Search result for

ดวด

(24 entries)
(0.1382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดวด-, *ดวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวด[V] drink, See also: swill, guzzle, Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า, Example: พ่อนั่งดวดเหล้าอย่างเคย, Thai definition: ดื่มทีเดียวหมด (มักใช้แก่เหล้า)
ดวด[N] game similar to backgammon, See also: kind of game played with cowries and dice, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดวดน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาของกระดานดวด เบี้ยที่ทอด ๕ ตัว ถ้าหงาย ๑ ตัว เรียกว่า ดวด.
ดวดก. ดื่มทีเดียวหมด (มักใช้แก่เหล้า).
ดวดว. เดี่ยว, หนึ่ง
ดวดทีเดียว.
ดวดว. สูง เช่น มะพร้าวดวด หมากดวด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, dude, I wish you had said something before pounded that last Red Bull.เพื่อน น่าจะบอกฉันก่อน ดวดกระทิงแดงขวดสุดท้ายไปแล้ว The Guitarist Amplification (2009)
I was just gonna see Hollis for our weekly beer session.เพราะว่าวันนี้มีนัดดวดเบียร์ กับฮอลลิสพอดี Watchmen (2009)
Chimney Point at the end of the night with a bottle of scotch to wash it all down. Oh!ที่ชิมนี่ย์ พอย์ท ตอนเที่ยงคืน เหล้าสักขวด ดวดให้เกลี้ยง โอ้! Hot Tub Time Machine (2010)
Would've asked him to stick around for a beer.แหม น่าจะชวนเขา อยู่ดวดเบียร์กันก่อน Family Matters (2010)
Drink Jack out of the bottle, listen to patsy cline, you know.ดวดวิสกี้จากขวด ฟังเพลงอกหัก ประเภทนั้น As You Were (2010)
Pathetic, huh?ผมดวดเหล้าจนเมาเพื่อลบล้างความเศร้าใจ Just Go with It (2011)
Emily's drinking alone downstairs and it's all starting to feel creepy and lonely.เอมิลี่ดวดเหล้าอยู่ข้างล่างคนเดียว It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
You get your best friend drunk.นายก็พาเพื่อนรักคนนั้น มาดวดเหล้ากัน Lunatic (2011)
- Well, look at the two little bitches getting their drink on.- เหรอ ดูสิ ไอ้ตุ๊ตน้อยสองตัว ออกมาดวดเหล้ากัน Lunatic (2011)
Drowning his guilt in bourbon.จมความรู้สึกผิดของเขา ด้วยการดวดเหล้า A Tale of Two Audreys (2011)
Must have drank less.คงไม่ค่อยดวดล่ะสิ Death's Door (2011)
I bet she lets that hair down after a couple of cosmos, starts dancing on the table, doing body shots.ฉันพนันว่าเธอจะทำตัวสนุกขึ้น หลังจากดวดคอสโมไป 2 แก้ว แล้วก็ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะ ทำ body shots Cyber Threat (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
ดวด[v.] (dūat) EN: drink   
ดวด[X] (dūat) EN: at one gulp   FR: d'un trait
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top