Search result for

*kg*

(316 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kg, -kg-
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kg[ABBR] กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
backgammon[N] เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน), See also: เกมแบคแกมมอน, Syn. board game
background[N] ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing
background[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ
blackguard[N] ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
kgabbr.kilogram (me) (s)
kg.abbr.keg (s) ,kilogram (s)

English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backgroundฉากหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background noiseสัญญาณรบกวนพื้นหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background processingการประมวลผลส่วนหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EKG, ECG (electrocardiogram)อีเคจี, อีซีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiogram (ECG, EKG)ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีซีจี, อีเคจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ECG, EKG (electrocardiogram)อีซีจี, อีเคจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
workgroupกลุ่มร่วมงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workgroup computingการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มร่วมงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Ginkgoแปะก๊วย [TU Subject Heading]
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
EKG Monitoringติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
EKG Simulatorsเครื่องสร้างสัญญาณหัวใจเทียม [การแพทย์]
Genetic Backgroundพันธุกรรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bankgok Bank (org ) ธนาคารกรุงเทพ
Ginkgo (n) แปะก๊วย
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need a song to be played as background music.ผมอยากได้เพลงที่ใช้ประกอบในงาน City Hunter (2011)
The woman I met's not even in the background anywhere.ผู้หญิงที่ฉันเจอไม่ได้ อยู่ในฉากหลังเลยด้วยซ้ำ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
You, cupcakes, me, business background, us, success.เธอ+คัพเค้กไป ฉัน+ธุรกิจพื้นฐาน Pilot (2011)
She looks pretty, has a good family background, and has potential.เค้าทั้งสวย ครอบครัวก็ดี แถมยังเก่งอีกต่างหาก Dream High (2011)
[Dean Martin's "Mambo Italiano" plays in background]=[เพลง Mambo Italiano ของ Dean Martin]= Proof (2011)
You know, given the precision of the kills, it could be someone with a military background.การฆ่าที่แม่นยำ อาจจะเป็นคนที่มีประวัติทางทหาร Dorado Falls (2011)
No, I don't. I And an EKG. As soon as we get there.ไม่ ฉันไม่ ฉัน... EKG เตรียมให็เร็ว เรากำลังจะไปที่นั่น แซมมี่ Pilot (2011)
Or a law enforcement background?หรือมีประวัติเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย Dorado Falls (2011)
True, but Dolan's background as a Navy Seal, his knowledge of secret missions, plus Capgras syndrome, could result in extreme paranoia.ใช่ แต่จากประวัติ โดแลนเคยเป็นหน่วยจู่โจมของกองทัพเรือ เขารู้เรื่องภารกิจลับ รวมทั้งโรคแคปแกรส อาจทำให้จิตหวาดระแวงรุนแรง เหมือนพายุลูกโตปั่นหัวเขา Dorado Falls (2011)
[Rossi speaking in background][เสียงรอสซี่พูดอยู่ด้านหลัง] Painless (2011)
But then you joined the Glee Club, and became lost, forced to sway in the background.เเต่หลังจากที่เธออยู่กลีคลับ เธอก็เริ่มกลายเป็นผู้สูญเสีย ถูกบังคับให้ยืนโยกเยกอยู่ข้างหลัง I Am Unicorn (2011)
300 agents from all over the world- - CIA, KGB,เจ้าหน้าที่สามร้อยนายจากทั่วโลก Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
One of the KGB's most ruthless spies till the fall of the Soviet Union.หนึ่งในสายลับไร้ความปราณีของเคจีบ พอโซเวียตล่ม Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
And in her desk I found watches, thermometers, EKG's.ในโต๊ะเธอ ฉันพบนาฬิกา เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องกราฟห้วใจ Sparks and Recreation (2011)
Inspired, of course, by the classic Blackglama fur coat ads.แน่นอน ได้แรงบันดาลใจจาก โฆษณาโค้ตขนสัตว์สุดคลาสสิก Blackglama I Am Unicorn (2011)
Rumor has it that Judy Garland- down on her luck and thin as a baby bird- stole her Blackglama mink coat after her photo shoot.มีข่าวลือว่า Judy Garland ซึ่งตกอับ และผอมโซ ขโมยเสื้อนี้ไปหลังถ่ายแบบเสร็จ I Am Unicorn (2011)
Hey, listen, I-I know you wanted to do it in a field of lilacs with Sting playing in the background and all that, but who cares where we are?ฉันรู้นายต้องการทำมันในที่ๆถูกต้อง แต่นั้นแหละ ใครสนกันว่าเราเป็นใคร The First Time (2011)
We widened the range of our background search and got a hit.เราขยายวงค้นหาแล้วเจอที่ตรง Restless (2011)
Run a background check first.ลองตรวจสอบประวัติเบื้องหลังดูก่อน Tekken: Blood Vengeance (2011)
All right, feel free to call me if you have any other background questions.เอาล่ะ โทรหาผมได้ เมื่อคุณอยากจะถามคำถามอื่น Painless (2011)
And our unsub probably has abandonment issues, so look for backgrounds that reflect that.และผู้ต้องสงสัยของเราน่าจะ มีปัญหาจากการถูกทอดทิ้ง ดังนั้นย้อนดูภูมิหลัง ที่สนับสนุนเรื่องนั้น From Childhood's Hour (2011)
That means background checks, limited surveillance, selective face time with family, friends, employers.หมายถึงตรวจสอบประวัติ, จำกัดตัวผู้ต้องสงสัย ออกไปสัมภาษณ์เพื่อน ครอบครัว ที่ทำงาน Semper I (2011)
I cross-referenced Tibbs' answers with his background.ผมลองโยงคำตอบของ ทิบส์ กับประวัติของเค้า Ring Around the Rosie (2011)
I just gave her some basic background. Nothing classified.ผมแค่ให้ข้อมูลพื้นๆกับเธอไปครับ ไม่มีอะไรที่เป็นความลับ Deadline (2011)
I just, uh, finished running background on Faisel.ผมเพิ่งตรวจสอบประวัติ ของไฟเซลเสร็จ Semper I (2011)
Yeah, but there's nothing in Tyson's background that indicates a connection to the Chinese mob.ก็ใช่ แต่ไทสันไม่เคยมีประวัติ เกี่ยวข้องกับพวกมาเฟียมาก่อนเลยนะ Kick the Ballistics (2011)
I'm having a little trouble on the background before that.หาข้อมูลหลังจากนั้นไม่ได้ Lonelyhearts (2011)
Watch the tripod in the background.ดูที่ขาตั้งกล้องนะ Demons (2011)
Sir, you said to check backgrounds.ค่ะ คุณบอกให้ฉัน เช็คประวัติย้อนหลัง From Childhood's Hour (2011)
I'm thinking we have to run a background check on Billy capra, see if any other women have had trouble at his place.ฉันคิดว่าเราต้องตรวจสอบ เบื้องหลังของบิลลี่ แตปรา ลองดูว่ามีผู้หญิงคนไหนที่มีปัญหาที่นี่บ้าง Lonelyhearts (2011)
Do a background check and get back to me.ตรวจสอบประวัติ/nแล้วแจ้งผมด้วย Lonelyhearts (2011)
EKG and a blood panel, make sure nothing's wrong.คลื่นหัวใจและก็เลือด แน่ใจนะว่าปกติดี Murder House (2011)
Foreign background, boring life, a job involving travel-- Spycraft 101.ภูมิหลังเป็นคนต่างชาติ มีชีวิตที่น่าเบื่อ งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สปายคราฟท์ 101 Foe (2011)
He hunts street kids, so he may be from a similar background.เขาออกล่าเด็กข้างถนน ดังนั้นเขาอาจมีพื้นเพที่คล้ายๆกัน There's No Place Like Home (2011)
I'm looking at your results and the good news is your EKG is perfectly normal.ฉันกำลังดูผลตรวจของคุณอยู่\ และข่าวดีก็คือ ผลตรวจคลื่นหัวใจของคุณปรกติ Murder House (2011)
Religious ties, spiritual background, anything.ความเกี่ยวข้องทางศาสนา ประวัติเรื่องวิญญาณ อะไรก็ได้ Epilogue (2011)
When you have better educational background, you have more money in your pocket.เมื่อเธอมีประวัติการศึกษาที่ดี เธอจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋ามาก Miss Ripley (2011)
So I started doing some digging into your background.ผมเลยขุดประวัติคุณขึ้นมาดูหน่อย Putting It Together (2011)
I'll just be over here like the awkward father in the background on Toddlers and Tiaras.เหมือนคุณพ่อตัวประหลาดที่เป็นแบล๊คกราว ในเรื่อง Toddlers and Tiaras And the Reality Check (2011)
She's got great educational background.ประวัติการศึกษาของเธอดีมากเลย Miss Ripley (2011)
I know what it's like to be the one in the background, overshadowed.หนูรู้ว่ามันเป็นยังไงที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้เงาคนอื่น Proof (2011)
Just running background on the tenants in the Queens building.มันก้แค่มีสนามเทนนิส อยู่หลังอาคารที่ควีนส์ Heartbreak Hotel (2011)
All right, guys, call the Sapphire, get some background on Siegel, and look for surveillance cameras or security guards that might have seen something.เอาล่ะ ทุกคน โทร.ไปที่แซฟไฟร์ หาข้อมูลของซีเกิล แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดด้วย Heartbreak Hotel (2011)
'Cause I could not be in the background of another Instagram photo.เพราะฉันไม่อยากเป็นพื้นหลัง ของรูปใน Instagram อีกน่ะสิ And the Reality Check (2011)
I'm running background checks on the other members.ผมกำลังตรวจหารายชื่อที่เหลือ Foe (2011)
Background check shows felony racketeering and assault charges.ถ้าค้นเบื้องหลังดูอาจจะพบคดีข่มขู่ หรือการขู่รีดไถเงิน Heartbreak Hotel (2011)
There's nothing special about you or your background.ผู้หญิงที่ไม่ได้มีทั้งฐานะ, การศึกษา หรือหน้าตา ได้ผู้ชายอย่างฉัน คนอื่นก็อิจฉาเธอทั้งนั้น N/ สำหรับฉันเธอคือจียอนฮยุน และคิมแตฮี Episode #1.15 (2011)
There's nothing special about you or your background.พื้นฐานทางครอบครัว การศึกษา บุคลิก ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่น Episode #1.19 (2011)
Tricking me and doing background searching, and calling in the child.ทำมาเล่ห์เหลี่ยมลับหลังฉัน ตามหาและก็โทรหาลูก Can You Hear My Heart? (2011)
-= Makgeolli:.=มัคกิออลลี: Warrior Baek Dong-soo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kgAn office worker with a college background.
kgFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
kgHe explained the political background of the war on TV.
kgHe has a background in business.
kgHe is always in the background.
kgHe overweighs me by 10 kg.
kgHer dress has white spots on a blue background.
kgHis background parallels of his predecessor.
kgHis humble background parallels that of his predecessor.
kgHis poor educational background was not a bar to his advancement.
kgI know who is in the background.
kgIt is very important to consider the cultural background of the family.
kgLet's get a picture of us with the sea in the background.
kgMovement key to Up! - The BGM changes and the background becomes that of the Demon King's castle.
kgNo cultural background is necessary to understand art.
kgNote the function of the background layers of these graphic designs.
kgPaint the trees against the background of the blue sky.
kgPay will be based on experience and educational background.
kgRed shows up well against a white background.
kgShe always prides herself on her academic background.
kgShe is shy and always remains in the background.
kgStudents often study with music playing in the background, and people working around the house will usually turn on the television or radio to keep them company.
kgThat shows his theoretical background.
kgThe chameleon can take on the colors of its background.
kgThe fact that educated Americans in general no longer share understandable background knowledge is a chief cause of their inability to communicate effectively.
kgThere is a castle in the background of the picture.
kgTracing a renegade's family background, you'll find him the black sheep.
kgWe have many things in common-hobbies, educational background, and so on.
kgWe have many things in common: hobbies, educational backgrounds, for instance.
kgWho is that man in the background of the picture?
kgWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม
ภูมิหลัง[N] background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ความหลัง[N] past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai definition: เรื่องราวในอดีต
พื้นความรู้[N] background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นเดิม[N] background, See also: hometown, Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม, Example: จริงๆ แล้วเขามีพื้นเดิมเป็นชาวนาอยู่ทางอีสาน จึงอดทนต่องานหนักๆ ได้ดี, Thai definition: ความเป็นมาเดิมหรือบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหน้านี้
ฉากหลัง[N] background, Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง, Example: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น, Thai definition: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ฉากหลัง[N] backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai definition: วิวประกอบหลังภาพ
เบื้องหน้าเบื้องหลัง[N] background, See also: inside story, Syn. เบื้องหลัง, Example: นายกฯ เรียกอธิบดีกรมตำรวจเข้าพบ เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีลอบวางระเบิด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ประวัติส่วนตัว[N] background and personal information, Example: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน
ชาติวุฒิ[N] good background, Syn. ชาติกำเนิด, Example: ชีวิตของหล่อนมีเกียรติมีศักดิ์มีศรีทั้งด้วยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิมากยิ่งกว่าเขามาก
กำพืด[N] ancestry, See also: lineage, birth, pedigree, genealogy, descendants, background, Syn. กำเนิด, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, ตระกูล, เชื้อสาย, วงศ์วาน, Example: เขาไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานเพราะเขารู้จักกำพืดของชายคนนั้นดี, Thai definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูล
ความเป็นมา[N] background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai definition: ที่มา
ดวด[N] game similar to backgammon, See also: kind of game played with cowries and dice, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง
ธงพระครุฑพ่าห์[N] Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background, Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับกระบวนพยุหยาตรา
ธงมหาราชใหญ่[N] Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background, See also: Royal standard, Syn. ธงพระครุฑพ่าห์, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงสำหรับพระมหากษัตริย์
เบื้องหลัง[N] background, See also: inside story, behind the scenes, Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง, Example: กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขุนนางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ปูมหลัง[N] background, Syn. ภูมิหลัง, พื้นเพ, Example: แนวคิดของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ด้วยการที่มีปูมหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน, Thai definition: ความเป็นมาแต่เดิมในอดีต
หัวนอนปลายตีน[N] background, See also: origin, family and status, antecedents, Syn. หลักแหล่ง, ที่มา, ภูมิหลัง, Example: เรายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนของเขาดีพอ
วุฒิการศึกษา[N] educational background, Thai definition: คนที่มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาด หรือดูแลความเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai trakūn dī) EN: be of good class origin ; have a good family background   FR: être de bonne famille
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background   
ความเป็นมา[n.] (khwām penmā) EN: background ; history ; story ; development   FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
เหล่ากอ[n.] (laokø) EN: family background   FR: souche [f] ; famille [f]
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background   
พื้นความรู้ [n. exp.] (pheūnkhwāmrū) EN: basic knowledege ; background knowledge ; education   FR: éducation [f]
พื้นหลัง[n.] (pheūn lang) EN: background   FR: arrière-plan [m]
สกา[n.] (sakā) EN: backgammon-like game   FR: jeu de dés [m]
วาฬฟันเขี้ยว[n. exp.] (wān fan khīo) EN: Ginkgo-toothed Beaked Whale   

CMU English Pronouncing Dictionary
KGORI    K AH0 G AO1 R IY0
KGANAKGA    K AH0 G AH0 N AE1 G AH0
MARKGRAF    M AA1 R K G R AH0 F
WORKGROUP    W ER1 K G R UW2 P
BACKGAMMON    B AE1 K G AE2 M AH0 N
BACKGROUND    B AE1 K G R AW2 N D
WORKGROUPS    W ER1 K G R UW2 P S
BACKGROUNDS    B AE1 K G R AW2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kg    (n) (k i1 l @ g r a m z)
KGB    (n) (k ei2 jh ii2 b ii1)
Kgase    (n) (k @ g a1 s ii)
backgammon    (n) (b a1 k g a1 m @ n)
background    (n) (b a1 k g r au n d)
blackguard    (v) (b l a1 g aa d)
backgrounds    (n) (b a1 k g r au n d z)
blackguards    (v) (b l a1 g aa d z)
blackguarded    (v) (b l a1 g aa d i d)
blackguardly    (j) (b l a1 g @ d l ii)
blackguarding    (v) (b l a1 g aa d i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kgawhie[เคโชคี่] ข้าวจี่
See also: S. ---------, A. ---------, R. ---------
Markgraf"มาร์คกราฟ" เป็นบรรดาศักดิ์เยอรมัน เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ "มาร์ควิส" ของอังกฤษ
See also: S. Margrave, Marquess, Marquis, R. Landgraf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahme {f}; Verminderung {f}; Minderung {f}; Verringerung {f}; Rückgang {m}decrease [Add to Longdo]
Backgammon {n}backgammon [Add to Longdo]
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung {f}; Rückgängigmachung {f} | Aufhebungen {pl}; Außerkraftsetzungen {pl}; Rückgängigmachungen {pl}annulment | annulments [Add to Longdo]
Antizyklone {f}; Hochdruckgebiet {n}; Hochdruck {m} [meteo.]anticyclone [Add to Longdo]
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear [Add to Longdo]
Backslash {m}; zurückgelehnter Schrägstrichbackslash [Add to Longdo]
Band {f}; Musikgruppe {f}; Musikkapelle {f}; Kapelle {f} | Bands {pl}; Musikgruppen {pl}band | bands [Add to Longdo]
Bankgarantie {f}bank guarantee; banker's guarantee [Add to Longdo]
Bankgebühren {pl}bank charges [Add to Longdo]
Bankgeheimnis {n}confidentiality in banking [Add to Longdo]
Bankguthaben {n}bank balance; cash in bank [Add to Longdo]
Begleitmusik {f}; Musikuntermalung {f}background music [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Bildfunkgerät {n}facsimile apparatus [Add to Longdo]
Blankglühen {n}bright annealing [Add to Longdo]
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl}thanksgiving prayer | thanksgiving prayers [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Epithel {n}; Deckgewebe {n} [anat.] | Epithele {pl}epithelium | epitheliums [Add to Longdo]
Druckguss {m}; Druckgießen {n} | Zink-Druckguss mhigh pressure die casting; die casting | zinc die casting [Add to Longdo]
Druckgussform {f}die [Add to Longdo]
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery [Add to Longdo]
Energierückgewinnung {f}energy recovery; energy recuperation [Add to Longdo]
Funkgerät {n}mobile radio [Add to Longdo]
Flak {f}; Flakgeschütz {n} [mil.]anti-aircraft gun [Add to Longdo]
Fluss {m} | Flüsse {pl} | rückgebaute Flüsse | staugeregelter Fluss | stauregulierter Fluss | verzweigter Flussriver | rivers | reconverted rivers | regulated river | impounded river | braided river [Add to Longdo]
Funkgerät {n}; Sprechfunkgerät {n}radio set; walkie-talkie [Add to Longdo]
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background [Add to Longdo]
Gelage {n}; Trinkgelage {n} | Gelagen {pl}wassail | wassails [Add to Longdo]
Gitter {n}; Gitterrost {n}; Abdeckgitter {n}; Abdeckrost {n}grating [Add to Longdo]
Glas {n} (Stoff; Trinkgefäß) | Gläser {pl} | ein Glas Wasserglass | glasses | a glass of water [Add to Longdo]
Gelenkgriff {m} (für Schraubenschlüssel)flex handle [Add to Longdo]
Geräuschkulisse {f}background noise [Add to Longdo]
Grundwasserrückgang {m}groundwater recession [Add to Longdo]
Hintergrund {m} | Hintergründe {pl}background | backgrounds [Add to Longdo]
Hochdruckgebiet {n}high-pressure area [Add to Longdo]
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen [Add to Longdo]
Hintergrundgeräusch {n}; Störgeräusch {m}background noise [Add to Longdo]
Hintergrundinformation {f}background information [Add to Longdo]
Hintergrundfarbe {f}background color [Add to Longdo]
Hintergrundprogramm {n}background program [Add to Longdo]
Hintergrundverarbeitung {f}background processing [Add to Longdo]
Jauchengrube {f}; Jauchegrube {f}; Senkgrube {f}; Latrine {f}; Kloake {f}cesspool; cesspit [Add to Longdo]
Kalkgebirge {n}limestone mountains [Add to Longdo]
Kalkgrube {f}lime pit [Add to Longdo]
Knackgeräusch {n}; Knallgeräusch {n} | Knackgeräusche {pl}; Knallgeräusche {pl}pop | pops [Add to Longdo]
Kauf mit Rückgaberechtsale or return [Add to Longdo]
Kinderschreck {m}; Schreckgespenst {n} | Kinderschrecke {pl}; Schreckgespenster {pl}bugbear | bugbears [Add to Longdo]
Landzurückgezogenheit {f}rustication [Add to Longdo]
Kursrückgang {m}decline in prices [Add to Longdo]
Musikuntermalung {f}; Untermalung {f}background music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
イチョウ科[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
バックギャモン[, bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]
バックグラウンド[, bakkuguraundo] (n) background; (P) [Add to Longdo]
バックグラウンドサウンド[, bakkuguraundosaundo] (n) {comp} background sound [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[, bakkuguraundojobu] (n) {comp} background job [Add to Longdo]
バックグラウンドミュージック[, bakkuguraundomyu-jikku] (n) background music [Add to Longdo]
バックグラウンド印刷[バックグラウンドいんさつ, bakkuguraundo insatsu] (n) {comp} background printing [Add to Longdo]
バックグラウンド放射線[バックグラウンドほうしゃせん, bakkuguraundo houshasen] (n) background radiation [Add to Longdo]
バックグランド[, bakkugurando] (n) {comp} background [Add to Longdo]
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P) [Add to Longdo]
バックミュージック[, bakkumyu-jikku] (n) background music (wasei [Add to Longdo]
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background [Add to Longdo]
ピクル[, pikuru] (n) picul (Asian unit of weight, approx. 60 kg) [Add to Longdo]
マッコリ[, makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage) [Add to Longdo]
ワークグループ[, wa-kuguru-pu] (n) {comp} workgroup [Add to Longdo]
ワークグループネットワーク[, wa-kuguru-punettowa-ku] (n) {comp} workgroup network [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]
陰(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) [Add to Longdo]
宇宙背景放射[うちゅうはいけいほうしゃ, uchuuhaikeihousha] (n) cosmic background radiation [Add to Longdo]
影が薄い[かげがうすい, kagegausui] (exp) (See 影の薄い) in the background; not standing out [Add to Longdo]
映り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare [Add to Longdo]
縁の下[えんのした, ennoshita] (n) under the floor; out of sight; in background [Add to Longdo]
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view [Add to Longdo]
家庭環境[かていかんきょう, kateikankyou] (n) one's family (home) background (environment) [Add to Longdo]
学歴[がくれき, gakureki] (n) academic background; (P) [Add to Longdo]
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background) [Add to Longdo]
学歴偏重[がくれきへんちょう, gakurekihenchou] (n) overstressing academic background [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) (1) kan (obs. unit of weight, approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (2) kan (obs. unit of currency); (ctr) (3) pieces of sushi; (P) [Add to Longdo]
貫目[かんめ, kanme] (n) unit of weight, approx. 3.75 kg [Add to Longdo]
金銀泥絵[きんぎんでいえ, kingindeie] (n) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background) [Add to Longdo]
銀杏[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 銀杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
銀地[ぎんじ, ginji] (n) silvery background [Add to Longdo]
後景[こうけい, koukei] (n) background; setting [Add to Longdo]
氏素性;氏素姓[うじすじょう, ujisujou] (n) (a person's) family background; lineage [Add to Longdo]
時代考証[じだいこうしょう, jidaikoushou] (n) background research; research into the period [Add to Longdo]
重量エネルギー密度[じゅうりょうエネルギーみつど, juuryou enerugi-mitsudo] (n) specific energy (Wh; kg) [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
出力荷重比[しゅつりょくかじゅうひ, shutsuryokukajuuhi] (n) specific power (W; kg) [Add to Longdo]
心電計[しんでんけい, shindenkei] (n) electrocardiograph; ECG; EKG [Add to Longdo]
心電図[しんでんず, shindenzu] (n) electro-cardiogram; ECG; EKG [Add to Longdo]
身元(P);身許[みもと, mimoto] (n) person's identity; ID; past; background; (P) [Add to Longdo]
身元確認[みもとかくにん, mimotokakunin] (n) ID; person's identity; checking background [Add to Longdo]
身元調査[みもとちょうさ, mimotochousa] (n) (col) identity or background check (often to see if someone is a burakumin) [Add to Longdo]
身辺調査[しんぺんちょうさ, shinpenchousa] (n) (personal) background check [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background [Add to Longdo]
克格勃[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, ] KGB (Soviet secret police) [Add to Longdo]
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, ] family background; class origin [Add to Longdo]
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部 [Add to Longdo]
功底[gōng dǐ, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˇ, ] having good foundational training; a solid background [Add to Longdo]
回良玉[Huí Liáng yù, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄧㄤˊ ㄩˋ, ] Hui Liangyu (1944-) PRC Hui national career politician from Guilin, background in economics, politburo member from 2002, deputy chair of State Council from 2003 [Add to Longdo]
国际见闻[guó jì jiàn wén, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] International Background Knowledge [Add to Longdo]
天然本地[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, ] natural background [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] a bag which holds 30 pecks (i.e. approx 3 kg dry measure) [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] a picul (100 catties, 50 kg.); two buckets full [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg [Add to Longdo]
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, ] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play) [Add to Longdo]
普京[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000 [Add to Longdo]
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, / ] education for everyone, irrespective of background [Add to Longdo]
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ, ] background [Add to Longdo]
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] background count [Add to Longdo]
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] background investigation [Add to Longdo]
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] background radiation [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage) [Add to Longdo]
白果[bái guǒ, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄛˇ, ] ginkgo [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop [Add to Longdo]
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, / ] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition [Add to Longdo]
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree [Add to Longdo]
双陆棋[shuāng lù qí, ㄕㄨㄤ ㄌㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] backgammon [Add to Longdo]
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, / ] background knowledge; prerequisite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
ワークグループ[わーくぐるーぷ, wa-kuguru-pu] workgroup [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
引退[いんたい, intai] Ruhestand, Zurueckgezogenheit [Add to Longdo]
弱腰[よわごし, yowagoshi] ohne_Rueckgrad, -feige [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] zurueckgeben, zuruecksenden;, sich_uebergeben [Add to Longdo]
約三キロ[やくさんきろ, yakusankiro] ungefaehr 3 km - kg [Add to Longdo]
置物[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]
衰微[すいび, suibi] -Verfall, Rueckgang [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]
返す[かえす, kaesu] zurueckgeben, umkehren [Add to Longdo]
返却[へんきゃく, henkyaku] zurueckgeben, zurueckzahlen [Add to Longdo]
返還[へんかん, henkan] Rueckgabe, Rueckzahlung [Add to Longdo]
酒宴[しゅえん, shuen] Trinkgelage, Bankett [Add to Longdo]
駄賃[だちん, dachin] Belohnung, Trinkgeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kg
   n 1: one thousand grams; the basic unit of mass adopted under
      the Systeme International d'Unites; "a kilogram is
      approximately 2.2 pounds" [syn: {kilogram}, {kg}, {kilo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top