ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fencer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fencer-, *fencer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fencern. ผู้ล้อมรั้ว, ผู้ฟันดาบ, นักดาบ, ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว, นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง, ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fencer (n) fˈɛnsər (f e1 n s @ r)
fencers (n) fˈɛnsəz (f e1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ,   /  ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing) #20,738 [Add to Longdo]
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ,    /   ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing) #858,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣士[けんし, kenshi] (n) swordsman; swordswoman; fencer; (P) #12,005 [Add to Longdo]
剣客[けんかく;けんきゃく, kenkaku ; kenkyaku] (n) fencer; swordsman #16,329 [Add to Longdo]
剣豪[けんごう, kengou] (n) master fencer [Add to Longdo]
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fencer \Fen"cer\, n.
   One who fences; one who teaches or practices the art of
   fencing with sword or foil.
   [1913 Webster]
 
      As blunt as the fencer's foils.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fencer
   n 1: someone skilled at fencing [syn: {fencer}, {swordsman}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top