Search result for

ดาบ

(52 entries)
(0.0804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาบ-, *ดาบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบ    [N] sword, See also: sabre, saber, Syn. กระบี่, พระแสง, Example: อัศวินในสมัยก่อนนิยมประลองดาบกันบนหลังม้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มักใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันแทง
ดาบ    [N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ดาบสองคม    [N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)
ดาบปลายปืน    [N] bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาบน. อาวุธชนิดหนึ่งใช้ฟันหรือแทง ทำด้วยเหล็ก ลักษณะแบนยาวและแคบ สันแอ่นปลายงอนเล็กน้อย มีคมข้างเดียว โคนใบดาบมีกั่นสอดติดกับด้าม.
ดาบน. ชื่อปลาทะเลที่มีลำตัวเรียวยาว แบนข้าง สีเทาเงิน เช่น ดาบเงิน ดาบลาว.
ดาบดู ท้องพลุ.
ดาบปลายปืนน. ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายกระบอกปืน.
ดาบลาวน. ชื่อปลาทะเลชนิด Chirocentrus dorab (Forsskål) และชนิด C. nudus Swainson ในวงศ์ Chirocentridae ปากเชิดขึ้น มีฟันแหลมคมมาก ลำตัวยาว แบนข้าง ท้องเป็นสันแหลม แนวสันหลังและสันท้องตรงเกือบขนานกัน ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหาง ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก เกล็ดเล็กและบาง ด้านหลังลำตัวสีนํ้าเงิน ด้านข้างและท้องสีขาวเงิน, ดาบ ก็เรียก.
ดาบ(-บด) น. ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส, ฤษี, ในบทกลอนใช้ว่า ดาวบส ก็มี เช่น ไปแต่งองค์ทรงไม้เท้าของดาวบส (อภัย).
ดาบสองคมน. สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ.
ดาบสินี(-บดสินี) น. หญิงผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส.
ดาบเงินน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในวงศ์ Trichiuridae ได้แก่ ชนิด Trichiurus lepturus Linn. ซึ่งชุกชุมที่สุด ชนิด Tentoriceps cristatus (Klunzinger), Eupleurogrammus muticus (Gray) และ Lepturacanthus savala (Cuvier & Valenciennes) ทุกชนิดมีลักษณะคล้ายกันมาก คือมีหัวแหลมลาดตํ่าไปข้างหน้า ปลายปากล่างยื่น ฟันคมแข็งแรง ตัวยาวมาก แบนข้าง เรียวแหลมเป็นเส้นไปทางหาง แต่ไม่มีครีบหาง ครีบหลังยาวเกือบตลอดแนวสันหลังยกเว้นใกล้หัว ครีบก้นเป็นเพียงแถวของหนามแข็งขนาดเล็กโผล่จากสันท้อง ไม่มีครีบท้องหรือมีแต่เล็กมาก ไม่มีเกล็ด ผิวหนังสีเงินหรือเทา, ดาบ ก็เรียก.
ดาบเชลยน. ดาบชนิดหนึ่ง ใบดาบยาวกว่าปรกติ ไม่จัดอยู่ในทำเนียบดาบทั่วไป มักใช้เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้บนคอช้าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swordsดาบ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet   FR: baïonnette [f]
ดาบ[n.] (dābot) EN: hermit   
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backsword    [N] ดาบไม้, See also: ดาบคมเดียว
bayonet    [N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน
blade    [N] ดาบ, Syn. sword
brand    [N] ดาบ, Syn. sword
broadsword    [N] ดาบใหญ่และใบมีดแบนกว้าง
dagger    [N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
dirk    [N] ดาบยาวที่ชาวสก็อตใช้เป็นอาวุธในสมัยก่อน, Syn. dagger
epee    [N] ดาบปลายแหลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ มีน้ำหนักมากกว่าดาบฟอยล์
falchion    [N] ดาบสั้นซึ่งมีปลายดาบโค้งและแหลมในยุคกลาง, Syn. saber
foil    [N] ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
cutlasn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
darb(ดาบ) n. คนที่เด่นที่สุด,ที่อยู่เหนือสุด
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
falchion(n) ดาบสั้น
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
竹刀[しない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่

German-Thai: Longdo Dictionary
fechten(vi) |ficht, focht, gat gefochten| ฟันดาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Are you satisfied with the result?

Go to Top