ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำขึ้น

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำขึ้น-, *ทำขึ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you make up a thing like that?วิธีที่คุณสามารถทำขึ้นสิ่งที่ต้องการที่? 12 Angry Men (1957)
What are you basin' it on? Stories this guy made up?สิ่งที่คุณอ่างมันหรือไม่ เรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทำขึ้น12 Angry Men (1957)
That bike's been customized just for me. It's too wild. You couldn't handle it.รถคันนี้มันทำขึ้นมาพิเศษเพื่อฉัน มันแรงมาก แกขับมันไม่ได้หรอก Akira (1988)
Well, just fucking make one. Please.ก็ ทำขึ้นมาซักอันสิ ได้โปรด Basic Instinct (1992)
He makes fire in his hand.มันทำขึ้นจากไฟบนมือมัน. Hocus Pocus (1993)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
- Big charity to-do up Portland way.- องค์กรการกุศลขนาดใหญ่ที่ต้องทำขึ้นทางพอร์ตแลนด์ The Shawshank Redemption (1994)
You can tell the design dates back to before the Chin era.จากลวดลาย สามารถบอกได้ว่า... มันถูกทำขึ้นก่อนสมัย ชิน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
For another ring was made.ว่าแหวนอีกวงได้ถูกทำขึ้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"... Mona Lisa Smile (2003)
So, is this Phileas Fogg's miraculous flying invention?นี่เหรอเครื่องบินที่ฟิเลียส ฟ็อกก์ทำขึ้นมา Around the World in 80 Days (2004)
The house... it's beautiful what you did.บ้านหลังนั้น... มันสวยมากเลย / สิ่งที่คุณทำขึ้นมา The Notebook (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำขึ้น[v. exp.] (tham kheun) FR: créer ; engendrer

English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock together[PHRV] สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ, See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ, Syn. throw together
mint[VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
derrick(เดอ'ริค) n. โครงเหล็กที่ทำขึ้นเหนือปากบ่อน้ำมัน,ปั้นจั่น,คนลักเล็กขโมยน้อย
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
made(เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make, Syn. invented
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช

English-Thai: Nontri Dictionary
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
form(vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก
make(vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น
output(n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล
renovate(vt) ซ่อมใหม่,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา
synthetic(adj) ซึ่งทำขึ้นเอง,เป็นการสังเคราะห์,ซึ่งประกอบขึ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top