Search result for

แบด

(33 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบด-, *แบด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบดมินตันน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้แร็กเกตตีลูกขนไก่ข้ามตาข่ายโต้กันไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baddeleyiteแบดเดเลย์ไอต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- She kinda goes for, like, bad boys.- พี่ชอบแบบ แบดบอยนะ Zombieland (2009)
I appreciate what you're saying and all, but with Combo gone and Badger laying low out in Cali...ฉันรู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่นายพูดและทั้งหมด แต่คอมโบ้มันตายไปแล้ว และไอ้แบดเจอร์ยังไม่ได้ออกจากคุก... Mandala (2009)
God, Badger!พระเจ้า แบดเจอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Badger's cousin took it to his garage. It's safe.ญาติของแบดเจอร์ ลากมันไปเก็บที่อู่ของเขา มันปลอดภัย Bit by a Dead Bee (2009)
See you, man.ฉันโทรหาไอ้แบดเจอร์แล้ว ตกลงไหม ฉันโทรหาทุกคนแล้ว Down (2009)
Yo. Badge, hey.โย่ว แบดเจอร์ Breakage (2009)
Badger, what is this?แบดเจอร์ นี่มันคืออะไร Breakage (2009)
We are hanging out, Badger.ออกไปข้างนอก แบดเจอร์ Better Call Saul (2009)
You like Badger or Brandon?นายชื่อแบดเจอร์หรือแบรนดอนใช่ไหม Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil ###A. upright -Conf. bade,ill
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,

English-Thai: Nontri Dictionary
racket(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
racquet(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top