ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะระแหน่

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะระแหน่-, *สะระแหน่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะระแหน่(-แหฺน่) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Mentha cordifolia Opiz ex Fresen. ในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mintsสะระแหน่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's familiar, yet... Is it some kind of herb, Iike sage?รสดี คุ้นลิ้นดี ใช่สมุนไพร สะระแหน่มั้ย Bringing Down the House (2003)
There will be a mint julep waiting on the other side, sir.จะมี Julep สะระแหน่ รอในด้านอื่น ๆ ครับ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
สะระแหน่ประดับ [n. exp.] (saranaē pradap) EN: Creeping charley   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
minty(มิน'ที) adj. กลิ่นใบสะระแหน่
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

English-Thai: Nontri Dictionary
menthol(n) เมนทอล,การบูร,สะระแหน่เกล็ด
peppermint(n) สะระแหน่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top