ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鋏-, *鋏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はさみ, hasami] (n) กรรไกร

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);剪刀[はさみ(P);ハサミ, hasami (P); hasami] (n) (uk) scissors; tongs; (P) [Add to Longdo]
;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]
[はさむ, hasamu] (v5m,vt) to cut off [Add to Longdo]
[きょうかく, kyoukaku] (n) chelicera [Add to Longdo]
角亜門[きょうかくあもん, kyoukakuamon] (n) Chelicerata (suborder comprising arachnids, sea spiders, and horseshoe crabs) [Add to Longdo]
角類[きょうかくるい, kyoukakurui] (n) Chelicerata; chelicerates [Add to Longdo]
虫;挟み虫[はさみむし;ハサミムシ, hasamimushi ; hasamimushi] (n) (uk) earwig [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cut myself with the shears.[JA] で切ってしまいました Protect the Coven (2014)
Cut with scissors.[JA] でやられた The Chorus (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top