ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

市民大会

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -市民大会-, *市民大会*
Japanese-English: EDICT Dictionary
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before we begin the traditional citizens' forum,[CN] 在传统的市民大会开始前 On Thin Ice (2013)
A little after noon today, Congresswoman Gabby Giffords was shot while holding a town hall meeting in Tucson, Arizona.[CN] 今日正午过后 议员加布里埃尔・吉福德斯 在亚利桑那图森市的市民大会上遭到枪击 I'll Try to Fix You (2012)
What we know so far is that Congresswoman Gabrielle Giffords and 12 others were shot when a gunman opened fire at a local town hall in Tucson, Arizona.[CN] 目前的消息是 加布里埃尔议员 与其余12人 在亚利桑那州图森市 召开市民大会时 遭到枪击 I'll Try to Fix You (2012)
I suggest we take this to a town hall meeting.[CN] 这些可以留在市民大会上说 我们... The Endless Thirst (2013)
My pollster tells me that I gave the wrong answer at a town hall meeting.[CN] 我在市民大会中给出了错误答案 The 112th Congress (2012)
Citizens' forum in two days?[CN] 两天后要开市民大会 On Thin Ice (2013)
You agreed to a town hall with Maddie.[CN] 你同意让彼得与麦蒂一起参加市民大会 Red Team, Blue Team (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top