ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noise level

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noise level-, *noise level*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noise Level Meter มาตรระดับเสียง
เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's try to keep the noise level down. Adults are getting a headache.เงียบกันหน่อย ผู้ใหญ่เริ่มปวดหัว Valentines Day II (2011)
- Listen, I'm sorry about the noise level here.- ฟังนะ ขอโทษที่แถวนี้เสียงดัง Safety Not Guaranteed (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับเสียง[N] volume level, See also: noise level, loudness, Example: เครื่องพรินเตอร์เครื่องนี้มีระดับเสียงประมาณ 45 เดซิเบล, Count unit: เดซิเบล, Thai definition: ความดังของเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch   FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騒音レベル[そうおんレベル, souon reberu] (n) noise level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  noise level
      n 1: the amplitude level of the undesired background noise [syn:
           {noise level}, {background level}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top