ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watchword

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watchword-, *watchword*, watchwor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watchword(n) รหัสผ่าน, See also: คำรหัส, คำสัญญาณ, Syn. countersign, password

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watchword(วอชฺ'เวิร์ด) n. คำรหัส, คำสัญญาณ, คำขวัญ, คติพจน์, Syn. slogan

English-Thai: Nontri Dictionary
watchword(n) คำสัญญาณ, หลักสำคัญ, คำรหัส, คำขวัญ, คติพจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
watchwordคำเตือนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
password(n) a secret word or phrase known only to a restricted group, Syn. parole, countersign, word, watchword

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Watchword

n. 1. A word given to sentinels, and to such as have occasion to visit the guards, used as a signal by which a friend is known from an enemy, or a person who has a right to pass the watch from one who has not; a countersign; a password. [ 1913 Webster ]

2. A sentiment or motto; esp., one used as a rallying cry or a signal for action. [ 1913 Webster ]

Nor deal in watchwords overmuch. Tennyson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a watchword flag on a WikiLeaks document.มีธงคำขวัญว่า ในเอกสาร WikiLeaks. RED 2 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[khamkhwan] (n) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech  FR: slogan [ m ] ; devise [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
watchword
watchwords

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watchword
watchwords

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennwort { n } | Kennwörter { pl }watchword | watchwords [Add to Longdo]
Losung { f } | Losungen { pl }watchword | watchwords [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合言葉(P);合い言葉;合い詞[あいことば, aikotoba] (n) password; watchword; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top