ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -證-, *證*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[證, zhèng, ㄓㄥˋ] to prove, to verify; certificate, proof
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  登 (dēng ㄉㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,348

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge, #727 [Add to Longdo]
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of, #1,117 [Add to Longdo]
证券[zhèng quàn, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] (financial) securities; negotiable securities, #1,266 [Add to Longdo]
证实[zhèng shí, ㄓㄥˋ ㄕˊ, / ] to confirm (sth to be true); to verify, #2,484 [Add to Longdo]
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony, #3,020 [Add to Longdo]
认证[rèn zhèng, ㄖㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to authenticate; to approve, #3,823 [Add to Longdo]
身份证[shēn fèn zhèng, ㄕㄣ ㄈㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] ID card; proof of identity, #4,224 [Add to Longdo]
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate, #4,305 [Add to Longdo]
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's okay with me like I told ya, providing that kid of yours is put to work.[CN] 像我曾跟你說的,我都沒問題 只要你保你的孩子去工作 Applause (1929)
But very few remember today the great battles of Sekigahara and Osaka.[JA] もはゃ関ヶ嵐 突の痺を 知る者は少ななつた Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Come on, let's go in and talk to her. I bet I can make her see it our way.[CN] 來,讓我們進去告訴她 我保她可以跟我們一起生活 Applause (1929)
You're just in time to witness the signing of the Peace Treaty.[CN] 你真是及時見了"和平條約"的簽署 Applause (1929)
But what you are proposing is falsification of the evidence.[CN] 但是現在你所打算的, 是準備做偽. Grand Hotel (1932)
I promise.[CN] 我保 Graduation (2013)
Nothing will befall your father. I'll watch over him.[CN] 你父親不會發生任何意外 我保 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'll show the dirty little...[CN] 我會明你下流的... ... Applause (1929)
You cannot give no testimony.[CN] 你不用作的. Grand Hotel (1932)
What proof do you have?[JA] その話, 信ずる據(しょうこ)は? Princess Mononoke (1997)
I love birds! Don't worry. No bird shall be caught.[CN] 安妮 別害怕 我向你保 今天一直鳥也不打 Les Visiteurs du Soir (1942)
I assure you, they're very funny.[CN] 看著他們 我向你保 他們非常滑稽 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top