Search result for

*sword*

(308 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sword, -sword-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sword[N] ดาบ, See also: กระบี่, มีดยาว, Syn. saber, epee
password[N] รหัสผ่าน, Syn. countersign, signal, watchword
backsword[N] ดาบไม้, See also: ดาบคมเดียว
crossword[N] ปริศนาอักษรไขว้, Syn. crossword puzzle
swordfish[N] ปลาขนาดใหญ่จำพวก Xiphiidae
swordplay[N] การฟันดาบ, Syn. fencing
swordsman[N] นักสู้ที่ใช้ดาบ, See also: นักรบที่ใช้ดาบ, Syn. gladiator, fencer, dueler
broadsword[N] ดาบใหญ่และใบมีดแบนกว้าง
sword grass[N] หญ้าลักษณะคล้ายดาบ
sword bearer[N] ผู้ถือดาบในพิธี
sword bayonet[N] ดาบสั้น
crossword puzzle[N] ปริศนาอักษรไขว้, Syn. crossword
cross swords with[PHRV] เริ่มแตกแยก (ทางความคิด, มิตรภาพฯลฯ) กับ, See also: ขัดแย้ง, แตกแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้,คำไขว้,อักษรไขว้
password(พาส'เวิร์ด) n. คำผ่าน,สัญญาผ่าน
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
sword bayonetn. ดาบปลายปืน
sword grassn. หญ้าที่มีใบคล้ายดาบ
sword-bearern. ผู้ถือดาบของกษัตริย์หรือดาบในพิธี
swordfishn. ปลาทะเลขนาดใหญ่มีขากรรไกรบนยาวคล้ายกระบี่
swordsman(ซอร์ดช'เมิน) n. นักดาบ,นักฟันดาบ,ทหาร., See also: swordsmanship n. วิชาฟันดาบ pl. swordsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน
sword(n) กระบี่,ดาบ,อาวุธ
swordsman(n) ทหาร,นักดาบ,พลดาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passwordรหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
passwordรหัสผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
two-swords theoryทฤษฎีทวิศัสตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Password รหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์]
Passwordรหัสผ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crossword puzzlesปริศนาอักษรไขว้ [TU Subject Heading]
Passwordsรหัสผ่าน [TU Subject Heading]
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบ [TU Subject Heading]
Swordsดาบ [TU Subject Heading]
Swordsmenนักดาบ [TU Subject Heading]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
white uniform girded with swordชุดเครื่องแบบปกติขาวคาดกระบี่ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swordfish (n ) กระโทงแทงดาบ
swordtail (n ) ปลาสอดหางดาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด. How I Won the War (1967)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
Why don't you take off your sword and stay a while.เอาดาบออกแล้วก็อยู่ที่นี่นักพักสิ The Little Prince (1974)
When I was a boy, every squirt wanted to be a harpooner or a swordfisherman.ตอนผมยังเด็กๆ ใครๆ ก็อยากเป็นมือฉมวก หรือจับปลาฉลามได้ Jaws (1975)
It's a tuna or swordfish wasting our time.-ไม่ทูน่าก็ปลาฉลาม... เสียเวลาเปล่า Jaws (1975)
And if we really want to change things there are better ways of doing it than derailing trains or slashing someone with a sword.และถ้าเราต้องการเปลี่ยนมันจริงๆ ย่อมมีวิธีอื่นที่ดีกว่า การไประเบิดรางรถไฟ หรือใช้ดาบฆ่าใคร Gandhi (1982)
Hindu swords.ด้วยดาบของฮินดู Gandhi (1982)
Your Lu Family's sword style is worse than your brother.เพลงดาบสกุลเล็กของเจ้าแย่ยิ่งกว่าพี่เจ้าอีกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
they had swords. what could we do?ไม่ยุติธรรม ก็พวกเขามีดาบ จะให้เราทำไงได้? Spies Like Us (1985)
Is that sword just for show?ดาบนั่นเอาไว้ แค่ขู่หรือไง? Vampire Hunter D (1985)
Now, leave the sword you have on your back and go!ทิ้งดาบเอาไว้ซะ แล้วไปให้พ้น! Vampire Hunter D (1985)
Why don't you kill yourself by that sword.ทำไมไม่ลองตาย ด้วยดาบตัวเองดูบ้างล่ะ? Vampire Hunter D (1985)
If he falls, fine. If not, the sword.ถ้ามันตกลงไป ก็ดี แต่ถ้าไม่ ก็เชือดมันซะ The Princess Bride (1987)
He was a great sword maker, my father.เขาเป็นช่างตีดาบที่ยอดไปเลย , พ่อข้าน่ะ The Princess Bride (1987)
When the six-fingered man appeared and requested a special sword, my father took the job.แล้ววันนึง ชายที่มีหกนิ้วก็ปรากฎตัวขึ้น และสั่งให้ตีดาบพิเศษ The Princess Bride (1987)
You've done nothing but study swordplay?เจ้าเอาแต่เรียนฟันดาบอย่างเดียวเลยหรอ The Princess Bride (1987)
You mean, you'll put down your rock and I'll put down my sword, and we'll try and kill each other like civilized people?เจ้าวางหินของเจ้าลง ส่วนข้าก็จะวางดาบของข้าลง พวกเราจะดวลกันอย่างคนที่เจริญแล้ว The Princess Bride (1987)
And you cannot break it, not with a thousand swords.ท่านไม่มีวันทำลายพันธะนั้น แม้จะตัดขาดด้วยดาบนับพันเล่ม The Princess Bride (1987)
I need you to guide my sword.ข้าต้องการให้ท่านนำทางดาบของข้า The Princess Bride (1987)
Guide my sword.ชี้ทางให้แก่ดาบของข้า The Princess Bride (1987)
Now, I'll need a sword, eventually.ข้าต้องการดาบ The Princess Bride (1987)
Drop your sword.ทิ้งดาบลงซะ The Princess Bride (1987)
(SWORD DROPS) Have a seat.นั่งลง The Princess Bride (1987)
Look at the sword.มองไปที่ดาบ Bloodsport (1988)
You cannot get katana sword by stealing.คุณไม่สามารถรับดาบ Katana โดยการขโมย Bloodsport (1988)
It is a very special sword.lt เป็นดาบที่พิเศษมาก Bloodsport (1988)
I see your name everywhere in a book, a crossword puzzle... a newspaper.ฉันเห็นชื่อเธอทุกที่ ในหนังสือ, ในปริศนาอักษรไขว้... หนังสือพิมพ์. Cinema Paradiso (1988)
What's the password?รหัสลับว่ายังไง Punchline (1988)
The secret of the Grail has been safe for a thousand years, and for all that time, the Brotherhood of the Cruciform Sword have been prepared to do anything to keep it safe.ความลับของจอกศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี มากว่า 1,000 ปี, และตลอดเวลานั้น, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The pen is mightier than the sword.ปากกานั่นมันมีพลังกว่าดาบ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Do not draw that sword unless you intend to use it, sir.อย่าชักดาบขึ้น จนกว่าพระองค์จะได้ใช้มันจริง พ่ะย่ะค่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Remember, the password is pizzazz!จำไว้ รหัสลับของเรา คือ พิซซ่าซ์ Mannequin: On the Move (1991)
A prince alone in a strange land, armed only with my sword, taking on the world for love.เจ้าชายผู้โดดเดี่ยวในต่างแดน กับดาบเล่มนึง เดินทางทั่วโลก ตามหารักแท้ Mannequin: On the Move (1991)
One swing ahead of the swordหมุนตัวหนึ่งครั้งหนีคมดาบ Aladdin (1992)
He's got a sword!มันได้ดาบมาแล้ว! Aladdin (1992)
You idiots-- we've ALL got swords!เจ้าโง่ พวกเรามีดาบกันทุกคนนะ Aladdin (1992)
He faced the galloping hordes A hundred bad guys with swordsเขาต่อสู้กับกองทัพ อย่างรวดเร็ว เจ้าคนชั่วกว่า 100 คนกับดาบ Aladdin (1992)
Rickem, rockem, rackem, rake--stick that sword into that snake!พ่อเสือผู้หญิง แทงดาบนั่นในตัวงูเลย Aladdin (1992)
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
He wants us... to send our finest swordsman... to do battle with him, preferably...เขาอยากให้เราส่งเขา ไปให้นักดาบที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประลองกับเขา Don Juan DeMarco (1994)
My father, understanding that manhood was nearly upon me, began to teach me how to use my sword.พ่อผมเข้าใจว่าผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม ท่านเริ่มสอนวิธีใช้ดาบ Don Juan DeMarco (1994)
So a lot of sword fighting went on when you were growing up?มีการดวลดาบกันมากเลยใช่ไหม กว่าคุณจะโตขึ้นมาเนี่ย Don Juan DeMarco (1994)
He's got a sword and a mask and...และเขามีดาบ และหน้ากากและ Don Juan DeMarco (1994)
My sword.ดาบฉัน Don Juan DeMarco (1994)
Where is my sword?ดาบฉันอยู่ไหน Don Juan DeMarco (1994)
And so it was that my father... the great swordsman Don Antonio... died in my mother's arms... as our tears fell upon him.และนี่แหละคือพ่อของผม นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ ดอนอันโตนิโย ตายในอ้อมแขนแม่ผม Don Juan DeMarco (1994)
That can be our private password when we meet each other again.มันจะเป็นรหัสลับของเราสองคน เวลาที่เราเจอกันอีก. Ghost in the Shell (1995)
Now we know that some problems cannot be solved with a sword.แล้วเรารู้ว่าบางปัญหาใช้ดาบแก้ไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
When I became a Musketeer, I was told that each time I drew my sword...เมื่อเข้ามาเป็นทหารเสือ ข้าถูกสอนว่า ชักดาบแต่ละครั้ง The Man in the Iron Mask (1998)
-My sword is bent. -lt'll be all right.ดาบข้างอหมดแล้ว ไม่หรอกค่ะท่าน The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swordAll who take up the sword will perish by the sword.
swordA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
swordArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
swordA samurai in the Edo Era carried two swords.
sword"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
swordDo not resort to the sword but appeal to reason.
swordGive the password.
swordHe did the crossword with ease.
swordHe exchanged a plough for a sword.
swordHe hammered steel into a sword.
swordHe has swords and purse.
swordHe is involved in working out a crossword puzzle.
swordHe was killed with a sword.
swordIn the days of the knights they wore shields to protect them from sword fight wounds.
swordNow that people can steal passwords, illegal impersonation is becoming a serious problem.
sword"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."
swordRun one's enemy through with a sword.
swordTheir swords clashed.
swordThe passwords were easy to figure out.
swordThe pen is mightier than the sword. [Proverb]
swordThe present password is "eosdigital".
swordThe sentry demanded the password from everyone.
swordThe soldiers were marching with their swords shining.
swordThis carving knife ... it's one made by a famous swordsmith.
swordThis sword has a strange history.
swordWe easily figured out the password.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ[V] draw one's sword, Example: เขาชักดาบปราดออกมา ทำเอาทุกคนหลบวูบกันเลย, Thai definition: ดึงดาบออกจากฝัก
เล่ม[CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนังสือได้มากว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: ลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม หรือใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือ
แวง[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
ต่อตี[V] fight with, See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon, Syn. เข้าตี, ต่อสู้, ปะทะ, Ant. ล่าถอย, Example: ข้าศึกต่อตีเข้ามาถึงหน้าค่าย, Thai definition: ต่อสู้ประจัญหน้า
รหัสผ่าน[N] password, See also: pass code, watchword, Example: การใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ต้องใช้รหัสผ่านก่อน ซึ่งจะถูกควบคุมและจัดการ โดยผู้จัดการสำนักงาน
ปริศนาอักษรไขว้[N] crossword puzzle, Example: เกมปริศนาอักษรไขว้ที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันมาจากเกมอักษรไขว้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดของอาเธอร์ วีนน์, Count unit: ชุด, Thai definition: ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคำลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ช่องละ 1 อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน
กระบี่[N] sword, Syn. ดาบ, Example: ดาบและกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของนักรบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดรูปดาบ มีฝัก ที่ด้ามถือมีโกร่ง
กระบี่กระบอง[N] swordplay (for self-defence and physical training), See also: contest with swords, clubs or other weapons, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบอง
กั้นหยั่น[N] two edged sword, See also: two edged Chinese dagger, Example: เขาเหน็บกั้นหยั่นไว้ที่เอว, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: มีดสองคมปลายแหลม
ดาบ[N] sword, See also: sabre, saber, Syn. กระบี่, พระแสง, Example: อัศวินในสมัยก่อนนิยมประลองดาบกันบนหลังม้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มักใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันแทง
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)
อักษรไขว้[N] crossword puzzle, Syn. อักษรปริศนา
อักษรปริศนา[N] crossword puzzle, Syn. อักษรไขว้
กุญแจรหัส[N] key code, See also: code for access, password, Thai definition: สมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
ชักดาบ[v.] (chak dāp) EN: draw one' s sword   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   
กั้นหยั่น[n.] (kanyan) EN: two edged sword   
คำสัญญาณ[n.] (kham sanyān) EN: password   FR: mot de passe [m]
กระบี่[n.] (krabī) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
ผีเสื้อหางดาบลายขีด[n. exp.] (phīseūa hāng dāp lāi khīt) EN: Chain Swordtail   
ผีเสื้อหางดาบภูเขา [n. exp.] (phīseūa hāng dāp phūkhao) EN: Fourbar Swordtail   
ผีเสื้อหางดาบธรรมดา[n. exp.] (phīseūa hāng dāp thammadā) EN: Fivebar Swordtail   
เพลงดาบ[n. exp.] (phlēng dāp) EN: set of sword fighting tactics   
ปลายหอกปลายดาบ[n. exp.] (plāi høk plāi dāp) EN: point of a sword   FR: pointe de l'épée [f]
ปริศนาอักษรไขว้[n.] (pritsanā-aksønkhwai) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
รหัส[n.] (rahat) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word   FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]
รหัสลับ[n. exp.] (rahat lap) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher   FR: code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f]
รหัสผ่าน[n. exp.] (rahat phān) EN: password   FR: mot de passe [m]
ร่อนดาบ[v. exp.] (rǿn dāp) EN: throw a sword ; toss a sword   
แสง[n.] (saēng) EN: weapon ; arms ; swords   FR: arme [m] ; armement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWORD    S AO1 R D
SWORDS    S AO1 R D Z
TIPSWORD    T IH1 P S AO2 R D
PASSWORD    P AE1 S W ER2 D
SWORDPLAY    S AO1 R D P L EY2
SWORDLIKE    S AO1 R D L AY2 K
SWORDFISH    S AO1 R D F IH2 SH
PASSWORDS    P AE1 S W ER2 D Z
CROSSWORD    K R AO1 S W ER2 D
CROSSWORDS    K R AO1 S W ER2 D Z
SWORDPLAYS    S AO1 R D P L EY2 Z
BROADSWORD    B R AO1 D S AO2 R D
SWORDFISH'S    S AO1 R D F IH2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sword    (n) (s oo1 d)
swords    (n) (s oo1 d z)
password    (n) (p aa1 s w @@ d)
backsword    (n) (b a1 k s oo d)
crossword    (n) (k r o1 s w @@ d)
passwords    (n) (p aa1 s w @@ d z)
sword-cut    (n) - (s oo1 d - k uh t)
swordfish    (n) (s oo1 d f i sh)
swordplay    (n) (s oo1 d p l ei)
swordsman    (n) (s oo1 d z m @ n)
swordsmen    (n) (s oo1 d z m @ n)
backswords    (n) (b a1 k s oo d z)
crosswords    (n) (k r o1 s w @@ d z)
sword-cane    (n) - (s oo1 d - k ei n)
sword-cuts    (n) - (s oo1 d - k uh t s)
swordstick    (n) (s oo1 d s t i k)
sword-canes    (n) - (s oo1 d - k ei n z)
sword-dance    (n) - (s oo1 d - d aa n s)
swordfishes    (n) (s oo1 d f i sh i z)
swordsticks    (n) (s oo1 d s t i k s)
sword-dances    (n) - (s oo1 d - d aa n s i z)
swordsmanship    (n) (s oo1 d z m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antennenschwert {n}antenna sword [Add to Longdo]
Degen {m}sword [Add to Longdo]
Erkennungswort {n}; Kennwort {n}password [Add to Longdo]
Fechten {n}swordplay [Add to Longdo]
Fechter {m} | Fechter {pl}swordsman | swordsmen [Add to Longdo]
Fechtkunst {f}swordsmanship [Add to Longdo]
Kennwort {n} | Kennwörter {pl}password | passwords [Add to Longdo]
Kreuzworträtsel {n} | Kreuzworträtsel {pl}crossword; crossword puzzle | crossword puzzles [Add to Longdo]
Mundblech {n}scabbard slide; sword slide [Add to Longdo]
Parole {f}; Kennwort {n}password; watchword [Add to Longdo]
Passwort {n} | Passwörter {pl}password | passwords [Add to Longdo]
Passwortschutz {m}password protection [Add to Longdo]
Schimpfwort {n}cussword; cuss [Add to Longdo]
Schwert {n}; Säbel {m} | Schwerter {pl}sword | swords [Add to Longdo]
Stockdegen {m}swordcane [Add to Longdo]
Webschwert {n}weaving sword [Add to Longdo]
Ein scharfes Schwert schneidet sehr, eine scharfe Zunge noch viel mehr.The tongue is sharper than any sword. [Add to Longdo]
Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert.Beauty is power, a smile is its sword. [Add to Longdo]
Schwertfisch {m} [zool.] | Schwertfische {pl}swordfish; sword fish | swordfishes [Add to Longdo]
Schwertträger {m} (Xiphophorus helleri) [zool.]swordtail [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Herzblättriger Wasserwegerich {m} (Echinodorus cordifolius)radican sword [Add to Longdo]
Neuseeländische Graspflanze {f} (Lilaeopsis novae-zelandiae)micro sword [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
ちゃんばら;チャンバラ[, chanbara ; chanbara] (n) sword fight [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
クロスワード[, kurosuwa-do] (n) crossword; (P) [Add to Longdo]
クロスワードパズル[, kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle [Add to Longdo]
スベタ[, subeta] (n) sword (por [Add to Longdo]
ソード[, so-do] (n) sword [Add to Longdo]
ソードテール[, so-dote-ru] (n) swordtail (Xiphophorus helleri) [Add to Longdo]
チンクエディア;チンクエデア[, chinkuedeia ; chinkuedea] (n) cinquedea (Italian short sword) [Add to Longdo]
ツヴァイハンダー[, tsuvaihanda-] (n) two-handed sword (ger [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
パスワード[, pasuwa-do] (n) {comp} (computer) password; (P) [Add to Longdo]
パスワードエントリ[, pasuwa-doentori] (n) {comp} password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[, pasuwa-dofairu] (n) {comp} password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) {comp} password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいげん, pasuwa-do seigen] (n) {comp} password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) {comp} password protection [Add to Longdo]
ペンは剣よりも強し[ペンはけんよりもつよし, pen hakenyorimotsuyoshi] (exp) the pen is mightier than the sword [Add to Longdo]
ワンタイムパスワード[, wantaimupasuwa-do] (n) {comp} ontime password [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n,adj-no) code; password; cipher; (P) [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗証[あんしょう, anshou] (n) code; cipher; password [Add to Longdo]
暗証化[あんしょうか, anshouka] (n,vs) encryption; coding; password [Add to Longdo]
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] (n) personal identification number; PIN; password number [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
一口の剣[いっこうのけん, ikkounoken] (n) a sword [Add to Longdo]
一太刀[ひとたち, hitotachi] (n) stroke of sword [Add to Longdo]
一刀[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke [Add to Longdo]
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
横たえる[よこたえる, yokotaeru] (v1,vt) (1) to lay down; (2) to wear (a sword, etc.) at one's side [Add to Longdo]
横手[よこて(P);よこで, yokote (P); yokode] (n,adj-no) (1) side; beside; (2) feature of a sword blade; (P) [Add to Longdo]
下げ緒七術[さげおななじゅつ, sageonanajutsu] (n) seven techniques using a ninja sword [Add to Longdo]
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot [Add to Longdo]
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
快刀[かいとう, kaitou] (n) (literary) sharp sword [Add to Longdo]
梶木;旗魚[かじき, kajiki] (n) (uk) marlin; swordfish; spearfish; sailfish [Add to Longdo]
活人剣[かつじんけん;かつにんけん, katsujinken ; katsuninken] (n) life-saving sword (a killing sword may be a sword of life depending on how it is used) [Add to Longdo]
巻藁;巻き藁[まきわら, makiwara] (n) straw post for training sword strikes, karate punches and arrow hits [Add to Longdo]
眼梶木;眼旗魚[めかじき;メカジキ, mekajiki ; mekajiki] (n) (uk) swordfish (Xiphias gladius); broadbill [Add to Longdo]
旗魚座;かじき座;梶木座(iK)[かじきざ, kajikiza] (n) (See ドラド・3) (constellation) Dorado; Goldfish; Swordfish [Add to Longdo]
機密保護[きみつほご, kimitsuhogo] (n) {comp} security (e.g. data, password, etc.) [Add to Longdo]
儀刀[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
儀礼刀[ぎれいとう, gireitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] (double-edged) sword, #1,176 [Add to Longdo]
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number, #4,491 [Add to Longdo]
交锋[jiāo fēng, ㄐㄧㄠ ㄈㄥ, / ] to cross swords; to have a confrontation (with sb), #10,257 [Add to Longdo]
通行证[tōng xíng zhèng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] a pass (authorization through a checkpoint); a laissez-passer or safe conduct; to authenticate; to confirm name and password on a website; fig. a condition giving access to benefits (e.g. a diploma as a pass to a career), #14,417 [Add to Longdo]
宝剑[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] a double-edged sword, #15,927 [Add to Longdo]
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, ] broadsword; large knife; machete, #22,123 [Add to Longdo]
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry), #24,536 [Add to Longdo]
利剑[lì jiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] sharp sword, #27,753 [Add to Longdo]
钢刀[gāng dāo, ㄍㄤ ㄉㄠ, / ] steel knife; sword, #39,129 [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn, #41,450 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, / ] sword, #43,852 [Add to Longdo]
马刀[mǎ dāo, ㄇㄚˇ ㄉㄠ, / ] a saber; cavalry sword, #46,142 [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, / ] steel sword, #48,593 [Add to Longdo]
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] fight a battle of words; cross verbal swords, #55,940 [Add to Longdo]
文武双全[wén wǔ shuāng quán, ㄨㄣˊ ˇ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] well versed in letters and military technology (成语 saw); fine scholar and soldier; master of pen and sword, #58,422 [Add to Longdo]
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill, #59,905 [Add to Longdo]
兵不血刃[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory, #60,966 [Add to Longdo]
快刀斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot, #65,612 [Add to Longdo]
白刃[bái rèn, ㄅㄞˊ ㄖㄣˋ, ] naked sword, #66,526 [Add to Longdo]
口蜜腹剑[kǒu mì fù jiàn, ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. honeyed words, a sword in the belly (成语 saw); fig. hypocritical and murderous, #72,065 [Add to Longdo]
大刀会[dà dāo huì, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion, #108,351 [Add to Longdo]
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances, #108,584 [Add to Longdo]
箭鱼[jiàn yú, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] swordfish, #133,919 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] surname Tan; knob on a sword-handle, #159,531 [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill, #178,475 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] a sword. potter's clay. to gather, #197,927 [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] point of a sword, #560,844 [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
太极剑[tài jí jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] a kind of traditional Chinese sword-play [Add to Longdo]
忘记密码[wàng jì mì mǎ, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] forgotten password? [Add to Longdo]
快刀断乱麻[kuài dāo duàn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]
日本刀[Rì běn dāo, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄠ, ] Japanese sword; katana [Add to Longdo]
木剑[mù jiàn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] wooden sword [Add to Longdo]
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position [Add to Longdo]
纵横字谜[zòng héng zì mí, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄗˋ ㄇㄧˊ, / ] crossword [Add to Longdo]
重文轻武[zhòng wén qīng wǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄥ ˇ, / ] to value letters and belittle arms (成语 saw); to stress civil matters and neglect the military; to prefer the pen to the sword [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number [Add to Longdo]
合言葉[あいことば, aikotoba] password [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
電源投入時パスワード[でんげんとうにゅうじパスワード, dengentounyuuji pasuwa-do] power-on password [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sword \Sword\ (s[=o]rd), n. [OE. swerd, AS. sweord; akin to
   OFries. swerd, swird, D. zwaard, OS. swerd, OHG. swert, G.
   schwert, Icel. sver[eth], Sw. sv[aum]rd, Dan. svaerd; of
   uncertain origin.]
   1. An offensive weapon, having a long and usually
    sharp-pointed blade with a cutting edge or edges. It is
    the general term, including the small sword, rapier,
    saber, scimiter, and many other varieties.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the emblem of judicial vengeance or punishment, or
    of authority and power.
    [1913 Webster]
 
       He [the ruler] beareth not the sword in vain. --Rom.
                          xiii. 4.
    [1913 Webster]
 
       She quits the balance, and resigns the sword.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Destruction by the sword, or in battle; war; dissension.
    [1913 Webster]
 
       I came not to send peace, but a sword. --Matt. x.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   4. The military power of a country.
    [1913 Webster]
 
       He hath no more authority over the sword than over
       the law.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Weaving) One of the end bars by which the lay of a hand
    loom is suspended.
    [1913 Webster]
 
   {Sword arm}, the right arm.
 
   {Sword bayonet}, a bayonet shaped somewhat like a sword, and
    which can be used as a sword.
 
   {Sword bearer}, one who carries his master's sword; an
    officer in London who carries a sword before the lord
    mayor when he goes abroad.
 
   {Sword belt}, a belt by which a sword is suspended, and borne
    at the side.
 
   {Sword blade}, the blade, or cutting part, of a sword.
 
   {Sword cane}, a cane which conceals the blade of a sword or
    dagger, as in a sheath.
 
   {Sword dance}.
    (a) A dance in which swords are brandished and clashed
      together by the male dancers. --Sir W. Scott.
    (b) A dance performed over swords laid on the ground, but
      without touching them.
 
   {Sword fight}, fencing; a combat or trial of skill with
    swords; swordplay.
 
   {Sword grass}. (Bot.) See {Gladen}.
 
   {Sword knot}, a ribbon tied to the hilt of a sword.
 
   {Sword law}, government by the sword, or by force; violence.
    --Milton.
 
   {Sword lily}. (Bot.) See {Gladiolus}.
 
   {Sword mat} (Naut.), a mat closely woven of yarns; -- so
    called from a wooden implement used in its manufacture.
 
   {Sword shrimp} (Zool.), a European shrimp ({Pasiphaea
    sivado}) having a very thin, compressed body.
 
   {Sword stick}, a sword cane.
 
   {To measure swords with one}. See under {Measure}, v. t.
 
   {To put to the sword}. See under {Put}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top