Search result for

ต่อสู้

(47 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อสู้-, *ต่อสู้*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อสู้    [V] resist, See also: oppose, fight, Syn. ต่อต้าน, Example: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
ต่อสู้    [V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
ต่อสู้    [V] struggle, See also: strive, Syn. ฝ่าฟัน, ดิ้นรน, Example: ทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่า, Thai definition: พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ต่อสู้    [V] compete, See also: contest, contend, Syn. แข่งขัน, Example: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อสู้ก. สู้เฉพาะหน้า, รบกัน, ตีรันกัน.
ฟัดต่อสู้ เช่น เด็กฟัดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle   FR: combattre ; se battre ; lutter
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai taløt chīwit) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle   

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battle against    [PHRV] ต่อสู้กับ
battle for    [PHRV] ต่อสู้เพื่อ
battle out    [PHRV] ต่อสู้จนจบ
battle over    [PHRV] ต่อสู้กันในเรื่อง
battle with    [PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. struggle with
combat    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
conflict    [VI] ต่อสู้, Syn. fight, struggle
contend    [VI] ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง), ดิ้นรน (เพื่อบางสิ่ง), จัดการ, Syn. compete, vie
contend    [VT] ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง), Syn. compete
clash against    [PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. clash with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight

German-Thai: Longdo Dictionary
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
gegenต่อสู้กับ, ต่อกรกับ เช่น ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?

Go to Top