ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ペパーミント

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ペパーミント-, *ペパーミント*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peppermint Patty's coming to Thanksgiving dinner.[JA] ペパーミント・パティが来る A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
Peppermint Patty will hate me for the rest of my life.[JA] ペパーミント・パティに 絶交されるな A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.[JA] チョコにペパーミントだろ えっとそれから... ほうれん草 レバーと臓物味 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You see, peppermint girl?[JA] ほら ペパーミント・ガールよ? Monsters Among Us (2014)
If you want to get through Peppermint Stick Forest, you got to go through me.[JA] もしペパーミントスティックの森を 通り抜けたいなら 私の所を通るしかないわね Continuum (2013)
The trees smell like peppermint. And I've never seen a sky so blue.[JA] 木はペパーミントのにおい、 それに私はこんなに青い空を一度も見たことがなかったわ。 Barbie in the Nutcracker (2001)
She's a great baseball player.[JA] それに野球が上手な ペパーミント・パティと― A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
Peppermint Patty has invited herself, Marcie and Franklin over for Thanksgiving dinner and I'm not even going to be home.[JA] ペパーミント・パティが 感謝祭の夕食をうちでって A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
We're all to go next door for an afternoon peppermint.[JA] 皆 でお隣に午後の ペパーミントに出かけます Winter's Tale (2014)
This is Peppermint Patty. How you been, Chuck?[JA] ペパーミント・パティよ 元気? A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
I think this belongs to Peppermint Patty.[JA] これはペパーミントパティに The Peanuts Movie (2015)
what a surprise. How have you been?[JA] ペパーミントパティか You're in Love, Charlie Brown (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top