวิทยาหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelminthic; anthelmintic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cominternองค์การคอมมิวนิสต์สากล [ดู Third International ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vermicide; helminthicideยาฆ่า(หนอน)พยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermin ๑ และ worm ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthagogue; anthelminthic; anthelmintic๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthemesisการอาเจียนมี(หนอน)พยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthiasisโรคหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthic๑. -หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ verminal ๑]๒. -เหตุหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthicide; vermicideยาฆ่าหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthology; scolecologyวิทยาหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิ [TU Subject Heading]
Aschelminthesพยาธิตัวกลม [TU Subject Heading]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
Helminthiasisโรคเกิดจากพยาธิ [TU Subject Heading]
Helminthsพยาธิ [TU Subject Heading]
Mintsโรงกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Mints (Plants)มินต์ (พืช) [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Platyhelminthesพยาธิตัวแบน [TU Subject Heading]
Student participation in admintrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักเรียน [TU Subject Heading]
Student participation in admintrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของนักศึกษา [TU Subject Heading]
Anthelminticsยารักษาโรคพยาธิ, ยาฆ่าพยาธิ, ยารักษาโรคพยาธิ (ลำไส้), ยาขับพยาธิ์ [การแพทย์]
Mintsสะระแหน่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jasmine.- Jasmintee. Opera (1987)
It's called horsemintมันเรียกว่าฮอร์สมินต์ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Where's the strong box, you varmint?กล่องอยู่ที่ไหน, ไอกร๊วก Goodfellas (1990)
You fucking varmint. Dance!แกไอตับเป็ด เต้นสิ Goodfellas (1990)
Mint? Perhaps I could dust your head.หรือจะให้ปัดหัวนาย Cool Runnings (1993)
Especially after I showed her pictures of Miss Palminteri... who appears to be wearing... even more of your destroyed articles.หลังจากที่ผมให้เธอดูรูปของ น.ส.พาล์มินเทอรี่ ผู้ที่ใส่เครื่องประดับมากมาย ยิ่งกว่าที่ถูกทำลายซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
Miss Palminteri?พาล์มินเทอรี่ In the Mouth of Madness (1994)
Miss Rosa Palminteri.นางสาวโรซ่า พาล์มินเทอรี่ In the Mouth of Madness (1994)
- Peppermint?- เปปเปอร์มินท์? Anastasia (1997)
The carpet was soaked and it forever smelled of peppermint.พรมแฉะไปหมดและมันยังคง มีกลิ่นเปปเปอร์มินท์ Anastasia (1997)
We'll both have the lamb. Rare, with very little mint sauce.เราทั้งคู่ขอแกะดิบ ใส่มินท์ซ้อสนิดหน่อย Titanic (1997)
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
No, it's more like a milk of mint.ไม่ใช่ คล้ายน้ำมันละหุ่งมากกว่า Bringing Down the House (2003)
Don't even think about coming near me without a breath mint, You got that?อย่าคิดจะเข้ามาใกล้เดี๊ยน ถ้าไม่มีลมหายใจกลิ่นมินท์เลยนะ เข้าใจมั้ยยะ Shall We Dance (2004)
Your face smells like peppermint.หน้าเธอกลิ่นเหมือนเปปเปอร์มินต์เลย Mean Girls (2004)
What, what is that? Uh, a mint? Could I see that?อะไร นั่นๆๆอะไร เอ่อนมินท์ใช่ไหม ผมเคยเห็นมาก่อนไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He works at the U. S. Mint.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
This is the second-largest mint in the country.ที่นี่เป็นโรงกษาปณ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเลยทีเดียว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He's been following us since we left the Mint.เขาเดินตามพวกเรา ตั้งแต่ตอนที่เราออกมาจากโรงกษาปณ์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He works for the Mint. Just ignore him.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์ เเค่ไม่ต้องไปสนใจเขา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The, the guy at the Mint, uh... do you think he's involved?ผู้ชาย ผู้ชายที่ทำงานอยู่โรงกษาปณ์ เอ่อ คุณคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Of course, you work for the U. S. Mint.แน่นอน เพราะคุณทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Free mint!ฟรี มินท์ Madagascar (2005)
Oh, those are breath mints, baby. Give me one sec--อ๋อ ลูกอมดับกลิ่นปาก ขอตัวเดี๋ยวนะ Four Brothers (2005)
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์ Cute Poison (2005)
maybe you ought to try breath mints, surfer boy.แต่ฉันว่านายน่าจะลองลูกอมดับกลิ่นปากหน่อยน่ะ พ่อหนุ่มนักเสิฟ Aqua (2005)
Take that, you varmints!เอาไปเลย ตัวเจ้าปัญหา! Happily N'Ever After (2006)
That You Have Given Mike So Much As A Breath Mint,ว่าคุณยังแอบให้ยาไมค์อีก Something's Coming (2007)
With the doublemint twins.กับสองสาวฝาแฝดนั่นน่ะ The Magnificent Seven (2007)
In mint condition.อยู่ในสภาพสมบูรณ์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I didn't intend to mint celebrities with my prank.ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครดังขึ้นมา จากการแกล้งของผม Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Do I need like mints or something?ผมต้อง ทาน มิ้นท์ หรืออะไรไหม Surf's Up (2007)
[laughs] No, you won't need mints.ไม่ หรอก คุณไม่ต้องหรอก Surf's Up (2007)
You can never have too many of your favorite one-calorie breath mint.เธอคงไม่เคยได้ลูกอมดับกลิ่นปากหนึ่งแคลลอรี่ รสโปรดมากอย่างนี้หรอก Juno (2007)
Take a look at the condition she's in. Practically mint.ดูซะก่อนว่าออปชั่นเป็นยังไง ใหม่เอี่ยมถอดด้าม Cassandra's Dream (2007)
- Isn't that the name of a breath mint?- นั่นไม่ใช่ชื่อยาอมดับกลิ่นปากไหม Cancer Man (2008)
- Ice Breakers, right? Breath mint?- ไอซ์เบรคเกอร์ถูกไหม ยาอมดับกลิ่นปากล่ะ Cancer Man (2008)
Says you. I'm gonna be thinking Operation Breath Mint.นายเป็นคนบอก ฉันเลยคิดว่าเป็นปฏิบัติการยาอมดับกลิ่นปาก Cancer Man (2008)
I'm thinking Operation Breath Mint every time you and me are on a stakeout.ฉันคิดถึงยาอมดับกลิ่นปากทุกครั้ง นายกับฉันตั้งด่านตรวจ Cancer Man (2008)
We saw a bag of peppermint candies.เราเห็นถุงลูกกวาดเปปเปอร์มินท์ It Might Get Loud (2008)
This red guitar and the peppermint candy dictated the aesthetic of the band.กีตาร์สีแดงตัวนี้ และลูกกวาดเปปเปอร์มินท์ คือสิ่งที่กำหนดภาพลักษณ์ของวง It Might Get Loud (2008)
Miguel's a night owl and a newly minted bachelor.ค่ำคืนของมิเกล กับความเป็นหนุ่มโสดหมาดๆ I Had a Dream (2008)
48 Mint.48เหรียญ Giving Back (2008)
Not to mention it's mint.- แล้วมันก็ดูใหม่ด้วย Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
This is not mint.- ผมว่าไม่นะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And some peppermint tea when you get a chance.และถ้าได้ชาเป็ปเปอร์มิ้นท์ตอนคุณเปลี่ยนไป Not Cancer (2008)
Peppermint tea.เหมือนชาเป็ปเปอร์มินท์ Not Cancer (2008)
- popping them like breath mints. - You haven't been by his office?กินมันเหมือนลูกอมดับกลิ่นปากรสมิ้นต์ คุณไม่ได้ไปที่ออฟฟิซเขามา? Dying Changes Everything (2008)
It's pretty small. In mint condition, though.มันแคบเนอะ แอร์ก็มี Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It pains me we live in a world... where nobody's heard of Spearmint.มันทำให้ผมเจ็บปวดจริงๆที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่... ไม่มีใครเคยได้ยินวง สเปียร์มินต์ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mintI used to play badminton, but I do not any more.
mintHi, Fred, how about badminton on Thursday?
mintSteadily minting money.
mintThere were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)
กิมิวิทยา[N] helminthology, See also: science of worm, Example: หลายคนอาจจะไม่รู้จักกิมิวิทยา, Thai definition: วิชาว่าด้วยหนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
หูเสือ [n.] (hūseūa) EN: Mexican Mint   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINT    M IH1 N T
MINTZ    M IH1 N T S
MINTS    M IH1 N T S
MINTO    M IH1 N T OW0
MINTA    M IH1 N T AH0
MINT'S    M IH1 N T S
MINTED    M IH1 N T IH0 D
MINTER    M IH1 N T ER0
MINTHA    M IH1 N TH AH0
MINTON    M IH1 N T AH0 N
AMINTA    AH0 M IH1 N T AH0
DEMINT    D EY1 M IY0 N T
VARMINT    V AA1 R M IH0 N T
MINTZER    M IH1 N T Z ER0
MINTURN    M IH1 N T ER2 N
MINTING    M IH1 N T IH0 NG
MINTIER    M IH1 N T IY0 ER0
MINTEER    M IH1 N T IH1 R
MINTAGE    M IH1 N T IH0 JH
MINTAGE    M IH1 N T AH0 JH
HELMINTH    HH EH1 L M IH0 N TH
ARAMINTA    AE2 R AH0 M IH1 N T AH0
BADMINTON    B AE1 D M IH2 N T AH0 N
PEPPERMINT    P EH1 P ER0 M IH2 N T
PALMINTERI    P AO2 L M IH0 N T EH1 R IY0
KUOMINTANG    K W OW1 M IH2 N T AE1 NG
BADMINTONS    B AE1 D M IH2 N T AH0 N Z
KUOMINTANG    G W OW1 M IH2 N T AE1 NG
KUOMINTANG'S    K W OW1 M IH2 N T AE1 NG Z
KUOMINTANG'S    G W OW1 M IH2 N T AE1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mint    (v) mˈɪnt (m i1 n t)
mints    (v) mˈɪnts (m i1 n t s)
minted    (v) mˈɪntɪd (m i1 n t i d)
minting    (v) mˈɪntɪŋ (m i1 n t i ng)
badminton    (n) bˈædmɪntən (b a1 d m i n t @ n)
spearmint    (n) spˈɪəʳmɪnt (s p i@1 m i n t)
peppermint    (n) pˈɛpəmɪnt (p e1 p @ m i n t)
peppermints    (n) pˈɛpəmɪnts (p e1 p @ m i n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国民党[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
马英九[Mǎ Yīng jiǔ, ㄇㄚˇ ㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ, / ] Ma Ying-jeou (1950-), Taiwanese Kuomintang politician, Mayor of Taipei from 1998, President of Republic of China from 2008, #9,663 [Add to Longdo]
孙中山[Sūn Zhōng shān, ㄙㄨㄣ ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 孫逸仙|孙逸仙, #11,439 [Add to Longdo]
薄荷[bò he, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] field mint; peppermint, #16,129 [Add to Longdo]
国共[guó gòng, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ, / ] the Guomintang and the Chinese communist party, #26,223 [Add to Longdo]
王明[Wáng Míng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˊ, ] Wang Ming (1904-1974), Soviet trained Chinese communist, Comintern and Soviet stooge and left adventurist in the 1930s, fell out with Mao and moved to Soviet Union from 1956, #29,193 [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern), #40,448 [Add to Longdo]
杨维[Yáng Wéi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˊ, / ] Yang Wei (badminton), #47,843 [Add to Longdo]
汤姆斯杯[Tāng mǔ sī Bēi, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙ ㄅㄟ, / ] Thomas cup (international badminton team competition), #54,601 [Add to Longdo]
李德[Lǐ Dé, ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Otto Braun (1900-1974), Comintern adviser to the Chinese communist party 1932-1939, #55,735 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] coin; to mint (coins), #67,192 [Add to Longdo]
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008, #70,624 [Add to Longdo]
孙逸仙[Sūn Yì xiān, ㄙㄨㄣ ㄧˋ ㄒㄧㄢ, / ] Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Kuomintang; same as 孫中山|孙中山, #72,116 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
打鸟[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton, #77,688 [Add to Longdo]
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, ] peppermint, #88,497 [Add to Longdo]
留兰香[liú lán xiāng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] mint; spearmint, #171,866 [Add to Longdo]
拉狄克[Lā dí kè, ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Karl Bernardovich Radek (1995-1939), bolshevik and Comintern leader, first president of Moscow Sun Yat-sen university, died in prison during Stalin's purges, #834,656 [Add to Longdo]
中正[Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [Add to Longdo]
唇形科[chún xíng kē, ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄜ, ] Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint [Add to Longdo]
国际共产主义运动[guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Comintern; the international communist movement [Add to Longdo]
国际羽毛球联合会[Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Badminton Federation [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
紫苏属[zǐ sū shǔ, ㄗˇ ㄙㄨ ㄕㄨˇ, / ] genus Perilla (includes basil and mints) [Add to Longdo]
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] peppermint [Add to Longdo]
苏迪曼杯[Sū dí màn bēi, ㄙㄨ ㄉㄧˊ ㄇㄢˋ ㄅㄟ, / ] Sudirman cup (world badminton team competition) [Add to Longdo]
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / 調] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
溪黄草[xī huáng cǎo, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄘㄠˇ, / 谿] Rabdosia lophanthoides (no common name), herb plant of Lamiaceae family (together with mint and lavender), used in Traditional Chinese Medicine [Add to Longdo]
越飞[Yuè fēi, ㄩㄝˋ ㄈㄟ, / ] Adolph Abramovich Joffe (1883-1927), Soviet and Comintern diplomat and spy in 1922-23 in Republican China [Add to Longdo]
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, / ] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federball {m}; Federballspiel {n}; Badminton {n} [sport]badminton [Add to Longdo]
eine Menge Geld machen [ugs.]to make a mint (of money) [coll.] [Add to Longdo]
Minze {f} [bot.]mint [Add to Longdo]
Grüne Minze {f}spearmint [Add to Longdo]
Minzsoße {f} [cook.]mint sauce [Add to Longdo]
Münzanstalt {f}; Müzprägeanstalt {f}; Münzstätte {f}; Münze {f}mint [Add to Longdo]
Münzen {pl}mintage [Add to Longdo]
Nachprägung {f} (von Münzen)restrike mint [Add to Longdo]
Pfefferminz {n}; Pefferminze {f}peppermint [Add to Longdo]
Pfefferminztee {m}mint tea [Add to Longdo]
Prägung {f} | Prägungen {pl}stamping; coining; coinage; mintage | coinages; mintages [Add to Longdo]
Racker {m} | Racker {pl}varmint | varmints [Add to Longdo]
Schädling {m} | Schädlinge {pl}varmint | varmints [Add to Longdo]
Systemintegrität {f}system integrity [Add to Longdo]
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates [Add to Longdo]
Zustand {m}; Beschaffenheit {f} | in gutem Zustand | in tadellosem Zustandcondition | in good conditions | in mint condition [Add to Longdo]
geprägtminted [Add to Longdo]
prägtmints [Add to Longdo]
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp) [Add to Longdo]
prägen; ausprägen | prägend; ausprägendto coin; to mint | coining; minting [Add to Longdo]
systemintern {adj}intrasystem [Add to Longdo]
unbezahlbar sein; Gold wert seinto be worth a mint [Add to Longdo]
Anthelminthikum {n}; Wurmmittel {n} [med.]anthelmintic; anti-worm drug [Add to Longdo]
Wurdemanns Putzergarnele {f} (Lysmata wurdemanni) [zool.]peppermint shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
コミンテルン[, kominterun] (n) Komintern (rus [Add to Longdo]
コミント[, kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]
シソ科[シソか, shiso ka] (n) Labiatae (plant family); mint; Lamiaceae [Add to Longdo]
スペアミント[, supeaminto] (n) spearmint [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]
ミント[, minto] (adj-na,n) (abbr) mint; peppermint; (P) [Add to Longdo]
ミントキャンデー;ミントキャンディ;ミントキャンディー[, mintokyande-; mintokyandei ; mintokyandei-] (n) roll of mints; mint [Add to Longdo]
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]
ミントソース[, mintoso-su] (n) mint sauce [Add to Longdo]
レミントン[, reminton] (n) Remington [Add to Longdo]
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
羽子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket) [Add to Longdo]
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica) [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] (n,vs) reminting; recasting [Add to Longdo]
金座[きんざ, kinza] (n) Edo-period gold mint [Add to Longdo]
銀座[ぎんざ, ginza] (n) (1) Ginza (shopping district in Tokyo); (2) (Edo period) silver mint; (P) [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
犬薄荷[いぬはっか;イヌハッカ, inuhakka ; inuhakka] (n) (uk) catnip (Nepeta cataria); catmint [Add to Longdo]
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
皇民党[こうみんとう, koumintou] (n) Imperialist Party; (P) [Add to Longdo]
国府[こくふ;こくぶ;こふ, kokufu ; kokubu ; kofu] (n) (1) (こくふ only) (abbr) (See 国民政府) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang); (2) (See 律令制) provincial office (under the ritsuryo system); provincial capital [Add to Longdo]
国民政府[こくみんせいふ, kokuminseifu] (n) (See 中国国民党) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang) [Add to Longdo]
国民体育大会[こくみんたいいくたいかい, kokumintaiikutaikai] (n) national athletic meet [Add to Longdo]
国民的[こくみんてき, kokuminteki] (adj-na) national; (P) [Add to Longdo]
国民的基盤[こくみんてききばん, kokumintekikiban] (exp) based on a nation's people; popular base [Add to Longdo]
国民党[こくみんとう, kokumintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲国民党) Constitutional Nationalist Party (1910-1922); (2) (See 中国国民党) Guomindang (Chinese Nationalist Party); Kuomintang [Add to Longdo]
国民投票[こくみんとうひょう, kokumintouhyou] (n) national referendum; (P) [Add to Longdo]
三二年テーゼ;32年テーゼ[さんじゅうにねんテーゼ, sanjuuninen te-ze] (n) 1932 Theses; Comintern policy documents urging overthrow of Japan's imperial and metayage systems [Add to Longdo]
山薄荷[やまはっか;ヤマハッカ, yamahakka ; yamahakka] (n) (uk) Plectranthus inflexus (species of plant in the mint family) [Add to Longdo]
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting [Add to Longdo]
自民党[じみんとう, jimintou] (n) (abbr) (See 自由民主党) Liberal Democratic Party; LDP; (P) [Add to Longdo]
自民党則[じみんとうそく, jimintousoku] (n) rules of the Liberal Democratic Party [Add to Longdo]
社民党[しゃみんとう, shamintou] (n) (abbr) (See 社会民主党) Social Democratic Party; (P) [Add to Longdo]
住民登録[じゅうみんとうろく, juumintouroku] (n) resident registration [Add to Longdo]
住民投票[じゅうみんとうひょう, juumintouhyou] (n) local referendum; poll of residents [Add to Longdo]
住民投票条例[じゅうみんとうひょうじょうれい, juumintouhyoujourei] (n) public referendum ordinance [Add to Longdo]
庶民的[しょみんてき, shominteki] (adj-na) popular; folk; plebian; working class; (P) [Add to Longdo]
人民投票[じんみんとうひょう, jinmintouhyou] (n) plebiscite; referendum [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
吹き替える;吹き変える;吹替える;吹変える[ふきかえる, fukikaeru] (v1,vt) (1) to dub; (2) to remint [Add to Longdo]
水虎の尾[みずとらのお, mizutoranoo] (n) Eusteralis yatabeana (species of plant in the mint family) [Add to Longdo]
西洋薄荷[せいようはっか;セイヨウハッカ, seiyouhakka ; seiyouhakka] (n) (uk) (See ペパーミント) peppermint (Mentha x piperita) [Add to Longdo]
造幣[ぞうへい, zouhei] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
造幣局[ぞうへいきょく, zouheikyoku] (n) mint bureau; mint; (P) [Add to Longdo]
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
庶民的[しょみんてき, shominteki] -normal, natuerlich, beliebt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\ (m[i^]nt), n. [AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa,
   mi`nqh.] (Bot.)
   The name of several aromatic labiate plants, mostly of the
   genus {Mentha}, yielding odoriferous essential oils by
   distillation. See {Mentha}.
   [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Corn mint} is {Mentha arvensis}.
 
   {Horsemint} is {Mentha sylvestris}, and in the United States
    {Monarda punctata}, which differs from the true mints in
    several respects.
 
   {Mountain mint} is any species of the related genus
    {Pycnanthemum}, common in North America.
 
   {Peppermint} is {Mentha piperita}.
 
   {Spearmint} is {Mentha viridis}.
 
   {Water mint} is {Mentha aquatica}.
    [1913 Webster]
 
   {Mint camphor}. (Chem.) See {Menthol}.
 
   {Mint julep}. See {Julep}.
 
   {Mint sauce}, a sauce flavored with spearmint, for meats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, n. [AS. mynet money, coin, fr. L. moneta the mint,
   coined money, fr. Moneta, a surname of Juno, in whose at Rome
   money was coined; akin to monere to warn, admonish, AS.
   manian, and to E. mind. See {Mind}, and cf. {Money},
   {Monition}.]
   1. A place where money is coined by public authority.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any place regarded as a source of unlimited supply;
    the supply itself.
    [1913 Webster]
 
       A mint of phrases in his brain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: A large quantity of money; as, to make a
    mint in stock trading.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, v. t. [imp. & p. p. {Minted}; p. pr. & vb. n.
   {Minting}.] [AS. mynetian.]
   [1913 Webster]
   1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp
    into money.
    [1913 Webster]
 
   2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Titles . . . of such natures as may be easily
       minted.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Minting mill}, a coining press.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mint \mint\, a.
   Like new; in brand-new condition; unworn, as a coin recently
   made at a mint[1]; as, he had a '53 Cadillac in mint
   condition.
   [PJC]
 
   2. Specifically: (Numismatics) Uncirculated; in the same
    condition as when it was freshly coined at the mint[1].
    [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Mint is Not TOS (Atari), "MiNT"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Multimedia-kommunikation aif Integrierten Netzen und Terminals
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top