Search result for

เชื้อสาย

(47 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อสาย-, *เชื้อสาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื้อสายน. ผู้ที่สืบสกุลต่อ ๆ กันมา.
เครือ ๑เชื้อสาย, วงศ์วาน, เช่น เครือญาติ
เจ้า ๑เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, บางแห่งหมายถึงกษัตริย์ก็มี เช่น เจ้ากรุงจีน
ปเวณีเชื้อสาย, การเป็นสามีภรรยากันตามธรรมเนียม.
รกรากเชื้อสาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
male generationเชื้อสายฝ่ายชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternal generationเชื้อสายฝ่ายมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female generationเชื้อสายฝ่ายหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Only those of noble blood can be knights.เฉพาะผู้มีเชื้อสายขุนนางเท่านั้นที่จะเป็นอัศวินได้ Lancelot (2008)
So unless your friend is a nobleman...หวังว่าเพื่อนของนายคงมีเชื้อสายขุนนางนะ Lancelot (2008)
He is... a nobleman.เขา... มีเชื้อสายขุนนาง Lancelot (2008)
I'm 1,16% wolf with a yellow wolverine and there is some...รวมกับสัตว์ป่ากินเนี้อ \ แถมเชื้อสายยังรวมกันระหว่าง.. Bolt (2008)
We're a long line of 'Ethel's'.เราสืบเชื้อสาย ของ อีเธล Made of Honor (2008)
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
I give it to anything associated with extermination of Jews, then to me it seems like absolution, and that's something I'm neither willingถ้าเอาไปบริจาคองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดคนเชื้อสายยิว สำหรับฉัน มันจะกลายเป็นเหมือน ...การให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ The Reader (2008)
And after you've become my concubine, will you give birth to my child?เด็กที่สืบเชื้อสายของ โนบุนากะ... Goemon (2009)
We believe they're of romanian descent.เราเชื่อว่าพวกเค้ามีเชื้อสายโรมาเนีย Bloodline (2009)
Did you know Quileutes are supposedly descended from wolves?คุณทราบมั้ยว่าคิวลูเท็ด สืบเชื้อสายมาจากหมาป่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Oh, thanks a lot.และฉันคิดว่า ฉันเป็นเชื้อสายที่แย่ในครอบครัว Carrnal Knowledge (2009)
Maria Delgado was a 23-year-old hispanic grad student, competitive tri-athlete.มาเรีย เดลกาโด 23 ปี เชื้อสายสเปน เพิ่งเรียนจบ เป็นนักไตรกีฬา Roadkill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraction[N] เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent
genealogy[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลำดับเครือญาติ, See also: เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล
line[N] เชื้อสาย, See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล, Syn. family
lineage[N] เชื้อสาย, See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล, Syn. bloodline
pedigree[N] เชื้อสายวงศ์ตระกูล, Syn. linage, line
scion[N] เชื้อสาย, See also: หน่อเนื้อเชื้อไข, ทายาท, Syn. descendant, heir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
boer(โบ'เออ,บัวร์) n. ชาวโบเออร์ในแอฟริกาใต้ สืบเชื้อสายมาจากชาวเนเธอร์แลนด์)
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
distaff(ดิส'ทาฟ) n. ไม้พันหรือปั่นด้ายเวลากรอ,เพศหญิง,งานของผู้หญิง. -adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,ซึ่งมีเชื้อสายทางฝ่ายแม่
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear

English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
European(n) ชนชาวยุโรป,ผู้มีเชื้อสายยุโรป
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top