ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バドミントン

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バドミントン-, *バドミントン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hi, Fred, how about badminton on Thursday?やあ、フレッド。木曜日にバドミントンはどう。
There were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.バドミントン部はまともな部員が極端に少ないため、ほとんど廃部ないし休部状態だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sadly, Elizabeth uses it for the badminton equipment.[JA] エリザベスがバドミントン設備に変えてしまった Dark Shadows (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top