ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -维-, *维*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[维, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 520

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to preserve; to maintain; to hold together; dimension; abbr. for Uighur 維吾爾|吾尔, #1,623 [Add to Longdo]
[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain, #1,672 [Add to Longdo]
[wéi chí, ㄨㄟˊ ㄔˊ, / ] to keep; to maintain; to preserve, #2,053 [Add to Longdo]
[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] (line of) thought; thinking, #2,759 [Add to Longdo]
[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin, #4,320 [Add to Longdo]
[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber, #4,374 [Add to Longdo]
[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ, / ] three dimensional; 3D, #11,425 [Add to Longdo]
也纳[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]
[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Virgil.[CN] 吉尔 Minutemen (2008)
V.I.K.I.[CN]  I, Robot (2004)
- Hm? Here.[CN]  A Kind of Loving (1962)
Verne.[CN] Verne.  Strange Cargo (1940)
Vic?[CN] 克特? Fantastic Four (2005)
Vicki?[CN] 琪? Batman Returns (1992)
Levi?[CN] 列 Basic (2003)
Povey.[CN] 波 The Long Day Closes (1992)
Travis.[CN] 崔 Taxi Driver (1976)
Sveta.[CN] 斯塔! Day Watch (2006)
Hey, Davis![CN] 大 过来 Bonnie and Clyde (1967)
- Vicky![CN] - 姬! I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top